Lista kalkulatorów - KALKULATOR
 • IP (kalkulator sieci i podsieci)
  sieć podsieć adres maska host

  Kalkulator IP - liczy maski (wildcard mask), adresy rozgłoszeniowe (broadcast), sieciowe (network), zakresy adresów, klasy sieci itp. - w wielu dopuszczalnych formatach. Między innymi przyjmuje adresy heksadecymalne albo adres IP jako jedną liczbę unsigned int.

 • Pęd
  prędkość·masa=pęd

  Kalkulator pędu. Oblicza masę, prędkość lub pęd zgodnie z wzorem na pęd.

 • VAT (podatek)
  brutto/netto, wartość podatku

  Kalkulator podatku VAT. Oblicza cenę netto, brutto oraz sam podatek. Potrafi liczyć różne stawki (procentowe) - jest więc niezależny od rodzaju opodatkowywanych towarów i usług oraz kraju w którym jest ściągany podatek.

 • Liczba pierwsza
  czy piewsza, podział na czynniki

  Kalkulator liczb pierwszych i czynników pierwszych (faktoryzacja). Odpowie Ci: czy liczba jest pierwsza, jakie są jej dzielniki pierwsze (czynniki pierwsze, czyli faktoryzacja), jakie są wyniki kolejnych dzieleń przez liczby pierwsze. Znajdzie też kolejne mniejsze i kolejne większe liczby pierwsze! Kalkulator jest przy tym szybszy, niż większość innych kalkulatorów w sieci...

 • NWD
  Największy Wspólny Dzielnik

  Kalkulator dla Największego Wspólnego Dzielnika (NWD) - nie tylko znajduje NWD, ale też pokazuje rozkład podanych liczb na czynniki pierwsze (tak jak się to robi w szkole). Potrafi znaleźć NWD nawet dla 3 liczb !

 • NWW
  Najmniejsza Wspólna Wielokrotność

  Kalkulator Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności (NWW) - potrafi znaleźć NWW nawet dla trzech liczb, a przy tym pokazuje rozkład na czynniki pierwsze w słupkach - zupełnie jak w szkole.

 • Cena za powierzchnię
  Cena gruntu, mieszkania, kafelek etc.

  Kalkulator kosztu kawałka powierzchni. Oblicza cenę ziemi/gruntu, powierzchni lokalu/podłogi, kosztu położenia kafelek, ilości nasion trawy potrzebnej do zasiania, ilości farby do pomalowania ściany... Policzy każdą wartość zużycia/kosztu/czynności zależną od powierzchni określoną w dowolnych jednostkach.

 • ASCII na liczby
  konwerter ASCII hex dec

  Konwerter tekstu w ASCII lub unikodzie na liczby HEX-adecymalne, dziesiętne i dwójkowe. Pozwala na łatwe ustawienie formatu zamienionych liczb - wstawianie przecinków i enterów, dzielenie na grupy (np. enter po każdych 4 liczbach) itp. Supportuje "entery" windows-owe, linuxowe i mac-owe.

 • Procenty
  Typowe obliczenia związane z procentami

  Kalkulator łatwo rozwiązuje typowe zadania związane z procentami. Zamiast typowego języka matematyki, podaje rozwiązania przez przykłady z życia wzięte.

 • Kredyt
  kredyt raty odsetki

  Kalkulator kredytowy. Podajesz ile chcesz pożyczyć - kalkulator wylicza, odsetki, raty, część kapitałową i część odsetkową. Możesz też dodać prowizję banku. Kalkulator liczy raty stałe albo malejące.

 • Dodawanie - podajesz liczby, kalkulator liczy sumę. Pokazuje też jak je dodać pisemnie, jakie są przeniesienia, sumy w kolumnach itp. Przydatne zarówno dla uczniów podstawówek (wspomaganie nauki), jak i do liczenia finansów (potrafi ładnie podawać liczby w formacie złotówki/grosze)... I do każdego innego zadania związanego z dodawaniem liczb.

 • Lokata
  odsetki, oprocentowanie efektywne

  Kalkulator lokat/depozytów. Podajesz ile chcesz ulokować, na jaki czas oraz procent - a kalkulator poda Ci ile zarobisz. Możesz też podać co jaki czas następuje kapitalizacja odsetek (albo brak kapitalizacji), a kalkulator wyliczy Twoje zyski okres po okresie.

 • Ułamki
  skracanie, rozszerzanie

  Explorator ułamka - podajesz ułamek, i dostajesz informacje o jego innych postaciach: właściwej, niewłaściwej i oczywiście skróconej. Pokazuje też rozkład licznika i mianownika na czynniki.

