Tabela dobrze znanych portów TCP/UDP
Tabela zawiera listę dobrze znanych portów TCP i UDP (ang. well-known ports) wraz z przypisanymi aplikacjami. W tabeli zamieszczono zarówno porty oficjalnie ustandaryzowane przez IANA jak i nieoficjalne, ale często używane.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Porty oficialnie przypisane przez IANA#

Number portuProtokół transportowyNazwa usługiOpis
0TCP/UDPzarezerwowany-
1TCP/UDPtcpmuxMultiplekser usług TCP (TCPMUX). Historyczny. Zarówno TCP, jak i UDP były zgodne z protokołem TCPMUX firmy IANA, ale z założenia tylko dla protokołu TCP.
2-3TCP/UDPcompressnet-
4TCP/UDPwolny-
5TCP/UDPrjeZdalne wprowadzanie zadań w przeszłości używało gniazda 5 w swojej starej formie, podczas gdy MIB PIM zidentyfikował go jako TCP/5, a IANA ma zarówno TCP, jak i UDP.
6TCP/UDPwolny-
7TCP/UDPechoProtokół Echo
8TCP/UDPwolny-
9TCP/UDPdiscardProtokół odrzucenia (ang. discard)
10TCP/UDPwolny-
11TCP/UDPsystatAktywni użytkownicy (usługa systat)
12TCP/UDPwolny-
13TCP/UDPdaytimeProtokół dzienny
14-16TCP/UDPwolny-
17TCP/UDPqotdCytat dnia QOTD (ang. Quote of the day)
18TCP/UDPmspMessage Send Protocol
19TCP/UDPchargenProtokół generatora znaków (CHARGEN)
20TCP/UDPftp-dataPrzesyłanie danych przez protokół FTP
21TCP/UDPftpKontrola protokołu FTP (polecenie)
22TCP/UDPsshSecure Shell (SSH), bezpieczne logowanie, przesyłanie plików (scp, sftp) i przekierowywanie portów
23TCP/UDPtelnetNieszyfrowana komunikacja tekstowa za pomocą protokołu Telnet
24TCP/UDPany-
25TCP/UDPsmtpSimple Mail Transfer Protocol (SMTP), używany do routingu wiadomości e-mail między serwerami pocztowymi
26TCP/UDPwolny-
27TCP/UDPnsw-fe-
28TCP/UDPwolny-
29TCP/UDPmsg-icp-
30TCP/UDPwolny-
31TCP/UDPmsg-auth-
32TCP/UDPwolny-
33TCP/UDPdsp-
34TCP/UDPwolny-
35TCP/UDPany-
36TCP/UDPwolny-
37TCP/UDPtimeProtokół czasowy
38TCP/UDPrap-
39TCP/UDPrlp-
40TCP/UDPwolny-
41TCP/UDPgraphics-
42TCP/UDPnameserverProtokół serwera nazw hosta
43TCP/UDPnicnameprotokół WHOIS
44TCP/UDPmpm-flags-
45TCP/UDPmpm-
46TCP/UDPmpm-snd-
47TCP/UDPzarezerwowany-
48TCP/UDPauditd-
49TCP/UDPtacacsProtokół hosta logowania TACACS. TACACS +, wciąż w wersji roboczej, która jest ulepszoną, ale wyraźną wersją TACACS, używa tylko TCP 49
50TCP/UDPre-mail-ck-
51TCP/UDPbrak danychHistorycznie używany do zarządzania logicznym adresem procesora komunikatów interfejsu, wpis został usunięty przez IANA w dniu 25.05.2013
52TCP/UDPxns-timeProtokół czasowy Xerox Network Systems (XNS). Pomimo tego, że port ten jest prawdziwy przez IANA, usługa ma działać na SPP (przodku IPX/SPX), zamiast na TCP/IP.
53TCP/UDPdomainDomain Name System (DNS)
54TCP/UDPxns-chXerox Network Systems (XNS) Clearinghouse (serwer nazw). Pomimo tego, że port ten jest prawdziwy przez IANA, usługa ma działać na SPP (przodku IPX/SPX), zamiast na TCP/IP.
