Lista kalkulatorów - KONWERTER
W tym dziale znajdują się wszelkiego rodzaju konwertery (przeliczniki). W tym dziale zamienisz kilogramy na funty, centymetry na stopy lub stopnie Celsjusza na Fahrenheita.
 • Długość (rozmiar)
  30 jednostek długości
  kilometr↔metr↔mila↔cal itp.

  Konwerter (przelicznik) jednostek długości, odległości - przelicza między sobą metry, kilometry, decymetry, mile, stopy, cale, jednostki amerykańskie/brytyjskie, morskie, astronomiczne

 • Masa (waga)
  30 jednostek masy
  tona↔kilogram↔funt↔uncja itp.

  Konwerter (przelicznik) jednostek masy (wagi, ciężaru) - przelicza jednostki między systemami metrycznym (tony, kilogramy itd.), Avoirdupois/US (funty, uncje) i troy

 • Prędkość (szybkość)
  20 jednostek prędkości
  km/h↔mph↔węzły itp.

  Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek prędkości (potocznie szybkości) - przelicza jednostki między systemami metrycznym (kilometry na godzine, metry na sekundę i kilka innych), brytyjsko-amerykańskim (mile na godzinę, stopy na sekundę itp.) i kilka innych (węzły, machy, prędkość światła/dźwięku)

 • Objętość (pojemność)
  110 jednostek objętości
  metry sześcienne↔litry↔galony itp.

  Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek objętości (czyli także pojemności) - przelicza ponad 110 jednostek używanych na świecie. Galony, litry, akro-cale, kwarty, baryłki, jardy sześcienne i ... ponad 100 innych !

 • Ilość danych
  30 jednostek ilości danych
  bajt↔bit↔nibble↔słowo itp.

  Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek ilości danych. Bity, bajty, megabajty, gigabity itd. - wszelkie jednostki w dwóch wariantach bazy: 1000 i 1024. Kalkulator obsługuje też kilka mniej standardowych jednostek jak nibble, pixele (24/48-bit), słowa itp.

 • Powierzchnia (pole)
  50 jednostek powierzchni (pola)
  metr kwadratowy↔hektar↔mila kwadratowa itp.

  Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek powierzchni (pola). Przelicza metry kwadratowe, stopy kwadratowe, akry, hektary i ponad 50 innych jednostek !

 • Energia
  70 jednostek energii
  kaloria↔dżul↔kilowatogodzina itp.

  Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek energii. Przelicza dżule, kalorie oraz jednostki fizyczne, brytyjskie, amerykańskie i związane z czasem (kilowatogodziny itp.).

 • Cena za powierzchnię
  Cena gruntu, mieszkania, kafelek etc.

  Kalkulator kosztu kawałka powierzchni. Oblicza cenę ziemi/gruntu, powierzchni lokalu/podłogi, kosztu położenia kafelek, ilości nasion trawy potrzebnej do zasiania, ilości farby do pomalowania ściany... Policzy każdą wartość zużycia/kosztu/czynności zależną od powierzchni określoną w dowolnych jednostkach.

 • Temperatura
  Kelvin↔Celsjusz↔Fahrenheit i inne

  Konwerter (przelicznik) jednostek temperatury. Przelicza Kelviny, stopnie Celsjusza, Fahrenheita, Rankina i kilka innych jednostek temperatury.

 • ASCII na liczby
  konwerter ASCII hex dec

  Konwerter tekstu w ASCII lub unikodzie na liczby HEX-adecymalne, dziesiętne i dwójkowe. Pozwala na łatwe ustawienie formatu zamienionych liczb - wstawianie przecinków i enterów, dzielenie na grupy (np. enter po każdych 4 liczbach) itp. Supportuje "entery" windows-owe, linuxowe i mac-owe.

 • Moc
  Wat↔Megawat↔koń mechaniczny i inne

  Konwerter (przelicznik) jednostek mocy. Przelicza konie mechaniczne, waty i kilkanaście innych jednostek mocy.

 • Kąt
  stopień↔radian↔obrót i inne

  Konwerter (przelicznik) jednostek kątowych, jak stopnie, radiany, gradusy

 • Przepustowość łącza
  107 jednostek przepustowości łącza
  KB/s↔MB/s↔Mbps↔ itp.

  Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek przepustowości łącza. KB/s, Mbps itd. - wszelkie jednostki w dwóch wariantach bazy: 1000 i 1024.

 • Czas: Różne formaty daty i godziny
  Alternatywne kalendarze i sposoby podawania czasu

  Kalkulator zamienia datę i godzinę z jednego formatu na inny. Obsługuje kilka egzotycznych kalendarzy (juliański, perski, islamski itp.) oraz czas komputerowy (UNIX time).

 • Jednostki zużycia paliwa
  9 jednostek zużycia paliwa
  litry na 100km↔kilometry na litr itp.

  Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek zużycia paliwa. Przelicza l/100km, mile na galon oraz inne jednostki brytyjskie, amerykańskie i metryczne.

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.