Kalkulator należnych dni urlopu
Kalkulator online do obliczania ilości należnych dni urlopu wypoczynkowego na podstawie lat pracy i ukończonych szkół - oblicza ilość dni, czyli wymiar urlopu wypoczynkowego.

Dane wejściowe - ukończone szkoły i przepracowane lata

Edukacja
Ukończona szkoła
Praca
Pierwszy dzień pracy
Ostatni dzień pracy

Podsumowanie - Twój staż pracy

Staż pracy
LatMiesięcyDni
Ukończona szkoła liczy się jak000
Okres pracy1000
Razem1000

Wynik - ilość przysługujących dni urlopu

Twój staż pracy to więcej niż 10 lat, więc należy Ci się 26 dni urlopu.

Opis

Ten kalkulator oblicza online czy masz prawo do 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od Twojego stażu pracy.

Trochę informacji

  • W pierwszym roku pracy, pracownik z każdym przepracowanym miesiącem nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, czyli 1.66 dnia (bo 20 dni przez 12 miesięcy to 1.66 dnia).
  • Jeśli pracowałeś(aś) w kilku rozłącznych okresach (kilka razy, co jakiś czas), musisz je zsumować na własną rękę. Ten kalkulator uwzględnia tylko jeden ciągły okres pracy - możliwe, że kiedyś to rozwiniemy. Zgłoś się, jeśli by Ci się to przydało - im więcej głosów, tym szybciej to zrobimy ;)
  • Jeśli był okres, w którym jednocześnie pracowałeś(aś) i się uczyłeś(aś) - nie licz tego do okresu pracy (pomiń ten okres po prostu).
Według kodeksu pracy, poza okresami realnego zatrudnienia, do stażu pracy brane są również pod uwagę ukończone szkoły.

  • Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • Średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
  • Szkoła policealna (studium) - 6 lat,
  • Studia wyższe - 8 lat.

W przypadku jeśli któreś ze szkół nakładają się na siebie w czasie, to brana pod uwaga jest tylko jedna z nich, w ten sposób, że nie sumują się one podczas liczenia stażu pracy.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.