55TCP/UDPisi-gl-
56TCP/UDPxns-authProtokół uwierzytelniania Xerox Network Systems (XNS). Pomimo tego, że port ten jest prawdziwy przez IANA, usługa ma działać na SPP (przodku IPX/SPX), zamiast na TCP/IP.
57TCP/UDPany-
58TCP/UDPxns-mailXerox Network Systems (XNS) Mail. Pomimo tego, że port ten jest prawdziwy przez IANA, usługa ma działać na SPP (przodku IPX/SPX), zamiast na TCP/IP.
59TCP/UDPany-
60TCP/UDPwolny-
61TCP/UDPzarezerwowanyHistorycznie zgodne z protokołem poczty opartej na NIFTP, ale nigdy nie zostało udokumentowane w powiązanym IEN. Wpis numeru portu został usunięty z rejestru IANA w dniu 18.05.2017.
62TCP/UDPacas-
63TCP/UDPwhois++-
64TCP/UDPcovia-
65TCP/UDPtacacs-ds-
66TCP/UDPsql*net-
67TCP/UDPbootpsserwer Bootstrap Protocol (BOOTP); używany również przez protokół Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
68TCP/UDPbootpcklient Boototap Protocol (BOOTP); używany również przez protokół Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
69TCP/UDPtftpTrivial File Transfer Protocol (TFTP)
70TCP/UDPgopherProtokół Gopher
71TCP/UDPnetrjs-1protokół NETRJS
72TCP/UDPnetrjs-2protokół NETRJS
73TCP/UDPnetrjs-3protokół NETRJS
74TCP/UDPnetrjs-4protokół NETRJS
75TCP/UDPany-
76TCP/UDPdeos-
77TCP/UDPany-
78TCP/UDPvettcp-
79TCP/UDPfingerProtokół palcowy
80TCP/UDPwww-httpHypertext Transfer Protocol (HTTP)
81TCP/UDPbrak danych-
82TCP/UDPxfer-
83TCP/UDPmit-ml-devUrządzenie MIT ML, sieciowy system plików
84TCP/UDPctf-
85TCP/UDPmit-ml-dev-
86TCP/UDPmfcobol-
87TCP/UDPany-
88TCP/UDPkerberosSystem uwierzytelniania Kerberos
89TCP/UDPsu-mit-tg-
90TCP/UDPdnsix-
91TCP/UDPmit-dov-
92TCP/UDPnpp-
93TCP/UDPdcp-
94TCP/UDPobjcall-
95TCP/UDPsupdupSUPDUP, zdalne logowanie niezależne od terminala
96TCP/UDPdixie-
97TCP/UDPswift-rvf-
98TCP/UDPtacnews-
99TCP/UDPmetagram-
100TCP/UDPbrak danych-
101TCP/UDPhostnameNazwa hosta NIC
102TCP/UDPiso-tsapProtokół klasy 0 punktu dostępu do usługi transportowej ISO (TSAP);
103TCP/UDPgppitnp-
104TCP/UDPacr-nemaCyfrowe obrazowanie i komunikacja w medycynie (DICOM; również port 11112)
105TCP/UDPcsnet-nsCCSO Nameserver
106TCP/UDP3com-tsmux-
107TCP/UDPrtelnetUsługa zdalnego użytkownika Telnet (RTelnet)
108TCP/UDPsnagasSerwer dostępu do bramy IBM Systems Network Architecture (SNA)
109TCP/UDPpop2Post Office Protocol, version 2 (POP2)
110TCP/UDPpop3Post Office Protocol, wersja 3 (POP3)
111TCP/UDPsunrpcZdalne wywołanie procedury otwartej sieci obliczeniowej (ONC RPC, czasami określane jako Sun RPC)
112TCP/UDPmcidas-
113TCPauthIdentyfikacja, usługa uwierzytelniania/protokół identyfikacyjny, wykorzystywane przez serwery IRC do identyfikacji użytkowników
113TCP/UDPauthUsługa uwierzytelniania (auth), poprzednik protokołu identyfikacji. Służy do określania tożsamości użytkownika określonego połączenia TCP.
