Szukaj
Słownik matematyczny: angielsko-polski
Tabele zawierają angielskie tłumaczenia typowych zwrotów spotykanych w matematyce. Hasła słownika są pogrupowane w funkcjonalne bloki takie jak geometria, ciągu czy - jeszcze bardziej wąskie - np. związane tylko trójkątem równoramiennym.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

Geometria (2D)

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole kołasurface area of the disk
promień koładisk radius
obwód koładisk circumference
pole równoległobokuarea of the parallelogram
długość podstawy równoległobokulength of the parallelogram base
wysokość równoległobokuheight of the parallelogram
obwód równoległobokucircumference of the parallelogram
długość pierwszego boku równoległobokulength of the first parallelogram side
długość drugiego boku równoległobokulength of the second parallelogram side
pole prostokątaarea of the rectangle
długość pierwszego boku prostokątalength of the first rectangle side
długość drugiego boku prostokątalength of the second rectangle side
obwód prostokątacircumference of the rectangle
długość przekątnej prostokątalength of the rectangle diagonal
mniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokątasmaller angle between rectangle diagonals
pole rombuarea of the rhombus
długość pierwszej przekątnej rombulength of the first rhombus diagonal
długość drugiej przekątnej rombulength of the second rhombus diagonal
obwód rombucircumference of the rhombus
długość boku rombulength of the rhombus side
pole kwadratuarea of the square
długość boku kwadratulength of the square side
obwód kwadratucircumference of the square
długość przekątnej kwadratulength of the square diagonal
pole trapezuarea of the trapezoid
długość pierwszej podstawy trapezulength of the first trapezoid base
długość drugiej podstawy trapezulength of the second trapezoid base
wysokość trapezuheight of the trapezoid
pole trójkątaarea of the triangle
długość podstawy trójkątalength of the triangle base
wysokość trójkątaheight of the triangle
obwód trójkątacircumference of the triangle
długość pierwszego boku trójkątalength of the triangle first side
długość drugiego boku trójkątalength of the triangle second side
długość trzeciego boku trójkątalength of the triangle third side
pole trójkąta równobocznegoarea of the equilateral triangle
długość boku trójkąta równobocznegolength of the equilateral triangle side
obwód trójkąta równobocznegocircumference of the equilateral triangle
pole trójkąta równoramiennegoarea of the isosceles triangle
długość podstawy trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle base
długość ramienia trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle side
obwód trójkąta równoramiennegocircumference of the isosceles triangle

Koło i okrąg

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole kołasurface area of the disk
promień koładisk radius
obwód koładisk circumference

Pola figur płaskich

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole kołasurface area of the disk
promień koładisk radius
pole równoległobokuarea of the parallelogram
długość podstawy równoległobokulength of the parallelogram base
wysokość równoległobokuheight of the parallelogram
pole prostokątaarea of the rectangle
długość pierwszego boku prostokątalength of the first rectangle side
długość drugiego boku prostokątalength of the second rectangle side
długość przekątnej prostokątalength of the rectangle diagonal
mniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokątasmaller angle between rectangle diagonals
pole rombuarea of the rhombus
długość pierwszej przekątnej rombulength of the first rhombus diagonal
długość drugiej przekątnej rombulength of the second rhombus diagonal
pole kwadratuarea of the square
długość boku kwadratulength of the square side
długość przekątnej kwadratulength of the square diagonal
pole trapezuarea of the trapezoid
długość pierwszej podstawy trapezulength of the first trapezoid base
długość drugiej podstawy trapezulength of the second trapezoid base
wysokość trapezuheight of the trapezoid
pole trójkątaarea of the triangle
długość podstawy trójkątalength of the triangle base
wysokość trójkątaheight of the triangle
pole trójkąta równobocznegoarea of the equilateral triangle
długość boku trójkąta równobocznegolength of the equilateral triangle side
pole trójkąta równoramiennegoarea of the isosceles triangle
długość podstawy trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle base
długość ramienia trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle side

Obwody figur

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
obwód koładisk circumference
promień koładisk radius
obwód równoległobokucircumference of the parallelogram
długość pierwszego boku równoległobokulength of the first parallelogram side
długość drugiego boku równoległobokulength of the second parallelogram side
obwód prostokątacircumference of the rectangle
długość pierwszego boku prostokątalength of the first rectangle side
długość drugiego boku prostokątalength of the second rectangle side
obwód rombucircumference of the rhombus
długość boku rombulength of the rhombus side
obwód kwadratucircumference of the square
długość boku kwadratulength of the square side
obwód trójkątacircumference of the triangle
długość pierwszego boku trójkątalength of the triangle first side
długość drugiego boku trójkątalength of the triangle second side
długość trzeciego boku trójkątalength of the triangle third side
obwód trójkąta równobocznegocircumference of the equilateral triangle
długość boku trójkąta równobocznegolength of the equilateral triangle side
obwód trójkąta równoramiennegocircumference of the isosceles triangle
długość podstawy trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle base
długość ramienia trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle side

