Tabela ciepła właściwego substancji
Tabela zawiera ciepło właściwe wybranych gazów, ciał stałych i cieczy.

Ustawienia

Jednostka
Dokładność po przecinku

metale

SubstancjaCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
glin (czysty)
900
mosiądz
375
mosiądz manganowy
370
bronz fosforowy
370
kadm
234
chrom
452
kobalt
435
miedź (czysta)
385
złoto
129
żelazo
444
ołów
160
magnez
1050
stop magnezu
1010
mangan
460
molibden
272
nikiel
461
platyna
133
krzem
705
srebro
237
stal węglowa
490
cyna
228
tytan
523
wolfram
132
uran
116
cynk
388

ciecze

SubstancjaCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
aceton
2150
gliceryna
2386
alkohol etylowy
2440
ropa naftowa
2130
benzyna
2220
rtęć
139
woda 25°C
4150

inne materiały

SubstancjaCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
lód (zamarznięta woda, 0°C)
1760
alfalt
920
cegła
900
cement
1550
papier
1336
szkło okienne
815
szkło organiczne (pleksi)
2440

gazy

SubstancjaCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
Ciepło właściwe (Cv)
[J / (kg × K)]
amoniak
2190
1660
hel
5190
3120
wodór
14300
10163
azot
1030
735
dwutlenek węgla (CO2)
844
655
suche powietrze (warunki normalne, 0°C i 1023,25 hPa)
1003
716

tworzywa sztuczne

SubstancjaCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
bakelit
1380
nylon
1310
poliwęglan
1100
polietylen
1550
guma twarda
2010

drewno

SubstancjaCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
drewno balsa
1700
drewno korkowe
2000
drewno bambusowe
1680
drewno sosnowe
1300
drewno modrzewiowe
1400
drewno olchowe
1400
drewno brzozowe
1900
drewno klonowe
1600
drewno dębowe
2400
drewno bukowe
1300
drewno jesionowe
1600

Trochę informacji

 • Ciepło właściwe to wielkość fizyczna określająca ilość energii (ciepła) jaką należy dostarczyć aby podnieść temperaturę ciała o jednostkowej masie o jedną jednostkę.

 • Podstawą jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest J / (kg × K) (dżul na kilogram razy kelvin).
 • Ciepło właściwe jest cechą charakterystyczną substancji (tzw. stałą materiałową). Ponadto zależy ono od warunków zewnętrznych: ciśnienia oraz temperatury.
 • Ciepło właściwe mówi nam jak trudno jest ogrzać dane ciało. Substancje o niskim cieple właściwym łatwo zmieniają swoją temperaturę, natomiast te o wysokim wymagają dla osiągnięcia identycznego efektu włożenia znacznie większej ilości energii (ciepła).
 • Aby obliczyć ciepło właściwe wybranej substancji można posłużyć się poniższym wzorem:
  c = ΔQ / (m × ΔT)

  gdzie:
  c - ciepło właściwe substancji,
  ΔQ - ilość dostarczonego ciepła,
  m - masa ogrzewanej próbki,
  ΔT - zaobserwowana zmiana temperatury.
 • Ze względu na ściśliwość gazów*, w ich przypadku często podaje się dwie wartości ciepła właściwego:
  • Cp - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu,
  • Cv - ciepło właściwe przy stałej objętości.
  *) Ściśliwość to własność substancji polegająca na zmianie objętości pod wpływem ciśnienia.

Tagi i linki do tej strony

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to taki link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.