Tabela właściwości cząstek elementarnych
Tabela zawiera zestawienie podstawowych własności cząstek elementarnych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Historycznie uznawane za elementarne#

CząstkaSymbolMasa [kg]Masa względna [u]Ładunek [c]Ładunek względny
ProtonShow sourcep, Hp,\ H1.672614×10-271.007276611.6726×10-191
NeutronShow sourcen, 01nn,\ _{0}^{1}n1.67492×10-271.008665200
ElektronShow sourcee, β, 1 0ne,\ \beta^-,\ ^{\ 0}_{-1}n9.109558×10-310.0005485931.60219×10-19-1

Leptony#

CząstkaSymbolMasa [MeV]Czas życia [s]Ładunek względny
ElektronShow sourcenen_eShow source0.5110.511Show sourcetrwały\text{trwały}-1
Neutrino elektronoweShow sourceeeShow source<7.3×106<7.3\times 10^{-6}Show sourcetrwały\text{trwały}0
MionShow sourcemmShow source105.66105.66Show source2.197×1062.197\times 10^{-6}-1
Neutrino mionoweShow sourcenmn_mShow source<0.25<0.25Show sourcetrwały\text{trwały}0
TauShow sourcettShow source1784.11784.1Show source3.1×10133.1\times 10^{-13}-1
Neutrino taonoweShow sourcentn_tShow source<70<70Show sourcetrwały\text{trwały}0

Kwarki#

CząstkaSymbolMasa [GeV/c²]Ładunek względny
Kwark górnyShow sourceuuShow source0.002÷0.0080.002 \div 0.0082/3
Kwark dolnyShow sourceddShow source0.005÷0.0150.005 \div 0.015-1/3
Kwark dziwnyShow sourcessShow source100÷300100 \div 300-1/3
Kwark powabnyShow sourceccShow source1.3÷1.71.3 \div 1.72/3
Kwark pięknyShow sourcebbShow source4.7÷5.34.7 \div 5.3-1/3
Kwark prawdziwyShow sourcettShow source>170>1702/3

Mezony#

CząstkaSymbolMasa [MeV]Czas życia [s]
Pion naładowanyShow sourcep+,pp^{+}, p^{-}Show source139.57139.57Show source2.6×1082.6 \times 10^{-8}
Pion neutralnyShow sourcep0p^{0}Show source134.98134.98Show source0.8×10160.8 \times 10^{-16}
Kaon naładowanyShow sourceK+,KK^{+}, K^{-}Show source493.68493.68Show source1.2×1081.2 \times 10^{-8}
Kaon neutralnyShow sourceK0,K~0K^0, \widetilde{K}^0Show source497.67497.67Show source0.9×1010÷5.2×1080.9 \times 10^{-10} \div 5.2 \times 10^{-8}
Mezon hShow sourceh0h^0Show source547.30547.30Show source2.4×10192.4 \times 10^{-19}

Bariony#

CząstkaSymbolMasa [MeV]Czas życia [s]
ProtonShow sourcep,p~p, \widetilde{p}Show source938.27938.27Show sourcetrwały\text{trwały}
NeutronShow sourcen,n~n, \widetilde{n}Show source939.56939.56Show source0.9×1030.9 \times 10^3
Hiperon ΛShow sourceΛ,Λ~\Lambda, \widetilde{\Lambda}Show source1115.681115.68Show source2.6×10102.6 \times 10^{-10}
Hiperon Σ+Show sourceΣ+,Σ~+\Sigma^{+}, \widetilde{\Sigma}^{+}Show source1189.371189.37Show source0.8×10100.8 \times 10^{-10}
Hiperon S0Show sourceS0,Σ~0S^0, \widetilde{\Sigma}^{0}Show source1192.641192.64Show source7.4×10207.4 \times 10^{-20}
Hiperon Σ−Show sourceΣ,Σ~\Sigma^{-}, \widetilde{\Sigma}^{-}Show source1197.451197.45Show source1.5×10101.5 \times 10^{-10}
Hiperon Ξ0Show sourceΞ0,Ξ~0\Xi^0, \widetilde{\Xi}^0Show source1314.91314.9Show source2.9×10102.9 \times 10^{-10}
Hiperon Ξ-Show sourceΞ,Ξ~\Xi^-, \widetilde{\Xi}^-Show source1321.321321.32Show source1,6×10101,6 \times 10^{-10}
Hiperon Ω-Show sourceΩ,Ω~\Omega^-, \widetilde{\Omega}^-Show source1672.451672.45Show source0.8×10100.8 \times 10^{-10}

Trochę informacji#

 • Historycznie przez cząstki elementarne rozumiano takie obiekty, które nie mają żadnej znanej struktury wewnętrznej czyli mówiąc potocznie są niepodzielne.
 • Wraz z rozwojem nauki cząstki, które dawniej uważane były za niepodzielne, okazywały się złożone z dwóch lub więcej innych, mniejszych cząstek. Przestawały więc być one elementarne w dosłownym rozumieniu.
 • Obecnie cząstki elementarne stosuje się wymiennie z pojęciem cząstek subatomowych, czyli takich, które są "bardziej elementarne", "mniejsze" niż atom.
 • Tradycyjnie wyróżniane cząstki elementarne, z których zbudowane są atomy to:
  • proton - dodatnio naładowana cząstka wchodząca w skład jądra atomowego,
  • neutron - cząstka o masie zbliżonej do protonu jednak pozbawiona ładunku elektrycznego,
  • elektron - cząsta o znikomej masie (w porównaniu do masy protonu) o ujemnym ładunku elektrycznym.
 • Obojętny atom złożony jest z N protonów, takiej samej liczby elektronów oraz pewnej liczby neutronów. Ponieważ liczby elektronów i protonów w atomie są identyczne, ich ładunki równoważą się i atom jako całość jest elektrycznie obojętny.
 • Atomy, które różnią się jedynie ilością neutronów nazywane są izotopami.
 • Dział nauki, który zajmuje się badaniem cząstek elementarnych to fizyka cząstek elementarnych.
 • Obecnie znanych jest aż kilkaset różnych cząstek elementarnych. Za "prawdziwie" elementarne (tzn. nie posiadające wewnętrznej struktury) uznajemy zaś kwarki, leptony i bozony przenoszące oddziaływania.
 • Cząstki elementarne można podzielić na trwałe i nietrwałe (lub inaczej: stabilne i niestabilne). Obecnie znane cząstki trwałe to: proton, elektron, wszystkie neutrina i foton.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.