Pełna siatka kalkulatorów

Poniżej znajduje się siatka kalkulatorów.
W tym miejscu znajdziesz wszystkie dostępne kalkulatory wraz z dodatkowymi informacjami (meta danymi): grupami, do których przynależą, funkcjonalnościami, które dostarczają, czy posiadają one status nowy/beta.

No.NamePermalinknewbetapolishOnlyCalculatorConverterTableCarAndTravelUnitsIsoMathPhysicsFinanceHomeHealthJobComputersTextTimeChemistryEsotericismAudioGeneratorDecoderElectronicArticle
1Tabela ASCII/HEX/HTML
2Tabela ISO 8859-2 (Latin-2)
3Tabela HEX/DEC
4Długość, rozmiar (jednostki)
5Masa, waga (jednostki)
6IP (kalkulator sieci i podsieci)
7Pęd
8Prędkość, szybkość (jednostki)
9VAT (podatek)
10Objętość, pojemność (jednostki)
11Ilość danych (jednostki)
12Pole powierzchni (jednostki)
13Energia (jednostki)
14Liczba pierwsza
15NWD
16NWW
17Cena za powierzchnię
18Temperatura (jednostki)
19ASCII na liczbypartial
20Procenty
21Moc (jednostki)
22Tabliczka mnożeniapartial
23Miara kąta (jednostki)
24Kredyt
25Dodawanie (pisemne) liczbpartial
26Lokata
27Ułamki
28Zarobki #1 (roczne)
29Zarobki #2 (brutto↔netto)
30Zarobki #3 (umowa zlecenie)
31Staż pracy
32Zarobki podczas choroby
33Urlop (należne dni)
34Ryczałt samochodowy
35Kilometrówka
36Zus - składki
37Odsetki ustawowe
38Odsetki podatkowe
39Amortyzacja (środki trwałe)
40Stawki notarialne
41Koszt zakupu nieruchomości
42Poprawność numerów identyfikacyjnych
43BMI
44Koszt prądupartial
45Emerytalny ZUS
46Emerytalny OFEpartial
47Opłaty sądowe
48Horoskop chiński
49Chińskie znaki zodiaku
50Tabela MTU
51Przedrostki liczbowe SI
52Przedrostki binarne
53Prędkość-droga-czas
54Przepustowość łącza (jednostki)
55Ułamki: Dodaj i odejmij krok po kroku
56Rezystory - kod paskowy
57Ułamki: 4 działania
58Ułamki: odwrotność
59Kalkulator milionera
60Procent składany
61Czas: Różne formaty daty i godziny
62Różnica między datami
63Ile dni do końca roku
64Ile dni do wakacji i ferii
65Ile dni do świąt
66Czas pracy
67Czas życia
68Czas snu
69Znak zodiaku
70Wiek emerytalny
71Dodaj i odejmij dni/miesiące/lata do daty
72Rocznice ślubu
73Ułamki: porównanie
74Oznaczenia opon - indeks prędkości
75Oznaczenia opon - indeks nośności
76Zużycie paliwa
77Zużycie paliwa (jednostki)
78Liczby losowe
79Rozmiar butów
80Liczby: minimum i maksimumpartial
81Liczby: średnia i medianapartial
82Liczby: suma i statystykapartial
83Składki ZUS: stawki i podstawa
84UK: kilometrówka angielska (MAP)
85Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy)
86Stoper
87Odsetki ustawowe (archiwalne)
88Odsetki podatkowe (archiwalne)
89IKE i IKZE: Limity wpłat
90Licznik słówpartial
91Kalendarz szkolny: wakacje i ferie
92Stawki dzienne za wyjazdy zagraniczne
93Stawki dzienne za wyjazdy krajowe
94Diety: podróże zagraniczne
95Diety: podróże krajowe
96Data produkcji opony (indeks DOT)
97Kalkulator rentiera
98Stopa referencyjna NBP
99Stopa lombardowa NBP
100Stopa depozytowa NBP
101Stopa redyskonta weksli NBP
102Stopa dyskonta weksli NBP
103Podstawowe stopy procentowe NBP
104Płaca średnia i minimalna w Polsce
105Gęstość (jednostki)
106Systemy liczbowe
107Gęstość substancji
108Ciepło właściwe substancji
109Ciepło właściwe (jednostki)
110Koło: pole powierzchni i obwód
111Trójkat: suma kątów
112Objętość-substancja-masa
113Nazwy dużych liczb
114Liczby rzymskie
115Kalkulator liczb rzymskich
116Kursy walut NBP
117Jednostki miar: SI
118Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne
119Kwota wolna od podatku (archiwum)
120Kwota zmniejszająca podatek
121Alfabet grecki
122Trygonometryczne wzory redukcyjne
123Funkcje trygonometryczne
124Wzory na pochodne
125Szybka ściągawka z TeX-a
126Całki - wzory
127Fale elektromagnetyczne
128Liczby zmiennoprzecinkowe
129Długość i częstotliwość fali
130Częstotliwość (jednostki)
131Częstotliwości nut
132Księżyce planet
133Planety Układu Słonecznego
134Właściwości fizyczne księżyca
135Dane o Galaktyce
136Stopa bezrobocia
137Bezrobotni zarejestrowani
138Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
139Generator częstotliwości
140Sygnały okresowe
141Barwa płomienia
142Barwa roztworu
143Energia jonizacji
144Izotopy trwałe
145Szereg elektrochemiczny pierwiastków
146Powinowactwo elektronowe
147Horoskop celtycki
148Horoskop ptasi
149Horoskop marokański
150Horoskop japoński
151Horoskop cygański
152Horoskop kwiatowy
153Horoskop rzymski
154Gęstość wody
155Energia sieci krystalicznej
