Przedrostki binarne
Przedrostki dwójkowe - kibi, mebi, gibi, tebi itd.

Trochę informacji

  • System przedrostków binarnych jest analogiem przedrostków SI (systemu metrycznego), dostosowanym do potrzeb informatyki. To co odróżnia przedrostki dwójkowe od odpowiadającym im przedrostkom metrycznym to:
    • Brak przedrostków ułamkowych (ze względu na nikłe zastosowanie w informatyce - najmniejszą porcją informacji jest bit i nie podlega on dalszemu podziałowi)
    • Użycie bazy dwójkowej (liczba 1024) zamiast metrycznej (zamiast liczby 10 i jej potęg)
  • Mimo istnienia jednostek binarnych, wielu ludzi wziąż używa odpowiadających im jednostek metrycznych (SI) mając na myśli jednostki binarne. Na przykład używąc zwrotu kilo-bajt (przedrostek SI - kilo) mając w rzeczywistości na myśli kebi-bajt (czyli 1024 bajty). Z powodu dużej niechęci do używania nowego nazewnictwa (kebi, mebi itd.) bywa, że system ten określa się mianem "martwego prawa".

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:

Przedrostki binarne

NazwaSymbolMnożnikRóżnica względem SINazwa analogu SISymbol analogu SIMnożnik dla analogu SI
Ki
1024 = 10241
2.40%
k
1000 = 10001
Mi
1 048 576 = 10242
4.86%
M
1000 000 = 10002
Gi
1 073 741 824 = 10243
7.37%
G
1000 000 000 = 10003
Ti
1 099 511 627 776 = 10244
9.95%
T
1000 000 000 000 = 10004
Pi
1 125 899 906 842 624 = 10245
12.59%
P
1000 000 000 000 000 = 10005
Ei
1 152 921 504 606 846 980 = 10246
15.29%
E
1000 000 000 000 000 000 = 10006
Zi
1 180 591 620 717 411 300 000 = 10247
18.06%
Z
1000 000 000 000 000 000 000 = 10007
Yi
1 208 925 819 614 629 180 000 000 = 10248
20.89%
Y
1000 000 000 000 000 000 000 000 = 10008
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.