Szukaj
Tabelka z komendami TeX-a
Popularne komendy TeX-a (i systemów pochodnych jak LaTeX, KaTeX, MathJax itd.) zebrane w jednym miejscu. Szybka ściagawka z TeX-a pomocna podczas pisania wszelkich tekstów naukowych zawierających wzory matematyczne jak publikacje matematyczne czy fizyczne.

Akcentowanie

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
a'
aa'
\grave{a}
aˋ\grave{a}
\overleftarrow{AB}
AB\overleftarrow{AB}
\overrightarrow{AB}
AB\overrightarrow{AB}
a''
aa''
\hat{\theta}
θ^\hat{\theta}
\underleftarrow{AB}
\underleftarrow{AB}
\underrightarrow{AB}
\underrightarrow{AB}
a^{\prime}
aa^{\prime}
\widehat{ac}
ac^\widehat{ac}
\overleftrightarrow{AB}
AB\overleftrightarrow{AB}
\overbrace{AB}
AB\overbrace{AB}
\acute{a}
aˊ\acute{a}
\mathring{g}
g˚\mathring{g}
\underleftrightarrow{AB}
\underleftrightarrow{AB}
\underbrace{AB}
AB\underbrace{AB}
\bar{y}
yˉ\bar{y}
\tilde{a}
a~\tilde{a}
\overgroup{AB}
ABundefined\overgroup{AB}
\overlinesegment{AB}
ABundefined\overlinesegment{AB}
\breve{a}
a˘\breve{a}
\widetilde{ac}
ac~\widetilde{ac}
\undergroup{AB}
undefined\undergroup{AB}
\underlinesegment{AB}
undefined\underlinesegment{AB}
\check{a}
aˇ\check{a}
\vec{F}
F\vec{F}
\overleftharpoon{ac}
ac\overleftharpoon{ac}
\overrightharpoon{ac}
ac\overrightharpoon{ac}
\dot{a}
a˙\dot{a}
\overline{AB}
AB\overline{AB}
\Overrightarrow{AB}
AB\Overrightarrow{AB}
\utilde{AB}
~\utilde{AB}
\ddot{a}
a¨\ddot{a}
\underline{AB}
AB\underline{AB}

Ograniczniki

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
(x)
(x)(x)
\lgroup x \rgroup
x\lgroup x \rgroup
\lceil x \rceil
x\lceil x \rceil
\uparrow
\uparrow
[x]
[x][x]
\lbrack x \rbrack
[x]\lbrack x \rbrack
\lfloor x \rfloor
x\lfloor x \rfloor
\downarrow
\downarrow
\{x\}
{x}\{x\}
\lbrace x \rbrace
{x}\lbrace x \rbrace
\lmoustache x \rmoustache
x\lmoustache x \rmoustache
\updownarrow
\updownarrow
<x>
<x><x>
\langle x \rangle
x\langle x \rangle
\lt x \gt
<x>\lt x \gt
\Uparrow
\Uparrow
|
|
\vert
\vert
\ulcorner x \urcorner
x\ulcorner x \urcorner
\Downarrow
\Downarrow
\|
\|
\Vert
\Vert
\llcorner x \lrcorner
x\llcorner x \lrcorner
\Updownarrow
\Updownarrow
\lvert x \rvert
x\lvert x \rvert
\lVert x \rVert
x\lVert x \rVert
\backslash
\\backslash

Bloki funkcjonalne (macierze, równania itd.)

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\begin{matrix}
  a & b \\
  c & d
\end{matrix}
abcd\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}
\begin{array}{c|c}
  a & b \\
  c & d
\end{array}
abcd\begin{array}{c|c} a & b \\ c & d \end{array}
\begin{aligned}
  a&=b+c \\
  d+e&=f
\end{aligned}
a=b+cd+e=f\begin{aligned} a&=b+c \\ d+e&=f \end{aligned}
\begin{pmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{pmatrix}
(abcd)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}
\begin{bmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{bmatrix}
[abcd]\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}
\begin{alignedat}{2}
  10&x+ &3&y = 2 \\
  3&x+&13&y = 4
\end{alignedat}
10x+3y=23x+13y=4\begin{alignedat}{2} 10&x+ &3&y = 2 \\ 3&x+&13&y = 4 \end{alignedat}
\begin{vmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{vmatrix}
abcd\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}
\begin{Vmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{Vmatrix}
abcd\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}
\begin{gathered}
  a=b \\
  e=b+c
\end{gathered}
a=be=b+c\begin{gathered} a=b \\ e=b+c \end{gathered}
\begin{Bmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{Bmatrix}
{abcd}\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}
x = \begin{cases}
  a &\text{if } b \\
  c &\text{if } d
\end{cases}
x={aif bcif dx = \begin{cases} a &\text{if } b \\ c &\text{if } d \end{cases}