 • Zarobki #1 (roczne)
  praca, pensja, zarobki, zus, podatki

  Kalkulator oblicza zarobki netto na podstawie podanej kwoty brutto. Zarobki można podać dla każdego miesiąca w roku osobno. Liczy podatki (zaliczki na podatek dochodowy) i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podaje też jakie koszty zatrudnienia ponosi pracodawca. Wszystkie kwoty podane są miesiąc po miesiącu i oczywiście obliczane są też sumy całoroczne. Kalkulator uwzględnia różne rodzaje umów (o pracę, o dzieło, zlecenie) i wiele dodatkowych czynników.

 • Zarobki #2 (brutto↔netto)
  brutto, netto, zus, podatki, pensja

  Kalkulator oblicza przelicza zarobki brutto na netto i odwrotnie. Podaje podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Zarobki #3 (umowa zlecenie)
  Polska, umowa zlecenie, brutto, netto, podatki, składki ZUS, płaca, wynagrodzenie, pensja

  Kalkulator online do obliczania kwoty wynagrodzenia netto dla umowy zlecenia. Oblicza składkę ZUS, zdrowotną i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

 • Staż pracy
  staż pracy, okres zatrudnienia

  Kalkulator oblicza staż pracy (okres zatrudnienia) zgodnie z ustawowymi regułami obliczania tego okresu. Podajesz tylko datę zatrudnienia i datę ustania stosunku pracy, a kalkulator oblicza ile lat, miesięcy i dni trwało zatrudnienie.

 • Zarobki podczas choroby
  zarobki, choroba, chorobowe

  Kalkulator oblicza wynagrodzenie podczas choroby (zwolnienie chorobowe), pobytu w szpitalu, ciąży itp. Podajesz tylko zarobki brutto, okres w którym pracownik nie przychodzi do pracy i powód nieobecności, a w wyniku są "obcięte" zarobki brutto.

 • Urlop (należne dni)
  urlop, dni, wolne, wymiar urlopu, wypoczynek, praca

  Kalkulator online do obliczania ilości należnych dni urlopu wypoczynkowego na podstawie lat pracy i ukończonych szkół - oblicza ilość dni, czyli wymiar urlopu wypoczynkowego.

 • Ryczałt samochodowy
  Kilometrówka - użycie pojazdu do celów służbowych

  Kalkulator do obliczania wartości kosztów używania pojazdu do celów służbowych - popularna "kilometrówka".

 • Zus - składki
  zus, składki

  Kalkulator online do obliczania dokładnych składek ZUS itp. Dla podanej pensji brutto, oblicza składki zarówno potrącane z pensji pracownika, jak i te opłacane przez pracodawcę. Podaje wartości w złotych i procentowe dla składki na fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy, fundusz pracy i FGŚP (fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych).

 • Kalkulator odsetek ustawowych. Podajesz tylko datę rozpoczęcia i końca zadłużenia oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty - oraz oczywiście rozbicie na poszczególne okresy - ze szczegółami jak stopa oprocentowania, ilość dni i kwota.

 • Kalkulator odsetek podatkowych (odsetek budżetowych). Podajesz datę powstania i spłaty zaległości podatkowych oraz oczywiście kwotę. W wyniku dostajesz kwotę odsetek i sumę do spłaty, rozbite na poszczególne okresy. Kalkulator podaje też szczegółowy rozkład w czasie (okres, stopa oprocentowania, ilość dni i kwota należna), uwzględnia też odsetki obniżone.

 • Amortyzacja (środki trwałe)
  metoda liniowa i degresywna

  Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Podajesz wartość środka trwałego, datę rozpoczęcia użytkowania i stopę amortyzacji. Kalkulator podaje spadek wartości Środka Trwałego oraz stawki amortyzacji z rozbiciem rocznym, jak i szczegółowym rozbiciem miesięcznym.

 • Stawki notarialne
  notariusz, stawki, opłaty

  Kalkulator oblicza maksymalną taksę notarialną przy sporządzaniu aktu notarialnego - uwzględniając "stawki maksymalne" oraz zniżki ustalone przez ministerstwo.

 • Koszt zakupu nieruchomości
  księga wieczysta, notariusz, podatek

  Kalkulator oblicza sumę kosztów ponoszonych przy zakupie nieruchomości. Uwzględnia rodzaj nieruchomości, typ transakcji (darowizna czy sprzedaż), prowizję agencji i "drobiazgi" jak założenie księgi wieczystej, wpis do księgi itp. W wyniku wylicza wszystkie koszty, dodając także podatek VAT.