156Cząstki elementarne
157Nadnapięcie na elektrodzie
158Mieszaniny oziębiające
159Konfiguracja elektronowa
160Jenostki momentu dipolowego
161Moment dipolowy substancji
162Iloczyn rozpuszczalności substancji
163Stałe dysocjacji substancji
164Rozpuszczalność substancji
165Stałe krioskopowe i ebulioskopowe
166Gęstość roztworów a stężenie
167Przenikalność elektryczna substancji
168Zastosowanie radioizotopów
169Długości wiązań w cząsteczkach
170Energia wiązania
171Potencjały normalne półogniw
172Temperatura topnienia
173Temperatura wrzenia
174Entropia standardowa
175Standardowa entalpia tworzenia
176Standardowa entalpia swobodna tworzenia
177Objętość molowa gazów
178Masa molowa
179Temperatura krytyczna
180Ciśnienie krytyczne
181Ciśnienie (jednostki)
182Entalpia parowania
183Kalkulator temperatury wrzenia
184Stężenie molowe na procentowe
185Punkt potrójny
186Równanie Clapeyrona
187Prawo Ohma
188Opór, rezystancja (jendostki)
189Napięcie elektryczne (jednostki)
190Natężenie prądu (jednostki)
191Stężenie roztworu nasyconego
192Liczności materii (jednostki)
193Wielkości niemianowane (jednostki)
194Liczby słowniepartial
195Analizator PESEL
196Generator PESEL
197Prawo Avogadra
198Tablice matematyczne: geometria
199Ciąg arytmetyczny
200Ciąg geometryczny
201Ciągi liczbowe
202Słownik matematyczny en-pl
203Wzory skróconego mnożenia
204Działania na liczbach
205Eksplorator liczb
206Potęgowanie: wzory
207Logarytm
208Stałe matematyczne
209Liczba e
210Kodowanie BASE64partial
211Zmiana podstawy logarytmu
212Opór przewodnika o danej długości
213Opór właściwy substancji
214Opor właściwy (jednostki)
215Tablice matematyczne: stereometria (3D)
216Błąd przybliżenia
217Tablice matematyczne: statystyka
218Tablice matematyczne: kombinatoryka
219Permutacje
220Wariacje
221Kombinacje
222Tożsamości trygonometryczne
223Tablice matematyczne: funkcja liniowa
224Funkcja liniowa
225Tablice matematyczne: funkcja kwadratowa
226Funkcja kwadratowa
227Tablice matematyczne: funkcja homograficzna
228Funkcja homograficzna
229Tablice matematyczne: funkcja wykładnicza
230Funkcja wykładnicza
231Rodzaje równań
232Rozwiązywanie równań liniowych
233Rozwiązywanie równań kwadratowych
234Kąty w okręgu: kąt środkowy
235Trójkąty podobne
236Pierwiastek: najprostsza forma
237Kody IBAN
238Prefiksy GS1
239Dekoder numeru IBAN
240Linia prosta
241Wzajemne położenie prostych
242Działania matematyczne: znak wyniku
243Potęgowanie: najprostsza forma
244Kolejnosc wykonywania działań
245Ordynacja wyborcza
246Nazwy działań i wyniku
247Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
248Renta z ZUS
249Stawki PIT (archiwum)
250Rzeczywisty koszt pracy (archiwum)
251Podatki na świecie: PIT, CIT, VAT
252Stawki CIT (archiwum)
253Liczby: wariancja i odchylenie standardowe
254Regresja liniowa
255Inflacja w Polsce (archiwum)
256Wzrost gospodarczy w Polsce (archiwum)
257Wartość pieniądza
258Tablice matematyczne: geometria analityczna
259Płaca minimalna na świecie
260Średnie zarobki na świecie
261Efektywne opodatkowanie na świecie
262Zarobki brutto↔netto na świecie
263Kody krajów ISO
264Domeny najwyższego poziomu
265Kodowanie punycode (IDN)
266Ciśnienie-siła-powierzchnia
267Siła (jednostki)
268Inflacja na świecie (archiwum)
269Rodzaje układów współrzędnych
270Tablice matematyczne: układy współrzędnych
271Jednostki miar: CGS
272Rozmiary papieru
273Ułamek dziesiętny na zwykły
274Porównywanie tekstu
275Porównywanie JSON
276Porównywanie CSS
277Ubezpieczenie wypadkowe
278Koronawirus 2020 LIVE
279Mały ZUS plus
280Alfabet Morse'a
281Tłumacz kodu Morse'a
282Alfabet Braille'a
283Tłumacz Braille'a
284Kodowanie/dekodowanie URL
285Dobrze znane porty TCP/UDP
286Parser HTML
287Kody walut ISO
288Regresja wykładnicza
289Regresja logarytmiczna
290Regresja wielomianowa
291Regresja potęgowa
292Rodzaje regresji
293Obliczenia symboliczne
294Czas (jednostki)
295Pojemność elektryczna (jednostki)
296Kalkulator
297Rozwiązywanie dowolnych równań
SUMMARY267236195713647127152730836273286402915224711477163
[%]89.9%79.46%65.66%2.36%45.79%15.82%42.76%5.05%9.09%10.1%27.95%20.88%24.58%9.43%2.02%13.47%9.76%5.05%7.41%15.82%3.7%1.35%2.36%2.36%5.39%1.01%
No.NamePermalinknewbetapolishOnlyCalculatorConverterTableCarAndTravelUnitsIsoMathPhysicsFinanceHomeHealthJobComputersTextTimeChemistryEsotericismAudioGeneratorDecoderElectronicArticle
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.