A -> Z (wszystkie)
Kalkulator ułamków: skracanie, rozszerzanie
Explorator ułamka - podajesz ułamek, i dostajesz informacje o jego innych postaciach: właściwej, niewłaściwej i oczywiście skróconej. Pokazuje też rozkład licznika i mianownika na czynniki.

Dane do obliczeń - ułamek, który chcesz zbadać

Wpisz ułamek

Wyniki - informacje na temat podanego ułamka

Proste przekształcenia
Podany ułamek
512
16
Postać niewłaściwa ułamka
92
16
Postać właściwa ułamka
512
16
Postać właściwa skrócona ułamka
512 :4
16 :4
=
53
4
Rozkład licznika i mianownika na czynniki
Czynniki
52 × 2 × 3
2 × 2 × 2 × 2
Czynniki w grupach
522 × 3
24
Skracanie
Postać skrócona maksymalnie
512 :4
16 :4
=
53
4
Skracanie krok-po-kroku
512 :2
16 :2
=
56 :2
8 :2
=
53
4

Trochę informacji

  • Ułamki pozwalają wyrazić część pewnej całości, np. połowa tortu może być zapisana jako 1/2 (jedna druga), a ćwierć czekolady jako 1/4 (jedna czwarta).
  • Ułamki zwykłe składają się z dwóch liczb oddzielonych od siebie poziomą kreską (zwaną kreską ułamkową). Liczbę znajdującą się nad kreską nazywamy licznikiem, a znajdującą się pod kreską mianownikiem.
  • Dopuszczalne są również ułamki, w ktorych licznik jest większy od mianownika np. 5/4. Takie ułamki określają liczbę większą od całości (czyli większą od liczby jeden). Są one nazywane ułamkami niewłaściwymi.
  • Dla odróżnienia ułamki, których licznik jest mniejszy od mianownika np. 1/2 nazywamy ułamkami właściwymi.
  • Kreska ułamkowa może być zastąpiona przez znak dzielenia.

Tagi i linki do tej strony

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.