 • Kalkulator online do potwierdzania poprawności numerów (kodów) identyfikacyjnych. Potrafi zweryfikować poprawność PESEL, NIP, REGON, IBAN, ISBN, ISMN, ISSN, EAN13 i EAN8. Wpisujesz kod (z wszelkimi kropkami, spacjami, myślnikami itp. albo bez nich) i po chwili wiesz jaki to rodzaj kodu i czy jest poprawny.

 • BMI
  body, mass, index

  Kalkulator online do obliczania współczynnika BMI (Body Mass Index). Podajesz tylko wzrost i wagę (tylko nie oszukuj ;) ) i jako wynik dostajesz obliczony wskaźnik BMI. Kalkulator podaje też co oznacza wyliczona wartość wg WHO - czy BMI jest prawidłowe, czy oznacza wychudzenie lub nadwagę.

 • Koszt prądu
  koszty, prąd, kilowatogodziny

  Kalkulator kosztów zużycia energii elektrycznej. Podajesz cenę jednego kilowata (1 kWh). Podajesz jakie masz podłączone do prądu urządzenia i jak dużo/często ich używasz. Kalkulator obliczy ile prądu zużyją te urządzenia rocznie, miesięcznie i dziennie, oraz poda ile za to zapłacisz... Kalkulator nadaje się zarówno do obliczeń dla domu jak i firmy.

 • Emerytalny ZUS
  stara emerytura z zus

  Kalkulator oblicza przybliżoną emeryturę ZUS - dla osób uprawnionych do tzw. "starej" emerytury.

 • Emerytalny OFE
  nowa emerytura z zus + ofe

  Kalkulator oblicza przybliżoną emeryturę z OFE i ZUS - dla osób korzystających z tzw. "nowej" emerytury, czyli opartej na dwóch filarach.

 • Opłaty sądowe
  opłaty przy sprawach cywilnych

  Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.

 • Chińskie znaki zodiaku
  chiński znak zodiaku

  Kalkulator do obliczania chińskich znaków zodiaku na podstawie daty urodzenia. Podaje także chiński znak żywiołu.

 • Prędkość-droga-czas
  prędkość=droga/czas

  Kalkulator prędkości. Oblicza prędkość, drogę lub czas zgodnie z wzorem na prędkość średnią.

 • Ułamki: Dodawanie i odejmowanie krok po kroku
  Działania na ułamkach pokazane krok po kroku

  Kalkulator pokazuje krok po kroku jak dodawać lub odejmować ułamki. Podajesz dwa ułamki oraz wybierasz operację (dodawanie lub odejmowanie) i dostajesz rozwiązanie oraz rozpisane kroki potrzebne, aby obliczyć wynik. Ćwicz ułamki razem z calcullą!

 • Rezystory - kod paskowy
  Paski na rezystorach ↔rezystancja↔tolerancja

  Kalkulator zamienia parametry rezystora (rezystancję, tolerancję, współczynnik temperaturowy) z kolorowych pasków na wartości liczbowe i odwrotnie.

 • Ułamki: 4 działania
  dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

  Operacje na ułamkach - podajesz dwa ułamki i dostajesz ich sumę, różnicę, iloczyn oraz iloraz.

 • Ułamki: odwrotność
  odwracanie ułamków (liczb) krok po kroku

  Kalkulator znajduje odwrotność podanego ułamka (liczby).

 • Kalkulator milionera
  Sprawdź kiedy uzbierasz swój pierwszy milion

  Kalkulator pokazuje jak zdobyć swój pierwszy milion systematycznie oszczędzając.

 • Procent składany
  inflacja↔stopa zwrotu

  Kalkulator prognozuje przyszłą wartość Twoich pieniędzy po uwzględnieniu inflacji i/lub stopy zwrotu.

 • Różnica między datami
  Ile dni minęło między dwoma datami

  Kalkulator oblicza ile dni (godzin, minut, sekund) minięło między dwoma datami.

 • Ile dni do końca roku
  Ile miesięcy, dni, godzin itd. pozostało do nowego roku?

  Kalkulator oblicza ile dni (godzin, minut, sekund) pozostało by świętować nowy rok.

 • Ile dni do wakacji i ferii
  Ile dni do ferii i końca roku szkolnego

  Kalkulator oblicza ile dni (godzin, minut, sekund) pozostało do ferii i końca roku szkolnego.

