Minimalnego wynagrodzenie i stawka godzinowa w Polsce
Tabela zawiera minimalne miesięczne wynagrodzenie i stawkę godzinową (brutto) obowiązujące w poszczególnych latach w Polsce, włączając dane aktualnie obowiązujące.

Płaca minimalna w Polsce

Obowiązuje odPłaca minimalna (brutto)
[PLN]
Minimalna stawka godzinowa (brutto)
[PLN]
2017
2000
13
2016
1850
-
2015
1750
-
2014
1680
-
2013
1600
-
2012
1500
-
2011
1386
-
2010
1317
-
2009
1276
-
2008
1126
-
2007
936
-
2006
899.1
-
2005
849
-
2004
824
-
2003
800
-
2002
760
-
2001
760
-
2000
670
-

Trochę informacji

  • Raz do roku rząd ustala minimalne wynagrodzenie za pracę jakie musi być zagwarantowane przez pracodawcę. Oznacza to, że oferowanie zatrudnienia za niższą stawkę jest niezgodne z prawem.
  • Zgodnie z ustawą z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę płaca minimalna powinna być ogłoszona do 15 września w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.
  • ⚠ UWAGA! Minimalne miesięczne wynagrodzenie dotyczy umowy o pracę. W przypadku umowy o dzieło, umowy zlecenie lub kontraktu jako samozatrudniony(a) miesięczne wynagrodzenie może być niższe.

  • Do 2017 roku bezpośrednio regulowane było jedynie minimalne miesięczne wynagrodzenie. Z początkiem 2017 roku dodatkowo ustalana jest minimalna stawka godzinowa.
  • Płaca minimalna oraz minimalna stawka godzinowa podawane są jako kwota brutto. Aby obliczyć zarobki "na rękę" należy odliczyć składki ZUS oraz podatek dochodowy. Możesz zrobić to korzystając z naszego innego kalkulatora: Zarobki #2 (brutto↔netto).

Aktualność danych

Regularnie weryfikujemy wysokość płacy minimalnej, tak aby prezentowane przez nas dane były zawsze aktualne.
Ostatnio zgodność z rozporządzeniami potwierdzono dnia 2017.10.31.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy minimalne wynagrodzenie nie uległo zmianie.

Tagi i linki do tej strony

Permalink

Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.