Lista kalkulatorów - TABELA
W tej kategorii znajdziesz wszelakiego rodzaju dane zebrane w postaci tabel np. tabela rozmiarów butów, oznaczenia opon albo układ jednostek SI.
 • Tabela ASCII/HEX/HTML
  ascii hex dec oct bin html

  Tabela 127 znaków ASCII wraz z ich kodami dziesiętnymi (DEC), szesnastkowymi (HEX), ósemkowymi (OCT), binarnymi/dwójkowymi (BIN), znacznikami HTML (w 3 formatach), znacznikami wg ANSI-C oraz opisami ze specyfikacji ASCII.

 • Tabela ISO 8859-2 (Latin-2)
  iso/latin hex dec oct bin html

  Tabela znaków ISO 8859-2 (Latin-2) wraz z ich kodami dziesiętnymi (DEC), szesnastkowymi (HEX), ósemkowymi (OCT), binarnymi/dwójkowymi (BIN), znacznikami HTML (w 3 formatach), znacznikami wg ANSI-C, unikodem (unicode HEX, OCT i DEC) oraz opisami ze specyfikacji ASCII.

 • Tabela HEX/DEC
  szesnastkowy↔dziesiętny

  Tabelka do szybkiej ręcznej konwersji liczb szesnastkowych (hex) na dziesiętne (dec) i odwrotnie. Zawiera 4096 liczb.

 • Tabliczka mnożenia
  Prosta tabliczka mnożenia

  Tabliczka mnożenia o ustawialnym rozmiarze

 • Tabela MTU
  Maksymalne rozmiary datagramów

  Zestawienie wartości MTU (ang. Maximum Transmission Unit) dla wybranych rodzajów sieci.

 • Przedrostki SI
  Układ SI, przedrostki jednostek, kilo↔mega↔mili↔mikro itd.

  Przedrostki jednostek miar układu SI.

 • Przedrostki binarne
  kibi↔mebi↔gibi↔tebi itp.

  Przedrostki dwójkowe - kibi, mebi, gibi, tebi itd.

 • Oznaczenia opon - indeks prędkości
  szerokość↔profil↔konstrukcja↔ wysokość felgi↔indeks prędkości

  Tabela pokazuje w jaki sposób odczytać indeks prędkośći opon i nie tylko.

 • Oznaczenia opon - indeks nośności
  szerokość↔profil↔konstrukcja↔ wysokość felgi↔indeks nośności

  Tabela pokazuje w jaki sposób odczytać indeks nośności umieszczony na oponach i nie tylko.

 • Rozmiar butów
  różne systemy numeracji butów↔europejski↔UK↔CM itd.

  Zestawienie różnych systemów numeracji rozmiaru obuwia - europejski, brytyjski (UK), długość stopy w centymetrach (CM) itd.

 • Składki ZUS: stawki i podstawa
  ZUS: minimalna podstawa, stawki, ubezpieczenie

  Składki ZUS obliczone przy minimalnej podstawie opodatkowania. Tabela zawiera zarówno dane aktualnie obowiązujące, jak i archiwalne począwszy od 2007 roku.

 • Tabela zawiera stawki odsetek ustawowych w różnych okresach. Znajdziesz tu zarówno historyczne jak i aktualnie obowiązujące stawki, wliczając w to podział na odsetki za opóźnienie, kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wprowadzony w 2016 roku.

 • Tabela zawieraja stawki odsetek podatkowych w różnych okresach. Znajdziesz tu zarówno historyczne jak i aktualnie obowiązujące stawki.

 • IKE i IKZE: Limity wpłat
  IKE↔IKZE↔limity wpłat

  Tabela zawiera limity wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które funkcjonują w ramach III filaru emerytalnego. Tabela zawiera zarówno dane biężące jak i historyczne.

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.