 • Ile dni do świąt
  Ile dni do najbliższego święta

  Kalkulator oblicza ile dni (godzin, minut, sekund) pozostało do najbliższych świąt w ciągu najbliższego roku.

 • Czas pracy
  Ile godzin przepracujesz w wybranym okresie

  Kalkulator oblicza ilość godzin przepracowanych w ciągu wybranego okresu.

 • Czas życia
  Ile lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund przeżyłeś.

  Kalkulator oblicza ilość lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund jaka minęła od momentu Twojego urodzenia. Innymi słowy oblicza ile czasu już przeżyłeś

 • Czas snu
  Ile lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund przespałeś w swoim życiu.

  Kalkulator oblicza ilość lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund jakie przespałeś podczas swojego życia.

 • Znak zodiaku
  Sprawdź jaki jest Twój znak zodiaku.

  Kalkulator oblicza Twój znak zodiaku na podstawie Twojej daty urodzenia.

 • Wiek emerytalny
  Sprawdź kiedy będziesz mógł(a) przejść na emeryturę

  Kalkulator oblicza jak dużo lat, miesięcy, dni, godzin, minut, sekund pozostało do momentu, w którym będziesz mógł(a) przejść na emeryturę.

 • Dodawanie i odejmowanie dni do daty
  Jaka data będzie za x dni

  Kalkulator oblicza datę, jaka powstanie przez dodanie (lub odjęcie) danej liczby dni do Twojej daty.

 • Rocznice ślubu
  papierowe↔bawełniane↔drewniane↔diamentowe↔złote gody itd.

  Podaj nam datę swojego ślubu, a Calculla policzy dla Ciebie kiedy przypadają jego poszczególne rocznice.

 • Ułamki: porównanie
  Czy te ułamki są takie same? Który ułamek jest większy (mniejszy) ?

  Kalkulator porównuje dwa ułamki i powie Ci czy są identyczne. Jeśli się różnią, określi który z nich jest większy (mniejszy) i o ile.

 • Zużycie paliwa
  koszt podróży↔średnie zużycie paliwa↔ile zatankować?

  Kalkulator pomaga wykonać typowe obliczenia związane z kosztem i spalaniem paliwa samochodu, motoru lub innego pojazdu. Dzięki niemu oszacujesz ile wydasz na paliwo, jakie jest średnie spalanie Twojego pojazdu, ile wydasz na podróż lub ile paliwa należy zatankować aby móc dotrzeć do celu itp.

 • Liczby losowe
  generator liczb losowych

  Generator liczb losowych lub losowych fragmentów tekstu (łańcuchów znaków). Dzięki temu kalkulatorowi możesz również wygenerować losowe hasła.

 • Liczby: minimum i maksimum
  Znajduje najmniejszą i największą liczbę z podanej listy liczb.

  Kalkulator znajduje największą (maksimum) i najmniejszą (minimum) liczbę spośród podanej listy liczb. Znajdź minimum i maksimum.

 • Liczby: średnia i mediana
  Oblicza średnią i medianę z podanych liczb.

  Kalkulator oblicza średnią i medianę z listy liczb.

 • Liczby: statystyka
  Popularne wielkości statystyczne↔średnia↔mediana↔minimum↔maximum itd.

  Kalkulator pozwala obliczyć typowe wielkości statystyczne: średnia, mediana, najmniejsza i największa wartość itp. na podstawie podanej listy liczb. Zbiorcze informacje na temat Twoich liczb.

 • UK: kilometrówka angielska (MAP)
  UK: kilometrówka (Mileage Allowance Payments) w UK

  Kalkulator do obliczania kosztów użycia pojazdu do celów służbowych według reguł obowiązujących w Wielkiej Brytanii (UK).

 • Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy)
  jednoosobowa działalność gospodarcza↔B2B

  Kalkulator wynagrodzenia w przypadku umowy B2B (Business to business, rozliczenie przez fakturę). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub pracujesz (albo zamierzasz pracować) jako kontraktor, to ten kalkulator pomoże Ci obliczyć ile zarobisz jako osoba samozatrudniona w Polsce.

 • Stoper
  Stoper online↔czasomierz↔pomiar czasu

  Stoper online. Po prostu uruchom czasomierz i śledź swoje zdarzenia z dokładnością do milisekund.

 • Licznik słów
  słowa↔znaki↔zdania↔paragrafy itd.

  Kalkulator oblicza ilość słów, znaków, zdań, paragrafów, natężenie słów kluczowych itd. w podanym tekscie.

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.