Adnotacja

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\cancel{5}
5\cancel{5}
\bcancel{5}
5\bcancel{5}
\xcancel{ABC}
ABC\xcancel{ABC}
\sout{abc}
abc\sout{abc}
\not =
̸=\not =
\overbrace{a+b+c}^{\text{note}}
a+b+cnote\overbrace{a+b+c}^{\text{note}}
\underbrace{a+b+c}_{\text{note}}
a+b+cnote\underbrace{a+b+c}_{\text{note}}
\boxed{\pi=\frac c d}
π=cd\boxed{\pi=\frac c d}

Łączenie (nakładanie) wyrażeń

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
{=}\mathllap{/\,}
=/{=}\mathllap{/\,}
\left(x^{\smash{2}}\right)
(x2)\left(x^{\smash{2}}\right)
\mathrlap{\,/}{=}
/=\mathrlap{\,/}{=}
\sqrt{\smash[b]{y}}
y\sqrt{\smash[b]{y}}
\sum_{\mathclap{1\le i\le j\le n}} x_{ij}
1ijnxij\sum_{\mathclap{1\le i\le j\le n}} x_{ij}

Układ pionowy

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
x_n
xnx_n
\stackrel{!}{=}
=!\stackrel{!}{=}
a \atop b
aba \atop b
e^x
exe^x
\overset{!}{=}
=!\overset{!}{=}
a\raisebox{0.25em}{b}c
abca\raisebox{0.25em}{b}c
_u^o
uo_u^o
\underset{!}{=}
=!\underset{!}{=}

Logika i teoria mnogości

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\forall
\forall
\complement
\complement
\therefore
\therefore
\neg
¬\neg
\lnot
¬\lnot
\exists
\exists
\subset
\subset
\because
\because
\emptyset
\emptyset
\varnothing
\varnothing
\nexists
\nexists
\supset
\supset
\mapsto
\mapsto
\in
\in
\mid
\mid
\to
\to
\implies
\implies
\notin
\notin
\land
\land
\gets
\gets
\impliedby
\impliedby
\ni
\ni
\lor
\lor
\leftrightarrow
\leftrightarrow
\iff
\iff
\notni
̸\notni

Wielkie operatory (kwantyfikatory)

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\sum
\sum
\prod
\prod
\bigvee
\bigvee
\bigotimes
\bigotimes
\int
\int
\coprod
\coprod
\bigwedge
\bigwedge
\bigoplus
\bigoplus
\iint
\iint
\intop
\intop
\bigcap
\bigcap
\bigodot
\bigodot
\iiint
\iiint
\smallint
\smallint
\bigcup
\bigcup
\biguplus
\biguplus
\oint
\oint
\bigsqcup
\bigsqcup