114TCP/UDPbrak danych-
115TCP/UDPsftpSimple File Transfer Protocol
116TCP/UDPansanotify-
117TCP/UDPuucp-pathProjekt mapowania UUCP (usługa ścieżki)
118TCP/UDPsqlservStructured Query Language (SQL) Services
119TCP/UDPnntpNetwork News Transfer Protocol (NNTP), pobieranie wiadomości z grup dyskusyjnych
120TCP/UDPcfdptkt-
121TCP/UDPerpc-
122TCP/UDPsmakynet-
123TCP/UDPntpNetwork Time Protocol (NTP), używany do synchronizacji czasu
124TCP/UDPansatrader-
125TCP/UDPlocus-map-
126TCP/UDPnxeditFormerly Unisys Unitary Login, przemianowany przez Unisys na NXEdit. Używany przez Unisys Programmer's Workbench dla Clearpath MCP, IDE dla rozwoju oprogramowania Unisys MCP
127TCP/UDPlocus-con-
128TCP/UDPgss-xlicen-
129TCP/UDPpwdgen-
130TCP/UDPcisco-fna-
131TCP/UDPcisco-tna-
132TCP/UDPcisco-sys-
133TCP/UDPstatsrv-
134TCP/UDPingres-net-
135TCP/UDPepmapMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), również kfalsewn jako usługa lokalizatora DCE/RPC, używana do zdalnego zarządzania usługami, w tym serwerem DHCP, serwerem DNS i WINS. Używany również przez DCOM
136TCP/UDPprofile-
137TCP/UDPnetbios-nsUsługa nazw NetBIOS, używana do rejestracji i rozwiązywania nazw
138TCP/UDPnetbios-dgmNetBIOS Datagram Service
139TCP/UDPnetbios-ssnUsługa sesji NetBIOS
140TCP/UDPemfis-data-
141TCP/UDPemfis-cntl-
142TCP/UDPbl-idm-
143TCP/UDPimapInternet Message Access Protocol (IMAP), zarządzanie wiadomościami e-mail na serwerze
144TCP/UDPuma-
145TCP/UDPuaac-
146TCP/UDPiso-tp0-
147TCP/UDPiso-ip-
148TCP/UDPjargon-
149TCP/UDPaed-512-
150TCP/UDPsql-net-
151TCP/UDPhems-
152TCP/UDPbftpProgram transferu plików w tle (BFTP)
153TCP/UDPsgmpSimple Gateway Monitoring Protocol (SGMP), protokół do zdalnej kontroli i zmiany informacji o zarządzaniu bramą
154TCP/UDPnetsc-prod-
155TCP/UDPnetsc-dev-
156TCP/UDPsqlsrvUsługa języka strukturalnego (SQL)
157TCP/UDPknet-cmp-
158TCP/UDPpcmail-srvDistributed Mail System Protocol (DMSP, czasem określany jako Pcmail)
159TCP/UDPnss-routing-
160TCP/UDPsgmp-traps-
161TCP/UDPsnmpSimple Network Management Protocol (SNMP)
162TCP/UDPsnmptrapSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)
163TCP/UDPcmip-man-
164TCP/UDPcmip-agent-
165TCP/UDPxns-courier-
166TCP/UDPs-net-
167TCP/UDPnamp-
168TCP/UDPrsvd-
169TCP/UDPsend-
170TCP/UDPprint-srvSerwer druku sieciowego PostScript
171TCP/UDPmultiplex-
172TCP/UDPcl/1-
173TCP/UDPxyplex-mux-
174TCP/UDPmailq-
175TCP/UDPvmnet-
176TCP/UDPgenrad-mux-
