Szukaj
Konwerter jednostek przepustowości łącza
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek przepustowości łącza. KB/s, Mbps itd. - wszelkie jednostki w dwóch wariantach bazy: 1000 i 1024.

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

1 (mebi-bity na sekundę) jest równe:

podstawowe

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
kibi-bity na sekundękibs\frac{kib}{s}kib/s1024
mebi-bity na sekundęMibs\frac{Mib}{s}Mib/s1
kibi-bajty na sekundękiBs\frac{kiB}{s}kiB/s128
mebi-bajty na sekundęMiBs\frac{MiB}{s}MiB/s0.125

bity na sekundę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na sekundębs\frac{b}{s}b/s1048576
kibi-bity na sekundękibs\frac{kib}{s}kib/s1024
mebi-bity na sekundęMibs\frac{Mib}{s}Mib/s1
gibi-bity na sekundęGibs\frac{Gib}{s}Gib/s0.000976563
tebi-bity na sekundęTibs\frac{Tib}{s}Tib/s9.536743164×10-7
pebi-bity na sekundęPibs\frac{Pib}{s}Pib/s9.313225746×10-10

bity na minutę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na minutębm\frac{b}{m}b/m62914560
kibi-bity na minutękibm\frac{kib}{m}kib/m61440
mebi-bity na minutęMibm\frac{Mib}{m}Mib/m60
gibi-bity na minutęGibm\frac{Gib}{m}Gib/m0.05859375
tebi-bity na minutęTibm\frac{Tib}{m}Tib/m0.00005722
pebi-bity na minutęPibm\frac{Pib}{m}Pib/m5.587935448×10-8

bity na godzinę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na godzinębh\frac{b}{h}b/h3774873600
kibi-bity na godzinękibh\frac{kib}{h}kib/h3686400
mebi-bity na godzinęMibh\frac{Mib}{h}Mib/h3600
gibi-bity na godzinęGibh\frac{Gib}{h}Gib/h3.515625
tebi-bity na godzinęTibh\frac{Tib}{h}Tib/h0.003433228
pebi-bity na godzinęPibh\frac{Pib}{h}Pib/h0.000003353

bity na dzień (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na dzieńbd\frac{b}{d}b/d90596966400
kibi-bity na dzieńkibd\frac{kib}{d}kib/d88473600
mebi-bity na dzieńMibd\frac{Mib}{d}Mib/d86400
gibi-bity na dzieńGibd\frac{Gib}{d}Gib/d84.375
tebi-bity na dzieńTibd\frac{Tib}{d}Tib/d0.082397461
pebi-bity na dzieńPibd\frac{Pib}{d}Pib/d0.000080466

bajty na sekundę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na sekundęBs\frac{B}{s}B/s131072
kibi-bajty na sekundękiBs\frac{kiB}{s}kiB/s128
mebi-bajty na sekundęMiBs\frac{MiB}{s}MiB/s0.125
gibi-bajty na sekundęGiBs\frac{GiB}{s}GiB/s0.00012207
tebi-bajty na sekundęTiBs\frac{TiB}{s}TiB/s1.192092896×10-7
pebi-bajty na sekundęPiBs\frac{PiB}{s}PiB/s1.164153218×10-10

bajty na minutę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na minutęBm\frac{B}{m}B/m7864320
kibi-bajty na minutękiBm\frac{kiB}{m}kiB/m7680
mebi-bajty na minutęMiBm\frac{MiB}{m}MiB/m7.5
gibi-bajty na minutęGiBm\frac{GiB}{m}GiB/m0.007324219
tebi-bajty na minutęTiBm\frac{TiB}{m}TiB/m0.000007153
pebi-bajty na minutęPiBm\frac{PiB}{m}PiB/m6.98491931×10-9

bajty na godzinę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na godzinęBh\frac{B}{h}B/h471859200
kibi-bajty na godzinękiBh\frac{kiB}{h}kiB/h460800
mebi-bajty na godzinęMiBh\frac{MiB}{h}MiB/h450
gibi-bajty na godzinęGiBh\frac{GiB}{h}GiB/h0.439453125
tebi-bajty na godzinęTiBh\frac{TiB}{h}TiB/h0.000429153
pebi-bajty na godzinęPiBh\frac{PiB}{h}PiB/h4.190951586×10-7

bajty na dzień (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na dzieńBd\frac{B}{d}B/d11324620800
kibi-bajty na dzieńkiBd\frac{kiB}{d}kiB/d11059200
mebi-bajty na dzieńMiBd\frac{MiB}{d}MiB/d10800
gibi-bajty na dzieńGiBd\frac{GiB}{d}GiB/d10.546875
tebi-bajty na dzieńTiBd\frac{TiB}{d}TiB/d0.010299683
pebi-bajty na dzieńPiBd\frac{PiB}{d}PiB/d0.000010058

bity na sekundę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na sekundębs\frac{b}{s}b/s1048576
kilo-bity na sekundękbs\frac{kb}{s}kb/s1048.576
mega-bity na sekundęMbs\frac{Mb}{s}Mb/s1.048576
giga-bity na sekundęGbs\frac{Gb}{s}Gb/s0.001048576
tera-bity na sekundęTbs\frac{Tb}{s}Tb/s0.000001049
peta-bity na sekundęPbs\frac{Pb}{s}Pb/s1.048576×10-9

