Tabela archiwalnych stóp referencyjnych NBP
Wysokość stopy referencyjnej ustalanej na comiesięcznych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Tabela zawiera zarówno dane aktualnie obowiązujące, jak i archiwalne począwszy od 1998 roku.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Trochę informacji

  • Narodowy Bank Polski (NBP), w ramach monetarnej polskiego banku centralnego, może wpływać na gospodarkę poprzez stopy procentowe. Stopy procentowe pełnią funkcję regulacyjną. Bank centralny może dzięki nim wpływać na ilość pieniędzy na polskim rynku.
  • Obniżenie stóp procentowych stosowane jest w celu stymulacji gospodarki poprzez zachętę do inwestowania (tańsze kredyty). Natomiast, podwyższenie ich stosowane jest w celu zahamowania inflacji, poprzez zachętę do oszczędzania (atrakcyjniejsze lokaty).
  • Stopy procentowe wpływają pośrednio między innymi na kurs złotego, oprocentowanie lokat (depozytów bankowych) oraz oprocentowanie kredytów i pożyczek.
  • Obowiązujące wysokości stóp procentowych ustalane są raz w miesiącu na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.
  • Stopa referencyjna NBP określa oprocentowanie 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski, które są następnie nabywane przez banki komercyjne na otwartym rynku.
  • Stopa referencyjna wpływa bezpośrednio na minimalne oprocentowanie kredytów. Dzieje się tak, ponieważ oprocentowanie kredytu składa się ze stopy referencyjnej oraz marży banku.
  • Bank centralny, jeśli zaobserwuje taką potrzebę, może pobudzać gospodarkę poprzez obniżanie stopy referencyjnej. Wówczas oprocentowanie kredytów jest niższe, a co z tym idzie przedsiębiorcy są bardziej skłonni do inwestycji, a konsumenci do nabywania dóbr finansowanych kredytem.
  • Obniżenie stopy referencyjnej powoduje zwiększenie ilości pieniędzy na rynku, ponieważ sprawia, że ludzie wolą inwestować, zamiast je oszczędzać.
  • Zgodnie z aktualnymi przepisami (stan na 2017.10.17) nominalne oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć dwukrotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5%, czyli na dzień pisania tego tekstu (2017.10.07) 10%. Więcej na temat maksymalnego kosztu kredytu możesz przeczytać przy okazji kalkulatora kredytu.
  • Jeśli interesują Cię wartości pozostałych stóp procentowych (referencyjna, lombardowa, depozytowa itd.) sprawdź tabelę zestawiającą wszystkie podstawowe stopy procentowe NBP.

Aktualność danych

Tabele stóp procentowych są przez nas potwierdzane co jakiś czas, tak aby były aktualne.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami Rady Polityki Pieniężnej dnia 2018.01.24.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź czy stopy procentowe nie uległy zmianie np. na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Tagi i linki do tej strony

Permalink

Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Generic error!
Generic error!
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.