2015.03.11: Nowa symulacja: procent składany

2015.03.11: Nowa symulacja: procent składany

Nowy kalkulator procentu składanego: Oblicza przyszłą wartość odłożonych pieniędzy zakładając, że uzyskane odsetki będą reinwestowane, czyli dodawane do kapitału. Może to być lokata albo inna inwestycja - to nie ma większego znaczenia - wystarczy jeśli wiemy jaka będzie roczna stopa zwrotu (oprocentowanie lokaty).

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.