Szukaj
Tabela potencjałów standardowych półogniw
Tabela zawiera standardowe potencjały półogniw w temperaturze 25 °C.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Potencjały standardowe półogniw w temperaturze 25 °C

Reakcja połówkowa redukcjiPotencjał standardowy E0 [V]
Li++eLiLi^+ + e^- \rightleftharpoons Li-3.05
Rb++eRbRb ^+ + e^- \rightleftharpoons Rb-2.93
K++eKK^+ +e^- \rightleftharpoons K-2.93
Ra2++2eRaRa^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ra-2.92
Cs++eCsCs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs-2.92
Ba2++2eBaBa^{2+}+ 2 e^- \rightleftharpoons Ba-2.91
Sr2++2eSrSr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sr-2.89
Ca2++2eCaCa^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ca-2.87
Na++eNaNa^+ + e^- \rightleftharpoons Na-2.71
La3++3eLaLa^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons La-2.52
Ce3++3eCeCe^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Ce-2.48
Mg2++2eMgMg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mg-2.36
Be2++2eBeBe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Be-1.85
U3++3eUU^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons U-1.79
Al3++3eAlAl^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Al-1.66
Ti2++2eTiTi^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ti-1.63
V2++2eVV^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons V-1.19
Mn2++2eMnMn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mn-1.18
Cr2++2eCrCr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cr-0.91
Te+2eTe2Te + 2 e^- \rightleftharpoons Te^{2-}-0.84
2H2O+2eH2+2OH2 H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons H_2 + 2OH^--0.83
Cd(OH)2+2eCd+2OHCd(OH)_2 + 2 e^- \rightleftharpoons Cd+ 2OH^--0.81
Zn2++2eZnZn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Zn-0.76
Cr3++3eCrCr^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Cr-0.74
Se+2eSe2Se + 2 e^- \rightleftharpoons Se^{2-}-0.67
U4++eU3+U^{4+} + e^- \rightleftharpoons U^{3+}-0.61
O2+eO2O_2 + e^- \rightleftharpoons O^{2-}-0.56
Ga++eGaGa^+ + e^- \rightleftharpoons Ga-0.53
In3++3eIn2+In^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In^{2+}-0.49
S+2eS2S + 2 e^- \rightleftharpoons S^{2-}-0.48
Fe2++2eFeFe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Fe-0.44
In3++2eIn+In^{3+} + 2 e^- \rightleftharpoons In^+-0.44
Cr3++eCr2+Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}-0.41
In2++eIn+In^{2+} + e^- \rightleftharpoons In^+-0.4
Cd2++2eCdCd^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cd-0.4
Ti3++eTi2+Ti^{3+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{2+}-0.37
PbSO4+2ePb+SO42PbSO_4 + 2 e^- \rightleftharpoons Pb + SO_4^{2-}-0.36
In3++3eInIn^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In-0.34
Tl++eTlTl^+ + e^- \rightleftharpoons Tl-0.34
Co2++2eCoCo^{2+} +2e^- \rightleftharpoons Co-0.28
V3++eV2+V^{3+} + e^- \rightleftharpoons V^{2+}-0.26
Ni2++2eNiNi^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ni-0.23
AgI+eAg+IAgI + e^- \rightleftharpoons Ag + I^--0.15
In++eInIn^+ + e^- \rightleftharpoons In-0.14
Sn2++2eSnSn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn-0.14
Pb2++2ePbPb^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb-0.13
O2+H2O+2eHO2+OHO_2 + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons HO^-_2 + OH^--0.08
Fe3++3eFeFe^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Fe-0.04
2H++2eH22 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_20
Ti4++eTi3+Ti^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{3+}0
NO3+H2O+2eNO2+2OHNO_3^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons NO_2^- + 2OH^-0.01
AgBr+eAg+BrAgBr + e^- \rightleftharpoons Ag + Br^-0.07
Cu2++eCu+Cu^{2+} + e^- \rightleftharpoons Cu^+0.15
Sn4++2eSn2+Sn^{4+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}0.15
SO42+4H+2eH2SO3+H2OSO_4^{2-} + 4 H^- + 2 e^- \rightleftharpoons H_2SO_3 + H_2 O0.17
Bi3++3eBiBi^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Bi0.2
AgCl+eAg+ClAgCl + e^- \rightleftharpoons Ag + Cl^-0.22
Hg2Cl2+2e2Kg+2ClHg_2Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 Kg + 2Cl^-0.27
Cu2++2eCuCu^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cu0.34
Hg2Cl2+2e2Hg+2ClHg_2Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 Hg + 2Cl^-0.27