Operatory binarne

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
+
++
\cdot
\cdot
\gtrdot
\gtrdot
x \pmod a
x(moda)x \pmod a
-
-
\cdotp
\cdotp
\intercal
\intercal
\land
\land
/
//
\centerdot
\centerdot
\centerdot
\centerdot
\rhd
\rhd
*
*
\circ
\circ
\leftthreetimes
\leftthreetimes
\rightthreetimes
\rightthreetimes
\amalg
⨿\amalg
\circledast
\circledast
\ldotp
.\ldotp
\rtimes
\rtimes
\And
&\And
\circledcirc
\circledcirc
\lor
\lor
\setminus
\setminus
\ast
\ast
\circleddash
\circleddash
\lessdot
\lessdot
\smallsetminus
\smallsetminus
\barwedge
\barwedge
\Cup
\Cup
\lhd
\lhd
\sqcap
\sqcap
\bigcirc
\bigcirc
\cup
\cup
\ltimes
\ltimes
\sqcup
\sqcup
\bmod
mod\bmod
\curlyvee
\curlyvee
x \pod a
x(a)x \pod a
\times
×\times
\boxdot
\boxdot
\curlywedge
\curlywedge
\mp
\mp
\unlhd
\unlhd
\boxminus
\boxminus
\div
÷\div
\odot
\odot
\unrhd
\unrhd
\boxplus
\boxplus
\divideontimes
\divideontimes
\ominus
\ominus
\uplus
\uplus
\boxtimes
\boxtimes
\dotplus
\dotplus
\oplus
\oplus
\vee
\vee
\bullet
\bullet
\doublebarwedge
\doublebarwedge
\otimes
\otimes
\veebar
\veebar
\Cap
\Cap
\doublecap
\doublecap
\oslash
\oslash
\wedge
\wedge
\cap
\cap
\doublecup
\doublecup
\pm
±\pm
\wr
\wr

Dwumiany

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\binom{n}{k}
(nk)\binom{n}{k}
\dbinom{n}{k}
(nk)\dbinom{n}{k}
\left\langle n \atop k \right\rangle
nk\left\langle n \atop k \right\rangle
{n}\choose{k}
(nk){n}\choose{k}
\tbinom{n}{k}
(nk)\tbinom{n}{k}

Ułamki

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\frac{a}{b}
ab\frac{a}{b}
\dfrac{a}{b}
ab\dfrac{a}{b}
{a}/{b}
a/b{a}/{b}
{a}\over{b}
ab{a}\over{b}
\tfrac{a}{b}
ab\tfrac{a}{b}

Funkcje matematyczne

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\operatorname{asin} x
asinx\operatorname{asin} x
\arcsin
arcsin\arcsin
\cotg
cotg\cotg
\ln
ln\ln
\det
det\det
\arccos
arccos\arccos
\coth
coth\coth
\log
log\log
\gcd
gcd\gcd
\arctan
arctan\arctan
\csc
csc\csc
\sec
sec\sec
\inf
inf\inf
\arctg
arctg\arctg
\ctg
ctg\ctg
\sin
sin\sin
\lim
lim\lim
\arcctg
arcctg\arcctg
\cth
cth\cth
\sinh
sinh\sinh
\liminf
lim inf\liminf
\arg
arg\arg
\deg
deg\deg
\sh
sh\sh
\limsup
lim sup\limsup
\ch
ch\ch
\dim
dim\dim
\tan
tan\tan
\max
max\max
\cos
cos\cos
\exp
exp\exp
\tanh
tanh\tanh
\min
min\min
\cosec
cosec\cosec
\hom
hom\hom
\tg
tg\tg
\Pr
Pr\Pr
\cosh
cosh\cosh
\ker
ker\ker
\th
th\th
\sup
sup\sup
\cot
cot\cot
\lg
lg\lg

Pierwiastkowanie i potęgowanie

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\sqrt{x}
x\sqrt{x}
\sqrt[3]{x}
x3\sqrt[3]{x}
a^x
axa^x

