Limity wpłat na IKE i IKZE
Tabela zawiera limity wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które funkcjonują w ramach III filaru emerytalnego. Tabela zawiera zarówno dane biężące jak i historyczne.

IKE i IKZE: Limity wpłat

RokIKE
[PLN]
IKZE
[PLN]
2017
12 789
5 115,60
2016
12 165
4 866,00
2015
11 877
4 750,80
2014
11 238
4 495,20
2013
11 139
4 231,20
2012
10 578
4 030,80
2011
10 077
-
2010
9 579
-
2009
9 579
-
2008
4 055
-
2007
3 697
-
2006
3 521
-
2005
3 635
-
2004
3 435
-

Trochę informacji

 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) stanowią tzw. III filar emerytalny w Polsce.
 • Zarówno IKE jak i IKZE są formą dobrowolnego oszczędzania na swoją emeryturę.
 • Oszczędzanie w ramach IKE lub IKZE wiąże się z pewnymi ulgami w stosunku do innych, powszechnie dostępnych metod np. "zwykłych" lokat bankowych. Najważniejsze z nich zestawiono poniżej.
  • W przypadku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne):
   • zyski z inwestycji nie są obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatkiem Belki, 19%).
  • W przypadku IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego):
   • tak jak w przypadku IKE - zwolnienie z podatku Belki,
   • wpłaty dokonywane na konto można odliczyć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym podatek należy Urzędowi Skarbowemu w danym roku podatkowym.
 • Aby zapobiec możliwym nadużyciom np. wykorzystywania kont IKE lub IKZE do innych celów niż oszczędzania na emeryturę, na oba z nich wprowadzono pewne ograniczenia. Najważniejsze z nich to:
  • W przypadki IKE (Indywidualne Konto Emerytalne):
   • wpłaty nie mogą przekroczyć trzykrotności prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok,
   • w przypadku wypłaty środków przed ukończeniem 60 roku życia, konieczność zapłacenia podatku Belki od uzyskanych zysków.
  • W przypadki IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego):
   • wpłaty nie mogą przekroczyć 1,2 krotności prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok,
   • w przypadku wypłaty środków przed ukończeniem 65 rokiem życia, konieczność zapłacenia podatku Belki od uzyskanych zysków,
   • w przypadku wypłaty środków po ukończeniu 65 roku życia zapłacimy podatek dochodowy (PIT) w wysokości 10% od całej wypłacanej kwoty.

Tagi i linki do tej strony

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.