ClO4+H2O+2eClO3+2OHClO_4^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons ClO_3^- + 2OH^-0.36
O2+2H2O+2e4OHO_2 + 2H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons 4 OH^-0.4
Ni(OH)3+eNi(OH)2+OHNi(OH)_3 + e^- \rightleftharpoons Ni(OH)_2 + OH^-0.49
Cu++eCuCu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu0.52
I3+2e3II_3^- + 2 e^- \rightleftharpoons 3 I^-0.53
I2+2e2II_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 I^-0.54
MnO4+eMnO42MnO_4^- + e^- \rightleftharpoons MnO_4^{2-}0.56
MnO4+2H2O+2eMnO2+4OHMnO_4^- + 2H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons MnO_2 + 4OH^-0.6
BrO+H2O+2eBr+2OHBrO^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons Br^- + 2OH^-0.76
Fe3++eFe2+Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}0.77
AgF+eAg+FAgF + e^- \rightleftharpoons Ag + F^-0.78
Hg22++2e2HgHg_2^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Hg0.79
NO3+2H++eNO2+H2ONO_3^- +2 H^+ + e^- \rightleftharpoons NO_2 +H_2O0.8
Ag++eAgAg^+ + e^- \rightleftharpoons Ag0.8
Hg2++2eHgHg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg0.85
ClO+H2O+2eCl+2OHClO^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons Cl^- +2 OH^-0.89
2Hg2++2eHg22+2 Hg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg_2^{2+}0.92
NO3+4H++3eNO+2H2ONO_3^- +4 H^+ + 3 e^- \rightleftharpoons NO + 2H_2O0.96
Pu4++ePu3+Pu^{4+} + e^- \rightleftharpoons Pu^{3+}0.97
Br2+2e2BrBr_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Br^-1.09
Pt2++2ePtPt^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pt1.2
O2+4H++4e2H2OO_2 + 4H^+ + 4 e^- \rightleftharpoons 2 H_2O1.23
MnO2+4H++2eMn2++2H2OMnO_2 + 4 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2 H_2O1.23
ClO4+2H++2eClO3+H2OClO_4^- +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons ClO_3^- +H_2O1.23
O3+H2O+2eO2+2OHO_3 +H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 OH^-1.24
CrO72+14H++6e2Cr3+7H2OCrO_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \rightleftharpoons 2 Cr^{3-} +7 H_2O1.33
Cl2+2e2ClCl_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Cl^-1.36
Au3++3eAuAu^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Au1.4
MnO4+8H++5eMn2++4H2OMnO_4^- +8 H^+ + 5 e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O1.51
Mn3++eMn2+Mn^{3+} + e^- \rightleftharpoons Mn^{2+}1.51
2HBrO+2H++2eBr2+2H2O2 HBrO +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Br_2 + 2 H_2O1.6
Ce4++eCe3+Ce^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ce^{3+}1.61
2HClO+2H++2eCl2+2H2O2 HClO +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Cl_2 + 2 H_2O1.63
Pb4++2ePb2+Pb^{4+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb^{2+}1.67
Au++eAuAu^+ + e^- \rightleftharpoons Au1.69
H2O2+2H++2e2H2OH_2O_2 +2 H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2 H_2O1.78
Co3++eCo2+Co^{3+} + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}1.81
Ag2++eAg+Ag^{2+} + e^- \rightleftharpoons Ag^+1.98
S2O82+2e2SO42S_2O_8^{2-} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 SO_4^{2-}2.05
O3+2H++2eO2+2H2OO_3 +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 H_2O2.07
F2+2e2FF_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 F^-2.87
H4XeO6+2H++2eXeO3+3H2OH_4XeO_6 +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons XeO_3 + 3H_2O3

Trochę informacji

 • Potencjał standardowy półogniwa to siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa złożonego z odwracalnego półogniwa zawierającego jony o jednostkowej aktywności oraz elektrody wodorowej.
 • Innymi słowy potencjał standardowy to potencjał katody lub anody względem wzorcowej elektrody wodorowej.
 • Umownie przyjmujemy, że elektroda wodorowa ma potencjał standardowy równy zeru w każdej temperaturze.
 • Potencjał standardowy zależy od temperatury. Dane prezentowane w tym kalkulatorze dotyczą temperatury 25 °C.
 • Znając potencjały półogniw (katody i anody) możemy obliczyć potencjał ogniwa z nich złożonych:
  E=EkatodaEanodaE^\circ = E^{\circ}_{katoda} - E^{\circ}_{anoda}

  gdzie:
  • EE^\circ - potencjał standardowy ogniwa,
  • EkatodaE^\circ_{katoda} - potencjał standardowy katody,
  • EanodaE^\circ_{anoda} - potencjał standardowy anody.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.