Tabela ASCII/HEX/HTML
Tabela 127 znaków ASCII wraz z ich kodami dziesiętnymi (DEC), szesnastkowymi (HEX), ósemkowymi (OCT), binarnymi/dwójkowymi (BIN), znacznikami HTML (w 3 formatach), znacznikami wg ANSI-C oraz opisami ze specyfikacji ASCII.

Tabela ASCII/HEX/HTML

dechexoctbinhtmlhtml dechtml hexznakopis
0
00
000
00000000
�
�
NUL
Null character
1
01
001
00000001


SOH
Start of Heading
2
02
002
00000010


STX
Start of Text
3
03
003
00000011


ETX
End of Text
4
04
004
00000100


EOT
End of Transmission
5
05
005
00000101


ENQ
Enquiry
6
06
006
00000110


ACK
Acknowledge
7
07
007
00000111


\a
BEL
Bell
8
08
010
00001000


\b
BS
Backspace
9
09
011
00001001
	
	
\t
HT
Horizontal Tab
10
0a
012
00001010
\n
LF
Line Feed
11
0b
013
00001011


\v
VT
Vertical Tab
12
0c
014
00001100


\f
FF
Form Feed
13
0d
015
00001101


\r
CR
Carriage Return
14
0e
016
00001110


SO
Shift Out
15
0f
017
00001111


SI
Shift In
16
10
020
00010000


DLE
Data Link Escape
17
11
021
00010001


DC1
Device Control 1 (XON)
18
12
022
00010010


DC2
Device Control 2
19
13
023
00010011


DC3
Device Control 3 (XOFF)
20
14
024
00010100


DC4
Device Control 4
21
15
025
00010101


NAK
Negative Acknowledge
22
16
026
00010110


SYN
Synchronous Idle
23
17
027
00010111


ETB
End of Transmission Block
24
18
030
00011000


CAN
Cancel
25
19
031
00011001


EM
End of Medium
26
1a
032
00011010


SUB
Substitute
27
1b
033
00011011


ESC
Escape
28
1c
034
00011100


FS
File Separator
29
1d
035
00011101


GS
Group Separator
30
1e
036
00011110


RS
Record Separator
31
1f
037
00011111


US
Unit Separator
32
20
040
00100000
 
 
Space
?
33
21
041
00100001
!
!
!
34
22
042
00100010
"
"
"
\"
"
35
23
043
00100011
#
#
#
36
24
044
00100100
$
$
$
37
25
045
00100101
%
%
%
38
26
046
00100110
&
&
&
&
39
27
047
00100111
'*
'
'
\'
'
40
28
050
00101000
(
(
(
41
29
051
00101001
)
)
)
42
2a
052
00101010
*
*
*
43
2b
053
00101011
+
+
+
44
2c
054
00101100
,
,
,
45
2d
055
00101101
-
-
-
46
2e
056
00101110
.
.
.
47
2f
057
00101111
/
/
/
48
30
060
00110000
0
0
0
49
31
061
00110001
1
1
1
50
32
062
00110010
2
2
2
51
33
063
00110011
3
3
3
52
34
064
00110100
4
4
4
53
35
065
00110101
5
5
5
54
36
066
00110110
6
6
6
55
37
067
00110111
7
7
7
56
38
070
00111000
8
8
8
57
39
071
00111001
9
9
9
58
3a
072
00111010
:
:
:
59
3b
073
00111011
&#59;
&#x3b;
;
60
3c
074
00111100
<
<
<
<
61
3d
075
00111101
&#61;
&#x3d;
=
62
3e
076
00111110
&gt;
&#62;
&#x3e;
>
63
3f
077
00111111
&#63;
&#x3f;
?
64
40
100
01000000
&#64;
&#x40;
@
65
41
101
01000001
&#65;
&#x41;
A
66
42
102
01000010
&#66;
&#x42;
B
67
43
103
01000011
&#67;
&#x43;
C
68
44
104
01000100
&#68;
&#x44;
D
69
45
105
01000101
&#69;
&#x45;
E
70
46
106
01000110
&#70;
&#x46;
F
71
47
107
01000111
&#71;
&#x47;
G
72
48
110
01001000
&#72;
&#x48;
H
73
49
111
01001001
&#73;
&#x49;
I
74
4a
112
01001010
&#74;
&#x4a;
J
75
4b
113
01001011
&#75;
&#x4b;
K
76
4c
114
01001100
&#76;
&#x4c;
L
77
4d
115
01001101
&#77;
&#x4d;
M
78
4e
116
01001110
&#78;
&#x4e;
N
79
4f
117
01001111
&#79;
&#x4f;
O
80
50
120
01010000
&#80;
&#x50;
P
81
51
121
01010001
&#81;
&#x51;
Q
82
52
122
01010010
&#82;
&#x52;
R
83
53
123
01010011
&#83;
&#x53;
S
84
54
124
01010100
&#84;
&#x54;
T
85
55
125
01010101
&#85;
&#x55;
U
86
56
126
01010110
&#86;
&#x56;
V
87
57
127