177TCP/UDPxdmcpX Display Manager Control Protocol (XDMCP), używany do zdalnego logowania do serwera X Display Manager
178TCP/UDPnextstep-
179TCP/UDPbgpBorder Gateway Protocol (BGP), używany do wymiany informacji o routingu i osiągalności między systemami autofalsemous (AS) w Internecie
180TCP/UDPris-
181TCP/UDPunify-
182TCP/UDPaudit-
183TCP/UDPocbinder-
184TCP/UDPocserver-
185TCP/UDPremote-kis-
186TCP/UDPkis-
187TCP/UDPaci-
188TCP/UDPmumps-
189TCP/UDPqft-
190TCP/UDPgacp-
191TCP/UDPprospero-
192TCP/UDPosu-nms-
193TCP/UDPsrmp-
194TCP/UDPircInternet Relay Chat (IRC)
195TCP/UDPdn6-nlm-aud-
196TCP/UDPdn6-smm-red-
197TCP/UDPdls-
198TCP/UDPdls-mon-
199TCP/UDPsmuxSNMP Unix Multiplexer (SMUX)
200TCP/UDPsrc-
201TCP/UDPat-rtmpKonserwacja routingu AppleTalk
202TCP/UDPat-nbp-
203TCP/UDPat-3-
204TCP/UDPat-echo-
205TCP/UDPat-5-
206TCP/UDPat-zis-
207TCP/UDPat-7-
208TCP/UDPat-8-
209TCP/UDPqmtpProtokół szybkiego przesyłania poczty
210TCP/UDPz39.50ANSI Z39.50
211TCP/UDP914c/g-
212TCP/UDPanet-
213TCP/UDPipxInternetwork Packet Exchange (IPX)
214TCP/UDPvmpwscs-
215TCP/UDPsoftpc-
216TCP/UDPCAIlic-
217TCP/UDPdbase-
218TCP/UDPmppProtokół przesyłania wiadomości (MPP)
219TCP/UDPuarps-
220TCP/UDPimap3Internet Message Access Protocol (IMAP), wersja 3
221TCP/UDPfln-spx-
222TCP/UDPrsh-spx-
223TCP/UDPcdc-
224TCP/UDPmasqdialer-
225-241TCP/UDPbrak danych-
242TCP/UDPdirect-
243TCP/UDPsur-meas-
244TCP/UDPinbusiness-
245TCP/UDPlink-
246TCP/UDPdsp3270-
247TCP/UDPsubntbcst_tftp-
248TCP/UDPbhfhs-
249-255TCP/UDPbrak danych-
256TCP/UDPrap-
257TCP/UDPset-
258TCP/UDPbrak danych-
259TCP/UDPesro-genWydajne krótkie operacje zdalne (ESRO)
260TCP/UDPopenport-
261TCP/UDPnsiiops-
262TCP/UDParcisdmsArcisdms
263TCP/UDPhdap-
264TCP/UDPbgmpBorder Gateway Multicast Protocol (BGMP)
265TCP/UDPx-bone-ctl-
266TCP/UDPsst-
267TCP/UDPtd-service-
268TCP/UDPtd-replica-
269TCP/UDPmanet-
270TCP/UDPzarezerwowany-
271TCP/UDPpt-tls-
272-279TCP/UDPbrak danych-
280TCP/UDPhttp-mgmthttp-mgmt
281TCP/UDPpersonal-link-
282TCP/UDPcableport-ax-
283TCP/UDPrescap-
284TCP/UDPcorerjd-
285TCP/UDPbrak danych-
286TCP/UDPfxp-
287TCP/UDPk-block-
288-307TCP/UDPbrak danych-
308TCPnovastorbakcupKopia zapasowa online falsevastor
309TCP/UDPentrusttime-
310TCP/UDPbhmds-
311TCP/UDPasip-webadminMac OS X Server Admin, (naprawdę administracja AppleShare IP Web,)
312TCP/UDPvslmp-
313TCP/UDPmagenta-logic-
314TCP/UDPopalis-robot-
315TCP/UDPdpsi-
316TCP/UDPdecauth-
317TCP/UDPzannet-
318TCP/UDPpkix-timestampPKIX Time Stamp Protocol (TSP)
