Ułamki: odwrotność
Kalkulator znajduje odwrotność podanego ułamka (liczby).

Trochę informacji

Zapamiętaj:
  • Liczba odwrotna do liczby X, to taka liczba Y, że iloczyn X × Y jest równy jeden. Przykładowo odwrotnością liczby 2 jest ułamek 1/2 ponieważ 2 × 1/2 = 1
  • Aby odwrócić ułamek zwykły wystarczy zamienić miejscami jego licznik i mianownik np. odwrotnością 3/4 jest ułamek niewłaściwy 4/3.
  • Nie istnieje liczba odwrotna do 0. W szczególności znaczy to, że jeśli w ułamku licznik jest zerem to jego odwrotność nie istnieje bez względu na to co jest w mianowniku. Nie daj się nabrać!
  • Odwrotność liczb mniejszych od jedności jest zawsze większa od jeden i odwrotnie.
  • Odwrotnością liczby 1 jest 1.
  • Dwukrotne odwrócenie tej samej liczby nie zmienia jej.

Jak się tego używa

Podaj ułamek (liczbę), którą chcesz odwrócić, a calculla pokaże Ci jak krok po kroku dojść do poprawnego wyniku. Kolejne etapy to:
  • I. Pozbądź się części całkowitej. Jeśli Twój ułamek nie zawiera części całkowitej (np. 1/2) to jest gotowy do odwracania. Natomiast jeśli mamy do czynienia z liczbą mieszaną lub całkowitą (np. 1 i 1/2) należy zamienić się wcześniej do postaci ułamka niewłaściwego.
  • II. Odwróć ułamek tzn. zamień miejscami licznik z mianownikiem.
  • III. Wyciągnij część całkowitą. Jeśli Twój ułamek po odwróceniu jest niewłaściwy (tzn. jego licznik jest większy od mianownika) zamień go na liczbę mieszaną.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:

Ułamek, który chcesz odwrócić

Podaj ułamek (liczbę)

Wynik - odwrotność ułamka krok po kroku

Ułamek (liczba), którą chcesz odwrócić
13
4
Krok I: Włącz część całkowitą do ułamka (jeśli występuje)
1 · 4 + 3
4
=
7
4
Krok II: Odwróć ułamek
4
7
Krok III: Wyciągnij część całkowitą (jeśli potrzeba)
4
7
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.