Lista kalkulatorów - FINANSE
W tym dziale znajdują się kalkulatory lub tabele związane z ogólnie pojętymi finansami. W tym miejscu przeliczysz pensje brutto na netto, zobaczysz czy bardziej opłaca Ci się praca na etacie czy własna działalność gospodarcza lub policzysz ile dni pracy pozostało do Twojej emerytury.
 • VAT (podatek)
  brutto/netto, wartość podatku

  Kalkulator podatku VAT. Oblicza cenę netto, brutto oraz sam podatek. Potrafi liczyć różne stawki (procentowe) - jest więc niezależny od rodzaju opodatkowywanych towarów i usług oraz kraju w którym jest ściągany podatek.

 • Cena za powierzchnię
  Cena gruntu, mieszkania, kafelek etc.

  Kalkulator kosztu kawałka powierzchni. Oblicza cenę ziemi/gruntu, powierzchni lokalu/podłogi, kosztu położenia kafelek, ilości nasion trawy potrzebnej do zasiania, ilości farby do pomalowania ściany... Policzy każdą wartość zużycia/kosztu/czynności zależną od powierzchni określoną w dowolnych jednostkach.

 • Kredyt
  kredyt raty odsetki

  Kalkulator kredytowy. Podajesz ile chcesz pożyczyć - kalkulator wylicza, odsetki, raty, część kapitałową i część odsetkową. Możesz też dodać prowizję banku. Kalkulator liczy raty stałe albo malejące.

 • Lokata
  odsetki, oprocentowanie efektywne

  Kalkulator lokat/depozytów. Podajesz ile chcesz ulokować, na jaki czas oraz procent - a kalkulator poda Ci ile zarobisz. Możesz też podać co jaki czas następuje kapitalizacja odsetek (albo brak kapitalizacji), a kalkulator wyliczy Twoje zyski okres po okresie.

 • Zarobki #1 (roczne)
  praca, pensja, zarobki, zus, podatki

  Kalkulator oblicza zarobki netto na podstawie podanej kwoty brutto. Zarobki można podać dla każdego miesiąca w roku osobno. Liczy podatki (zaliczki na podatek dochodowy) i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podaje też jakie koszty zatrudnienia ponosi pracodawca. Wszystkie kwoty podane są miesiąc po miesiącu i oczywiście obliczane są też sumy całoroczne. Kalkulator uwzględnia różne rodzaje umów (o pracę, o dzieło, zlecenie) i wiele dodatkowych czynników.

 • Zarobki #2 (brutto↔netto)
  brutto, netto, zus, podatki, pensja

  Kalkulator oblicza przelicza zarobki brutto na netto i odwrotnie. Podaje podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Zarobki #3 (umowa zlecenie)
  Polska, umowa zlecenie, brutto, netto, podatki, składki ZUS, płaca, wynagrodzenie, pensja

  Kalkulator online do obliczania kwoty wynagrodzenia netto dla umowy zlecenia. Oblicza składkę ZUS, zdrowotną i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

 • Staż pracy
  staż pracy, okres zatrudnienia

  Kalkulator oblicza staż pracy (okres zatrudnienia) zgodnie z ustawowymi regułami obliczania tego okresu. Podajesz tylko datę zatrudnienia i datę ustania stosunku pracy, a kalkulator oblicza ile lat, miesięcy i dni trwało zatrudnienie.

 • Zarobki podczas choroby
  zarobki, choroba, chorobowe

  Kalkulator oblicza wynagrodzenie podczas choroby (zwolnienie chorobowe), pobytu w szpitalu, ciąży itp. Podajesz tylko zarobki brutto, okres w którym pracownik nie przychodzi do pracy i powód nieobecności, a w wyniku są "obcięte" zarobki brutto.

 • Ryczałt samochodowy
  Kilometrówka - użycie pojazdu do celów służbowych

  Kalkulator do obliczania wartości kosztów używania pojazdu do celów służbowych - popularna "kilometrówka".

 • Zus - składki
  zus, składki

  Kalkulator online do obliczania dokładnych składek ZUS itp. Dla podanej pensji brutto, oblicza składki zarówno potrącane z pensji pracownika, jak i te opłacane przez pracodawcę. Podaje wartości w złotych i procentowe dla składki na fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy, fundusz pracy i FGŚP (fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych).

 • Kalkulator odsetek ustawowych. Podajesz tylko datę rozpoczęcia i końca zadłużenia oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty - oraz oczywiście rozbicie na poszczególne okresy - ze szczegółami jak stopa oprocentowania, ilość dni i kwota.

 • Kalkulator odsetek podatkowych (odsetek budżetowych). Podajesz datę powstania i spłaty zaległości podatkowych oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty, rozbite na poszczególne okresy. Kalkulator podaje też szczegółowy rozkład w czasie (okres, stopa oprocentowania, ilość dni i kwota należna), uwzględnia też odsetki obniżone.