bity na minutę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na minutębm\frac{b}{m}b/m62914560
kilo-bity na minutękbm\frac{kb}{m}kb/m62914.56
mega-bity na minutęMbm\frac{Mb}{m}Mb/m62.91456
giga-bity na minutęGbm\frac{Gb}{m}Gb/m0.06291456
tera-bity na minutęTbm\frac{Tb}{m}Tb/m0.000062915
peta-bity na minutęPbm\frac{Pb}{m}Pb/m6.291456×10-8

bity na godzinę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na godzinębh\frac{b}{h}b/h3774873600
kilo-bity na godzinękbh\frac{kb}{h}kb/h3774873.6
mega-bity na godzinęMbh\frac{Mb}{h}Mb/h3774.8736
giga-bity na godzinęGbh\frac{Gb}{h}Gb/h3.7748736
tera-bity na godzinęTbh\frac{Tb}{h}Tb/h0.003774874
peta-bity na godzinęPbh\frac{Pb}{h}Pb/h0.000003775

bity na dzień (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na dzieńbd\frac{b}{d}b/d90596966400
kilo-bity na dzieńkbd\frac{kb}{d}kb/d90596966.4
mega-bity na dzieńMbd\frac{Mb}{d}Mb/d90596.9664
giga-bity na dzieńGbd\frac{Gb}{d}Gb/d90.5969664
tera-bity na dzieńTbd\frac{Tb}{d}Tb/d0.090596966
peta-bity na dzieńPbd\frac{Pb}{d}Pb/d0.000090597

bajty na sekundę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na sekundęBs\frac{B}{s}B/s131072
kilo-bajty na sekundękBs\frac{kB}{s}kB/s131.072
mega-bajty na sekundęMBs\frac{MB}{s}MB/s0.131072
giga-bajty na sekundęGBs\frac{GB}{s}GB/s0.000131072
tera-bajty na sekundęTBs\frac{TB}{s}TB/s1.31072×10-7
peta-bajty na sekundęPBs\frac{PB}{s}PB/s1.31072×10-10

bajty na minutę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na minutęBm\frac{B}{m}B/m7864320
kilo-bajty na minutękBm\frac{kB}{m}kB/m7864.32
mega-bajty na minutęMBm\frac{MB}{m}MB/m7.86432
giga-bajty na minutęGBm\frac{GB}{m}GB/m0.00786432
tera-bajty na minutęTBm\frac{TB}{m}TB/m0.000007864
peta-bajty na minutęPBm\frac{PB}{m}PB/m7.86432×10-9

bajty na godzinę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na godzinęBh\frac{B}{h}B/h471859200
kilo-bajty na godzinękBh\frac{kB}{h}kB/h471859.2
mega-bajty na godzinęMBh\frac{MB}{h}MB/h471.8592
giga-bajty na godzinęGBh\frac{GB}{h}GB/h0.4718592
tera-bajty na godzinęTBh\frac{TB}{h}TB/h0.000471859
peta-bajty na godzinęPBh\frac{PB}{h}PB/h4.718592×10-7

bajty na dzień (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na dzieńBd\frac{B}{d}B/d11324620800
kilo-bajty na dzieńkBd\frac{kB}{d}kB/d11324620.8
mega-bajty na dzieńMBd\frac{MB}{d}MB/d11324.6208
giga-bajty na dzieńGBd\frac{GB}{d}GB/d11.3246208
tera-bajty na dzieńTBd\frac{TB}{d}TB/d0.011324621
peta-bajty na dzieńPBd\frac{PB}{d}PB/d0.000011325

inne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
prędkość napędu CDxCDxCDxCD0.853333333
prędkość napędu DVDxDVDxDVDxDVD0.095238095
prędkość napędu Blu-rayxBDxBDxBD0.027777778
prędkość magistrali ISAISAISAISA0.015625
prędkość magistrali PCIPCIPCIPCI0.00093985
prędkość magistrali PCI 2.1PCIv2PCIv2PCIv20.000469925
prędkość magistrali AGPx1AGPx1AGPx1AGPx10.000469925
prędkość magistrali AGPx2AGPx2AGPx2AGPx20.000234522
prędkość magistrali AGPx4AGPx4AGPx4AGPx40.000117261
prędkość magistrali AGPx8AGPx8AGPx8AGPx80.000058603
prędkość magistrali PCI-expressPCIePCIePCIe0.0005

Trochę informacji

 • Przepustowość określa maksymalną ilość informacji (mierzonej w bitach, bajtach lub jednostkach pochodnych), jaka może być przesłana w jednostce czasu (np. sekundach, minutach itd.). Z przepustowością mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie występuje przepływ informacji (np. przez łącze internetowe).
 • Wraz z rozwojem techniki cyfrowej okazało się, że w niektórych sytuacjach bardziej naturalne wydaje się użycie jednostek opartych na bazie 1024 (binarnej) zamiast powszechnych do tej pory jednostek SI - opartych na bazie 1000 (dziesiętnej). Mimo to, wielu ludzi wciąż używa jednostek SI mając na myśli jednostki binarne (oparte na bazie 1024). Zabieg taki - choć powszechny - jest formalnie niepoprawny.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.