Kalkulator kosztów używania pojazdu do celów służbowych
Ten kalkulator oblicza kwotę należną za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych na podstawie miesięcznego ryczałtu.

Dane do obliczeń

Rodzaj pojazdu
Stawka za kilometrzł/km
Miesięczny limit kilometrówkm
Dni nieobecności w miesiącu
(urlop + choroba)

Wyniki

Sposób rozliczania
ryczałt
Ryczałt miesięczny
52.14
Ryczałt dzienny
2.37
Kwota za dni wolne
0
Do wypłaty
52.14

Trochę informacji

 • W Polsce istnieją dwa sposoby, w jaki pracodawca może zwracać pracownikowi koszty poniesione w związku z użyciem jego prywatnego pojazdu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Metody te to ryczałt samochodowy (stała kwota wypłacana co miesiąc pracownikowi) oraz tzw. kilometrówka (oparta na ilości realnie przejechanych kilometrów).
 • Ten kalkulator oblicza kwotę należną w formie ryczałtu. Jeśli interesuje Cię zwrot kosztów obliczony na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów (potoczna kilometrówka) sprawdź nasz inny kalkulator: Kilometrówka.
 • Pracodawca może refundować pracownikowi koszty użycia prywatnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych - przyznając mu ryczałt pieniężny.
 • Limit miesięczny kilometrów dla jazd lokalnych ustala pracodawca. Nie może on jednak przekroczyć:
  • 300 km - w gminach i miastach do 100.000 mieszkańców,
  • 500 km - w gminach i miastach 100.000 - 500.000 mieszkańców,
  • 700 km - w gminach i miastach ponad 500.000 mieszkańców,
  • 1500 km - dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej,
  • 3000 km - dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej
  Limity te ustanowione są w "Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.".
 • Za każdy dzień nieobecności w pracy (urlop, choroba itp.), kwota do wypłaty obniżana jest o 1/22 ryczałtu miesięcznego.
 • W większości przypadków ryczałt jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tagi i linki do tej strony

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.