Lista kalkulatorów - MATEMATYKA
W tym dziale znajdują się kalkulatory związane z ogólnie pojętą matematyką. Tutaj znajdziesz tabliczkę mnożenia, zobaczysz jak dodawać ułamki lub zobaczysz jak użyć twierdzenia sinusów do obliczenia brakujących kątów w trójkącie.
 • Liczba pierwsza
  czy piewsza, podział na czynniki

  Kalkulator liczb pierwszych i czynników pierwszych (faktoryzacja). Odpowie Ci: czy liczba jest pierwsza, jakie są jej dzielniki pierwsze (czynniki pierwsze, czyli faktoryzacja), jakie są wyniki kolejnych dzieleń przez liczby pierwsze. Znajdzie też kolejne mniejsze i kolejne większe liczby pierwsze! Kalkulator jest przy tym szybszy, niż większość innych kalkulatorów w sieci...

 • NWD
  Największy Wspólny Dzielnik

  Kalkulator dla Największego Wspólnego Dzielnika (NWD) - nie tylko znajduje NWD, ale też pokazuje rozkład podanych liczb na czynniki pierwsze (tak jak się to robi w szkole). Potrafi znaleźć NWD nawet dla 3 liczb !

 • NWW
  Najmniejsza Wspólna Wielokrotność

  Kalkulator Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności (NWW) - potrafi znaleźć NWW nawet dla trzech liczb, a przy tym pokazuje rozkład na czynniki pierwsze w słupkach - zupełnie jak w szkole.

 • Procenty
  Typowe obliczenia związane z procentami

  Kalkulator łatwo rozwiązuje typowe zadania związane z procentami. Zamiast typowego języka matematyki, podaje rozwiązania przez przykłady z życia wzięte.

 • Tabliczka mnożenia
  Prosta tabliczka mnożenia

  Tabliczka mnożenia o ustawialnym rozmiarze

 • Dodawanie - podajesz liczby, kalkulator liczy sumę. Pokazuje też jak je dodać pisemnie, jakie są przeniesienia, sumy w kolumnach itp. Przydatne zarówno dla uczniów podstawówek (wspomaganie nauki), jak i do liczenia finansów (potrafi ładnie podawać liczby w formacie złotówki/grosze)... I do każdego innego zadania związanego z dodawaniem liczb.

 • Ułamki
  skracanie, rozszerzanie

  Explorator ułamka - podajesz ułamek, i dostajesz informacje o jego innych postaciach: właściwej, niewłaściwej i oczywiście skróconej. Pokazuje też rozkład licznika i mianownika na czynniki.

 • Ułamki: Dodawanie i odejmowanie krok po kroku
  Działania na ułamkach pokazane krok po kroku

  Kalkulator pokazuje krok po kroku jak dodawać lub odejmować ułamki. Podajesz dwa ułamki oraz wybierasz operację (dodawanie lub odejmowanie) i dostajesz rozwiązanie oraz rozpisane kroki potrzebne, aby obliczyć wynik. Ćwicz ułamki razem z calcullą!

 • Ułamki: 4 działania
  dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

  Operacje na ułamkach - podajesz dwa ułamki i dostajesz ich sumę, różnicę, iloczyn oraz iloraz.

 • Ułamki: odwrotność
  odwracanie ułamków (liczb) krok po kroku

  Kalkulator znajduje odwrotność podanego ułamka (liczby).

 • Ułamki: porównanie
  Czy te ułamki są takie same? Który ułamek jest większy (mniejszy) ?

  Kalkulator porównuje dwa ułamki i powie Ci czy są identyczne. Jeśli się różnią, określi który z nich jest większy (mniejszy) i o ile.

 • Liczby: minimum i maksimum
  Znajduje najmniejszą i największą liczbę z podanej listy liczb.

  Kalkulator znajduje największą (maksimum) i najmniejszą (minimum) liczbę spośród podanej listy liczb. Znajdź minimum i maksimum.

 • Liczby: średnia i mediana
  Oblicza średnią i medianę z podanych liczb.

  Kalkulator oblicza średnią i medianę z listy liczb.

 • Liczby: statystyka
  Popularne wielkości statystyczne↔średnia↔mediana↔minimum↔maximum itd.

  Kalkulator pozwala obliczyć typowe wielkości statystyczne: średnia, mediana, najmniejsza i największa wartość itp. na podstawie podanej listy liczb. Zbiorcze informacje na temat Twoich liczb.

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.