 • Amortyzacja (środki trwałe)
  metoda liniowa i degresywna

  Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Podajesz wartość środka trwałego, datę rozpoczęcia użytkowania i stopę amortyzacji. Kalkulator podaje spadek wartości Środka Trwałego oraz stawki amortyzacji z rozbiciem rocznym, jak i szczegółowym rozbiciem miesięcznym.

 • Stawki notarialne
  notariusz, stawki, opłaty

  Kalkulator oblicza maksymalną taksę notarialną przy sporządzaniu aktu notarialnego - uwzględniając "stawki maksymalne" oraz zniżki ustalone przez ministerstwo.

 • Koszt zakupu nieruchomości
  księga wieczysta, notariusz, podatek

  Kalkulator oblicza sumę kosztów ponoszonych przy zakupie nieruchomości. Uwzględnia rodzaj nieruchomości, typ transakcji (darowizna czy sprzedaż), prowizję agencji i "drobiazgi" jak założenie księgi wieczystej, wpis do księgi itp. W wyniku wylicza wszystkie koszty, dodając także podatek VAT.

 • Kalkulator online do potwierdzania poprawności numerów (kodów) identyfikacyjnych. Potrafi zweryfikować poprawność PESEL, NIP, REGON, IBAN, ISBN, ISMN, ISSN, EAN13 i EAN8. Wpisujesz kod (z wszelkimi kropkami, spacjami, myślnikami itp. albo bez nich) i po chwili wiesz jaki to rodzaj kodu i czy jest poprawny.

 • Koszt prądu
  koszty, prąd, kilowatogodziny

  Kalkulator kosztów zużycia energii elektrycznej. Podajesz cenę jednego kilowata (1 kWh). Podajesz jakie masz podłączone do prądu urządzenia i jak dużo/często ich używasz. Kalkulator obliczy ile prądu zużyją te urządzenia rocznie, miesięcznie i dziennie, oraz poda ile za to zapłacisz... Kalkulator nadaje się zarówno do obliczeń dla domu jak i firmy.

 • Emerytalny ZUS
  stara emerytura z zus

  Kalkulator oblicza przybliżoną emeryturę ZUS - dla osób uprawnionych do tzw. "starej" emerytury.

 • Emerytalny OFE
  nowa emerytura z zus + ofe

  Kalkulator oblicza przybliżoną emeryturę z OFE i ZUS - dla osób korzystających z tzw. "nowej" emerytury, czyli opartej na dwóch filarach.

 • Opłaty sądowe
  opłaty przy sprawach cywilnych

  Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.

 • Kalkulator milionera
  Sprawdź kiedy uzbierasz swój pierwszy milion

  Kalkulator pokazuje jak zdobyć swój pierwszy milion systematycznie oszczędzając.

 • Procent składany
  inflacja↔stopa zwrotu

  Kalkulator prognozuje przyszłą wartość Twoich pieniędzy po uwzględnieniu inflacji i/lub stopy zwrotu.

 • Czas pracy
  Ile godzin przepracujesz w wybranym okresie

  Kalkulator oblicza ilość godzin przepracowanych w ciągu wybranego okresu.

 • Wiek emerytalny
  Sprawdź kiedy będziesz mógł(a) przejść na emeryturę

  Kalkulator oblicza jak dużo lat, miesięcy, dni, godzin, minut, sekund pozostało do momentu, w którym będziesz mógł(a) przejść na emeryturę.

 • Składki ZUS: stawki i podstawa
  ZUS: minimalna podstawa, stawki, ubezpieczenie

  Składki ZUS obliczone przy minimalnej podstawie opodatkowania. Tabela zawiera zarówno dane aktualnie obowiązujące, jak i archiwalne począwszy od 2007 roku.

 • UK: kilometrówka angielska (MAP)
  UK: kilometrówka (Mileage Allowance Payments) w UK

  Kalkulator do obliczania kosztów użycia pojazdu do celów służbowych według reguł obowiązujących w Wielkiej Brytanii (UK).

 • Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy)
  jednoosobowa działalność gospodarcza↔B2B

  Kalkulator wynagrodzenia w przypadku umowy B2B (Business to business, rozliczenie przez fakturę). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub pracujesz (albo zamierzasz pracować) jako kontraktor, to ten kalkulator pomoże Ci obliczyć ile zarobisz jako osoba samozatrudniona w Polsce.

 • Tabela zawiera stawki odsetek ustawowych w różnych okresach. Znajdziesz tu zarówno historyczne jak i aktualnie obowiązujące stawki, wliczając w to podział na odsetki za opóźnienie, kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wprowadzony w 2016 roku.

 • Tabela zawieraja stawki odsetek podatkowych w różnych okresach. Znajdziesz tu zarówno historyczne jak i aktualnie obowiązujące stawki.

 • IKE i IKZE: Limity wpłat
  IKE↔IKZE↔limity wpłat

  Tabela zawiera limity wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które funkcjonują w ramach III filaru emerytalnego. Tabela zawiera zarówno dane biężące jak i historyczne.

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.