Dekoder numeru PESEL
Kalkulator dekoduje podany numer PESEL (unikalna liczba przypisana do każdej osoby w Polsce) i rozbija go na poszczególne części: datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), numer seryjny, płeć i sumę kontrolną. Po prostu podaj swój PESEL, a my pokażemy Ci co można z niego wyczytać.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - numer PESEL do zdekodowania#

Numer PESEL

Wyniki - co możemy wyczytać z Twojego numeru PESEL#

Data urodzenia1984-01-12 (czwartek)
Numer seryjny165
Płećmężczyzna
Cyfra kontrolna4

Numer PESEL cyfra po cyfrze#

Rok urodzeniaMiesiąc urodzeniaDzień urodzeniaNumer seryjnyCyfra kontrolna
84011201654
1234567891011

Trochę informacji#

 • Numer PESEL to liczba jednoznacznie identyfikująca każdą osobę fizyczną w Polsce.
 • Numer PESEL nadawany jest po urodzeniu, po przejściu zmiany płci (patrz → terapia hormonalna), lub w celu skorygowania błędu popełnionego podczas nadawania poprzedniego numeru.
 • Numer PESEL składa się z 11 cyfr oznaczających kolejno:
  • datę urodzenia (pierwsze 6 cyfr) - data urodzenia w formacie w formacie RRMMDD (kolejno rok, miesiąc, dzień),
  • numer seryjny (kolejne 4 cyfry) - liczba porządkowa identyfikująca kolejne osoby urodzone w tym samym dniu,
  • cyfrę kontrolną (ostatnia cyfra) - dodatkowa cyfra obliczana na podstawie pozostałych dziesięciu, służy do sprawdzenia poprawności.
 • Cyfry oznaczające miesiąc urodzenia pełnią też dodatkową funkcję określając stulecie:
  • liczby od 1 do 12 oznaczają kolejne miesiące w latach 19xx (urodzeni w XX. wieku),
  • liczby od 21 do 32 stosowane są dla urodzonych w latach 20xx (urodzeni w XXI. wieku),
  • liczby od 41 do 52 zarezerwowane są dla urodzonych w latach 21xx (urodzeni w XXII. wieku),
  • liczby od 61 do 72 zarezerwowane są dla urodzonych w latach 22xx (urodzeni w XXIII. wieku),
  • liczby od 81 do 92 stosowane są dla urodzonych w latach 18xx (urodzeni w XIX. wieku).
 • Numer seryjny określa dodatkowo płeć. W przypadku mężczyzn jest on nieparzysty (np. 121), a w przypadku kobiet parzysty (np. 200).
 • Cyfra kontrolna (nazywana czasem sumą kontrolną) służy do detekcji błędów powstałych w wyniku przypadkowej zmiany jednej lub większej liczby cyfr np. podczas ręcznego przepisywania numeru w urzędzie. Jest ona obliczana na podstawie pozostałych 10 cyfr według następującego algorytmu:
  (9r1+7r2rok (2 cyfry)+3m1+m2miesiąc (2 cyfry)+9d1+7d2dzienˊ (2 cyfry)data urodzenia (6 cyfr)+3s1+s2+9s3+7s4numer seryjny (4 cyfry))mod10\left(\underbrace{ \overbrace{9 r_1 + 7 r_2} ^ {\text{rok (2 cyfry)}} + \overbrace{3 m_1 + m_2} ^ {\text{miesiąc (2 cyfry)}} + \overbrace{9 d_1 + 7 d_2} ^ {\text{dzień (2 cyfry)}} } _{\text{data urodzenia (6 cyfr)}} + \underbrace{ 3 s_1 + s_2 + 9 s_3 + 7 s_4}_{\text{numer seryjny (4 cyfry)} }\right)\mod 10
  gdzie:
  • r1,r2r_1, r_2 - 2 cyfry oznaczające rok urodzenia,
  • m1,m2m_1, m_2 - 2 cyfry oznaczające miesiąc urodzenia,
  • d1,d2d_1, d_2 - 2 cyfry oznaczające dzień urodzenia,
  • s1,s2,s3,s4s_1, s_2, s_3, s_4 - 4 cyfry numeru seryjnego,
  • xmod10x \mod 10 - reszta z dzielenia liczby x (u nas wyrażenie w nawiasie) przez dziesięć.

 • ⓘ Przykład: Dany jest numer PESEL 84011201654, możemy z niego wyczytać kolejno:
  • datę urodzenia: 12. stycznia 1984 (pierwsze 6 cyfr: 840112),
  • numer seryjny: 0165 (kolejne 4 cyfry),
  • że posiadacz numeru jest mężczyzną (numer seryjny jest nieparzysty).
 • ⓘ Przykład: Dany jest numer PESEL 03231256844, możemy z niego wyczytać kolejno:
  • datę urodzenia: 12. marca 2003 (pierwsze 6 cyfr: 032312),
  • numer seryjny: 5684 (kolejne 4 cyfry),
  • że posiadaczka numeru jest kobietą (numer seryjny jest parzysty).

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.