01010111
&#87;
&#x57;
W
88
58
130
01011000
&#88;
&#x58;
X
89
59
131
01011001
&#89;
&#x59;
Y
90
5a
132
01011010
&#90;
&#x5a;
Z
91
5b
133
01011011
&#91;
&#x5b;
[
92
5c
134
01011100
&#92;
&#x5c;
\\
\
93
5d
135
01011101
&#93;
&#x5d;
]
94
5e
136
01011110
&#94;
&#x5e;
^
95
5f
137
01011111
&#95;
&#x5f;
_
96
60
140
01100000
&#96;
&#x60;
`
97
61
141
01100001
&#97;
&#x61;
a
98
62
142
01100010
&#98;
&#x62;
b
99
63
143
01100011
&#99;
&#x63;
c
100
64
144
01100100
&#100;
&#x64;
d
101
65
145
01100101
&#101;
&#x65;
e
102
66
146
01100110
&#102;
&#x66;
f
103
67
147
01100111
&#103;
&#x67;
g
104
68
150
01101000
&#104;
&#x68;
h
105
69
151
01101001
&#105;
&#x69;
i
106
6a
152
01101010
&#106;
&#x6a;
j
107
6b
153
01101011
&#107;
&#x6b;
k
108
6c
154
01101100
&#108;
&#x6c;
l
109
6d
155
01101101
&#109;
&#x6d;
m
110
6e
156
01101110
&#110;
&#x6e;
n
111
6f
157
01101111
&#111;
&#x6f;
o
112
70
160
01110000
&#112;
&#x70;
p
113
71
161
01110001
&#113;
&#x71;
q
114
72
162
01110010
&#114;
&#x72;
r
115
73
163
01110011
&#115;
&#x73;
s
116
74
164
01110100
&#116;
&#x74;
t
117
75
165
01110101
&#117;
&#x75;
u
118
76
166
01110110
&#118;
&#x76;
v
119
77
167
01110111
&#119;
&#x77;
w
120
78
170
01111000
&#120;
&#x78;
x
121
79
171
01111001
&#121;
&#x79;
y
122
7a
172
01111010
&#122;
&#x7a;
z
123
7b
173
01111011
&#123;
&#x7b;
{
124
7c
174
01111100
&#124;
&#x7c;
|
125
7d
175
01111101
&#125;
&#x7d;
}
126
7e
176
01111110
&#126;
&#x7e;
~
127
7f
177
01111111
&#127;
&#x7f;
DEL

Trochę informacji

 • ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange) to standard normujący sposób kodowania liter, cyfr, wybranych znaków specjalnych takich jak kropka, przecinek oraz znaków specjalnych sterujących przepływem tekstu.
 • ASCII przyporządkowuje każdemu znakowi (np. literze 'a') liczbę z zakresu 0-127. Tak zakodowany znak może być przesyłany pomiędzy różnymi urządzeniami, a dzięki wprowadzeniu jednolitego standardu był on na każdym z nich zinterpretowany w taki sam sposób.
 • W standardzie ASCII znajdują się jedynie litery z alfabetu łacińskiego. Z tego powodu historycznie powstawało wiele rozszerzeń, które dodawały wsparcie dla znaków charakterystycznych dla danego regionu. Przykładem takiego rozszerzenia był standard Mazovia dający wsparcie dla polskich znaków diakrytycznych.
 • Mnogość i brak zgodności pomiędzy powstającymi rozszerzeniami stał się szczególnie uciążliwy na przełomie lat 80 i 90. Sytuacja ta doprowadziła do powstania na początku lat 90-tych standardu UTF-8, który jest wstecznie kompatybilny z ASCII.

 • Zauważ że:
  • znaki o kodach 32 - 126 (0x20 - 0x7E) mają bezpośrednie odpowiedniki w Unicode (0x20 → U+0020, 0x21 → U+0021, itd.)
  • znak "nowa linia" jest różny w zależności od platformy:
   • unix (linux) - ASCII 10 (hex: 0A) (programowanie: \n)
   • windows - ASCII 13 10 (hex: 0D 0A) (programowanie: \r\n)
   • mac - ASCII 13 (hex: 0D) (programowanie: \r)
  • znacznik HTML-a &apos;:
   • Wg HTML 5 ten znacznik jest poprawny.
   • Wg HTML 4 znacznik &apos; nie istnieje, należy używać znacznika &amp;quot;.
   • Wielu autorów używa po prostu &#39;
   • historycznie rozpoznawały go tylko niektóre wersje Ms Internet Explorer-a.

Tagi i linki do tej strony

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.