Relacje

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\stackrel{!}{=}
=!\stackrel{!}{=}
=
==
<
<<
>
>>
:
::
\curlyeqsucc
\curlyeqsucc
\gtrapprox
\gtrapprox
\perp
\perp
\succapprox
\succapprox
\dashv
\dashv
\gtreqless
\gtreqless
\pitchfork
\pitchfork
\succcurlyeq
\succcurlyeq
\dblcolon
::\dblcolon
\dblcolon
::\dblcolon
\gtreqqless
\gtreqqless
\prec
\prec
\succeq
\succeq
\doteq
\doteq
\gtrless
\gtrless
\precapprox
\precapprox
\succsim
\succsim
\approx
\approx
\Doteq
\Doteq
\gtrsim
\gtrsim
\preccurlyeq
\preccurlyeq
\Supset
\Supset
\approxeq
\approxeq
\doteqdot
\doteqdot
\in
\in
\preceq
\preceq
\supset
\supset
\asymp
\asymp
\eqcirc
\eqcirc
\Join
\Join
\precsim
\precsim
\supseteq
\supseteq
\backepsilon
\backepsilon
\eqcolon
:\eqcolon
\le
\le
\propto
\propto
\supseteqq
\supseteqq
\backsim
\backsim
\Eqcolon
::\Eqcolon
\leq
\leq
\risingdotseq
\risingdotseq
\thickapprox
\thickapprox
\backsimeq
\backsimeq
\eqqcolon
=:\eqqcolon
\leqq
\leqq
\shortmid
\shortmid
\thicksim
\thicksim
\between
\between
\Eqqcolon
=::\Eqqcolon
\leqslant
\leqslant
\shortparallel
\shortparallel
\trianglelefteq
\trianglelefteq
\bowtie
\bowtie
\eqsim
\eqsim
\lessapprox
\lessapprox
\sim
\sim
\triangleq
\triangleq
\bumpeq
\bumpeq
\eqslantgtr
\eqslantgtr
\lesseqgtr
\lesseqgtr
\simeq
\simeq
\trianglerighteq
\trianglerighteq
\Bumpeq
\Bumpeq
\eqslantless
\eqslantless
\lesseqqgtr
\lesseqqgtr
\smallfrown
\smallfrown
\varpropto
\varpropto
\circeq
\circeq
\equiv
\equiv
\lessgtr
\lessgtr
\smallsmile
\smallsmile
\vartriangle
\vartriangle
\colonapprox
:\colonapprox
\fallingdotseq
\fallingdotseq
\lesssim
\lesssim
\smile
\smile
\vartriangleleft
\vartriangleleft
\Colonapprox
::\Colonapprox
\frown
\frown
\ll
\ll
\sqsubset
\sqsubset
\vartriangleright
\vartriangleright
\coloneq
:\coloneq
\ge
\ge
\lll
\lll
\sqsubseteq
\sqsubseteq
\vcentcolon
:\vcentcolon
\Coloneq
::\Coloneq
\geq
\geq
\llless
\llless
\sqsupset
\sqsupset
\vdash
\vdash
\coloneqq
:=\coloneqq
\geqq
\geqq
\lt
<\lt
\sqsupseteq
\sqsupseteq
\vDash
\vDash
\Coloneqq
::=\Coloneqq
\geqslant
\geqslant
\mid
\mid
\Subset
\Subset
\Vdash
\Vdash
\colonsim
:\colonsim
\gg
\gg
\models
\models
\subset
\subset
\Vvdash
\Vvdash
\Colonsim
::\Colonsim
\ggg
\ggg
\multimap
\multimap
\subseteq
\subseteq
\cong
\cong
\gggtr
\gggtr
\owns
\owns
\subseteqq
\subseteqq
\curlyeqprec
\curlyeqprec
\gt
>\gt
\parallel
\parallel
\succ
\succ

Negacja relacji

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\not =
̸=\not =
\gnapprox
\gnapprox
\ngeqslant
\ngeqslant
\nsubseteq
\nsubseteq
\precneqq
\precneqq
\gneq
\gneq
\ngtr
\ngtr
\nsubseteqq
\nsubseteqq
\precnsim
\precnsim
\gneqq
\gneqq
\nleq
\nleq
\nsucc
\nsucc
\subsetneq
\subsetneq
\gnsim
\gnsim
\nleqq
\nleqq
\nsucceq
\nsucceq
\subsetneqq
\subsetneqq
\gvertneqq
\gvertneqq
\nleqslant
\nleqslant
\nsupseteq
\nsupseteq
\succnapprox
\succnapprox
\lnapprox
\lnapprox
\nless
\nless
\nsupseteqq
\nsupseteqq
\succneqq
\succneqq
\lneq
\lneq
\nmid
\nmid
\ntriangleleft
\ntriangleleft
\succnsim
\succnsim
\lneqq
\lneqq
\notin
\notin
\ntrianglelefteq
\ntrianglelefteq
\supsetneq
\supsetneq
\lnsim
\lnsim
\notni
̸\notni
\notni
̸\notni
\ntriangleright
\ntriangleright
\lvertneqq
\lvertneqq
\nparallel
\nparallel
\ntrianglerighteq
\ntrianglerighteq
\varsubsetneq
\varsubsetneq
\ncong
\ncong
\nprec
\nprec
\nvdash
\nvdash
\varsubsetneqq
\varsubsetneqq
\ne
\ne
\npreceq
\npreceq
\nvDash
\nvDash
\varsupsetneq
\varsupsetneq
\neq
\neq
\nshortmid
\nshortmid
\nVDash
\nVDash
\varsupsetneqq
\varsupsetneqq
\ngeq
\ngeq
\nshortparallel
\nshortparallel
\nVdash
\nVdash
\supsetneqq
\supsetneqq
\ngeqq
\ngeqq
\nsim
\nsim
\precnapprox
\precnapprox