Równoległobok

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole równoległobokuarea of the parallelogram
długość podstawy równoległobokulength of the parallelogram base
wysokość równoległobokuheight of the parallelogram
obwód równoległobokucircumference of the parallelogram
długość pierwszego boku równoległobokulength of the first parallelogram side
długość drugiego boku równoległobokulength of the second parallelogram side

Prostokąt

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole prostokątaarea of the rectangle
długość pierwszego boku prostokątalength of the first rectangle side
długość drugiego boku prostokątalength of the second rectangle side
obwód prostokątacircumference of the rectangle
długość przekątnej prostokątalength of the rectangle diagonal
mniejszy kąt pomiędzy przekątnymi prostokątasmaller angle between rectangle diagonals

Romb

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole rombuarea of the rhombus
długość pierwszej przekątnej rombulength of the first rhombus diagonal
długość drugiej przekątnej rombulength of the second rhombus diagonal
obwód rombucircumference of the rhombus
długość boku rombulength of the rhombus side

Kwadrat

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole kwadratuarea of the square
długość boku kwadratulength of the square side
obwód kwadratucircumference of the square
długość przekątnej kwadratulength of the square diagonal

Trapez

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole trapezuarea of the trapezoid
długość pierwszej podstawy trapezulength of the first trapezoid base
długość drugiej podstawy trapezulength of the second trapezoid base
wysokość trapezuheight of the trapezoid

Trójkąt

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole trójkątaarea of the triangle
długość podstawy trójkątalength of the triangle base
wysokość trójkątaheight of the triangle
obwód trójkątacircumference of the triangle
długość pierwszego boku trójkątalength of the triangle first side
długość drugiego boku trójkątalength of the triangle second side
długość trzeciego boku trójkątalength of the triangle third side
pole trójkąta równobocznegoarea of the equilateral triangle
długość boku trójkąta równobocznegolength of the equilateral triangle side
obwód trójkąta równobocznegocircumference of the equilateral triangle
pole trójkąta równoramiennegoarea of the isosceles triangle
długość podstawy trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle base
długość ramienia trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle side
obwód trójkąta równoramiennegocircumference of the isosceles triangle

Trójkąt równoboczny

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole trójkąta równobocznegoarea of the equilateral triangle
długość boku trójkąta równobocznegolength of the equilateral triangle side
obwód trójkąta równobocznegocircumference of the equilateral triangle

Trójkąt równoramienny

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
pole trójkąta równoramiennegoarea of the isosceles triangle
długość podstawy trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle base
długość ramienia trójkąta równoramiennegolength of the isosceles triangle side
obwód trójkąta równoramiennegocircumference of the isosceles triangle

Ciągi liczbowe

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
n-ty wyraz ciąguthe n-th element of the sequence
pierwszy wyraz ciąguthe first element of the sequence
różnica ciągu arytmetycznegocommon difference of arithmetic sequence
suma n początkowych wyrazów ciąguthe sum of first n elements of the sequence
(n+1)-wszy wyraz ciąguthe (n+1)-th element of the sequence
(n-1)-wszy wyraz ciągu(n-1)-th element of the sequence
iloraz ciągu geometrycznegocommon ratio of geometric sequence

Ciąg arytmetyczny

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
n-ty wyraz ciąguthe n-th element of the sequence
pierwszy wyraz ciąguthe first element of the sequence
różnica ciągu arytmetycznegocommon difference of arithmetic sequence
suma n początkowych wyrazów ciąguthe sum of first n elements of the sequence
(n+1)-wszy wyraz ciąguthe (n+1)-th element of the sequence
(n-1)-wszy wyraz ciągu(n-1)-th element of the sequence

Ciąg geometryczny

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
n-ty wyraz ciąguthe n-th element of the sequence
pierwszy wyraz ciąguthe first element of the sequence
iloraz ciągu geometrycznegocommon ratio of geometric sequence
suma n początkowych wyrazów ciąguthe sum of first n elements of the sequence
(n+1)-wszy wyraz ciąguthe (n+1)-th element of the sequence
(n-1)-wszy wyraz ciągu(n-1)-th element of the sequence

Algebra

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧

Wzory skróconego mnożenia

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧

Wzory skróconego mnożenia: wzory z zastosowaniem kwadratu liczb

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧

Wzory skróconego mnożenia: wzory z zastosowaniem sześcianu liczb

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧

Wzory skróconego mnożenia: wzory z wyższymi potęgami

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧

Wzory skróconego mnożenia: trzy składniki

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧

Wzory skróconego mnożenia: wzory ogólne

Fraza po polsku 🇵🇱Fraza po angielsku 🇬🇧
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.