Strzałki

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\circlearrowleft
\circlearrowleft
\Leftarrow
\Leftarrow
\looparrowright
\looparrowright
\rightrightarrows
\rightrightarrows
\circlearrowright
\circlearrowright
\leftarrowtail
\leftarrowtail
\Lsh
\Lsh
\rightsquigarrow
\rightsquigarrow
\curvearrowleft
\curvearrowleft
\leftharpoondown
\leftharpoondown
\mapsto
\mapsto
\Rrightarrow
\Rrightarrow
\curvearrowright
\curvearrowright
\leftharpoonup
\leftharpoonup
\nearrow
\nearrow
\Rsh
\Rsh
\dashleftarrow
\dashleftarrow
\leftleftarrows
\leftleftarrows
\nleftarrow
\nleftarrow
\searrow
\searrow
\dashrightarrow
\dashrightarrow
\leftrightarrow
\leftrightarrow
\nLeftarrow
\nLeftarrow
\swarrow
\swarrow
\downarrow
\downarrow
\Leftrightarrow
\Leftrightarrow
\nleftrightarrow
\nleftrightarrow
\to
\to
\Downarrow
\Downarrow
\leftrightarrows
\leftrightarrows
\nLeftrightarrow
\nLeftrightarrow
\twoheadleftarrow
\twoheadleftarrow
\downdownarrows
\downdownarrows
\leftrightharpoons
\leftrightharpoons
\nrightarrow
\nrightarrow
\twoheadrightarrow
\twoheadrightarrow
\downharpoonleft
\downharpoonleft
\leftrightsquigarrow
\leftrightsquigarrow
\nRightarrow
\nRightarrow
\uparrow
\uparrow
\downharpoonright
\downharpoonright
\Lleftarrow
\Lleftarrow
\nwarrow
\nwarrow
\Uparrow
\Uparrow
\gets
\gets
\longleftarrow
\longleftarrow
\restriction
\restriction
\updownarrow
\updownarrow
\hookleftarrow
\hookleftarrow
\Longleftarrow
\Longleftarrow
\rightarrow
\rightarrow
\Updownarrow
\Updownarrow
\hookrightarrow
\hookrightarrow
\longleftrightarrow
\longleftrightarrow
\Rightarrow
\Rightarrow
\upharpoonleft
\upharpoonleft
\iff
\iff
\Longleftrightarrow
\Longleftrightarrow
\rightarrowtail
\rightarrowtail
\upharpoonright
\upharpoonright
\impliedby
\impliedby
\longmapsto
\longmapsto
\rightharpoondown
\rightharpoondown
\upuparrows
\upuparrows
\implies
\implies
\longrightarrow
\longrightarrow
\rightharpoonup
\rightharpoonup
\leadsto
\leadsto
\Longrightarrow
\Longrightarrow
\rightleftarrows
\rightleftarrows
\leftarrow
\leftarrow
\looparrowleft
\looparrowleft
\rightleftharpoons
\rightleftharpoons

Strzałki z dodatkami

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\xrightarrow{over}
over\xrightarrow{over}
\xRightarrow{abc}
abc\xRightarrow{abc}
\xrightharpoonup{abc}
abc\xrightharpoonup{abc}
\xrightarrow[under]{over}
underover\xrightarrow[under]{over}
\xmapsto{abc}
abc\xmapsto{abc}
\xrightharpoondown{abc}
abc\xrightharpoondown{abc}
\xleftarrow{abc}
abc\xleftarrow{abc}
\xLeftarrow{abc}
abc\xLeftarrow{abc}
\xleftharpoonup{abc}
abc\xleftharpoonup{abc}
\xleftrightarrow{abc}
abc\xleftrightarrow{abc}
\xLeftrightarrow{abc}
abc\xLeftrightarrow{abc}
\xleftharpoondown{abc}
abc\xleftharpoondown{abc}
\xhookleftarrow{abc}
abc\xhookleftarrow{abc}
\xhookrightarrow{abc}
abc\xhookrightarrow{abc}
\xrightleftharpoons{abc}
abc\xrightleftharpoons{abc}
\xtwoheadrightarrow{abc}
abc\xtwoheadrightarrow{abc}
\xlongequal{abc}
=abc\xlongequal{abc}
\xleftrightharpoons{abc}
abc\xleftrightharpoons{abc}
\xtwoheadleftarrow{abc}
abc\xtwoheadleftarrow{abc}
\xtofrom{abc}
abc\xtofrom{abc}

Symbole i wyliczanie (wypunktowywanie)

Kod w formacie TXE\TeXRezultat
\Box
\Box
\dots
\dots
\checkmark
\checkmark
\square
\square
\cdots
\cdots
\dag
\dag
\#
#\#
\blacksquare
\blacksquare
\ddots
\ddots
\dagger
\dagger
\&
&\&
\triangle
\triangle
\ldots
\ldots
\_
_\_
\triangledown
\triangledown
\vdots
\vdots
\ddag
\ddag
\triangleleft
\triangleleft
\mathellipsis
\mathellipsis
\ddagger
\ddagger
\triangleright
\triangleright
\bigtriangledown
\bigtriangledown
\flat
\flat
\$
$\$
\bigtriangleup
\bigtriangleup
\natural
\natural
\blacktriangle
\blacktriangle
\sharp
\sharp
\pounds
£\pounds
'
'
`
`
\blacktriangledown
\blacktriangledown
\circledR
®\circledR
\blacktriangleleft
\blacktriangleleft
\circledS
\circledS
\yen
¥\yen
\text{\lq}
\text{\lq}
\blacktriangleright
\blacktriangleright
\clubsuit
\clubsuit
\surd
\surd
\diamond
\diamond
\diamondsuit
\diamondsuit
\degree
°\degree
\text{\rq}
\text{\rq}
\Diamond
\Diamond
\heartsuit
\heartsuit
\diagdown
\diagdown
\lozenge
\lozenge
\spadesuit
\spadesuit
\diagup
\diagup
\blacklozenge
\blacklozenge
\angle
\angle
\mho
\mho
\star
\star
\measuredangle
\measuredangle
\maltese
\maltese
\colon
:\colon
\bigstar
\bigstar
\sphericalangle
\sphericalangle
\text{\P}
\text{\P}
\backprime
\backprime
\top
\top
\text{\S}
§\text{\S}
\prime
\prime
\bot
\bot
\nabla
\nabla
\infty
\infty

Trochę informacji

 • TXE\TeX to komputerowy system składania tekstu.
 • W odróżnioneniu od większości popularnych systemów (takich jak np. MS Word albo Open Writer), TXE\TeX nie realizuje idei WYSYWIG (ang: "what you see is what you get"). Oznacza to, że aby zobaczyć wynikowy dokument należy wcześniej przeprowadzić proces kompilacji.
 • Tworzenie dokumentu w TXEu\TeX-u polega na stworzeniu kodu źrodłowego w specjalnym języku. Fakt ten jest często uznawany za istotne utrudnienie, w stosunku do systemów opartych na idei WYSYWIG. Zwolennicy TXE\TeX-a, wskazują z kolei, że takie rozwiązanie daje bardziej powtarzalne rezultaty, ponieważ proces kompilacji raz napisanego kodu źródłowego jest bardziej przewidywalny niż systemy wizualne.
 • TXE\TeX stosowany jest szczególnie często podczas tworzenia tekstów naukowych zawierających złożone wyrażenia matematyczne np. z zakresu fizyki, matematyki czy nauk technicznych.
 • Tworcą systemu TXE\TeX jest Donald E. Knuth, amerykański matematyk i informatyk. Legenda głosi, że główną motywacją do jego stworzenia był fakt, że Knuth nie był zadowolony z ówczesnego wyglądu jego publikacji.

Tagi i linki do tej strony

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.