319UDPptp-eventKomunikaty o zdarzeniach protokołu PTP)
320UDPptp-generalOgólne komunikaty protokołu czasu precyzyjnego (PTP)
321TCP/UDPpip-
322TCP/UDPrtsps-
323TCP/UDPrpki-rtr-
324TCP/UDPrpki-rtr-tls-
325-332TCP/UDPbrak danych-
333TCP/UDPtexar-
334-343TCP/UDPbrak danych-
344TCP/UDPpdap-
345TCP/UDPpawserv-
346TCP/UDPzserv-
347TCP/UDPfatserv-
348TCP/UDPcsi-sgwp-
349TCP/UDPmftp-
350TCP/UDPmatip-type-aMapowanie ruchu lotniczego przez protokół internetowy (MATIP) typ A
351TCP/UDPbhoettyMATIP typ B
352TCP/UDPbhoedap4-
353TCP/UDPndsauth-
354TCP/UDPbh611-
355TCP/UDPdatex-asn-
356TCP/UDPcloanto-net-1cloanto-net-1 (używane przez Cloanto Amiga Explorer i maszyny wirtualne)
357TCP/UDPbhevent-
358TCP/UDPshrinkwrap-
359TCP/UDPnsrmp-
360TCP/UDPscoi2odialog-
361TCP/UDPsemantix-
362TCP/UDPsrssend-
363TCP/UDPrsvp_tunnel-
364TCP/UDPaurora-cmgr-
365TCP/UDPdtk-
366TCP/UDPodmrPrzekaźnik poczty na żądanie (ODMR)
367TCP/UDPmortgageware-
368TCP/UDPqbikgdp-
369TCP/UDPrpc2portmapRpc2portmap
370UDPcodaauth2securecast1, wychodzące pakiety na serwery SecureCast NAI
370TCP/UDPcodaauth2codaauth2, serwer uwierzytelniający Coda
371TCP/UDPclearcaseClearCase albd
372TCP/UDPulistproc-
373TCP/UDPlegent-1-
374TCP/UDPlegent-2-
375TCP/UDPhassle-
376TCP/UDPnip-
377TCP/UDPtnETOS-
378TCP/UDPdsETOS-
379TCP/UDPis99c-
380TCP/UDPis99s-
381TCP/UDPhp-collector-
382TCP/UDPhp-managed-node-
383TCP/UDPhp-alarm-mgrMenedżer alarmów danych HP
384TCP/UDParnsSystem zdalnego serwera sieciowego
385TCP/UDPibm-app-
386TCP/UDPasa-
387TCP/UDPaurpAURP (protokół routingu oparty na aktualizacji AppleTalk)
388TCP/UDPunidata-ldmUnidata LDM w pobliżu protokołu dystrybucji danych w czasie rzeczywistym
389TCP/UDPldapLightweight Directory Access Protocol (LDAP)
390TCP/UDPuis-
391TCP/UDPsynotics-relay-
392TCP/UDPsynotics-broker-
393TCP/UDPmeta5-
394TCP/UDPembl-ndt-
395TCP/UDPnetcp-
396TCP/UDPnetware-ip-
397TCP/UDPmptn-
398TCP/UDPkryptolan-
399TCP/UDPiso-tsap-c2Digital Equipment Corporation DECnet + (Phase V) over TCP/IP, RFC 1859
400TCP/UDPosb-sd-
401TCP/UDPupsZasilacz bezprzerwowy (UPS)
402TCP/UDPgenie-
403TCP/UDPdecap-
404TCP/UDPnced-
405TCP/UDPncld-
406TCP/UDPimsp-
407TCP/UDPtimbuktu-
408TCP/UDPprm-sm-
409TCP/UDPprm-nm-
410TCP/UDPdecladebug-
411TCP/UDPrmt-
412TCP/UDPsynoptics-trap-
413TCP/UDPsmsp-
414TCP/UDPinfoseek-
415TCP/UDPbnet-
416TCP/UDPsilverplatter-
417TCP/UDPonmux-
418TCP/UDPhyper-g-
419TCP/UDPariel1-
420TCP/UDPsmpte-
421TCP/UDPariel2-
422TCP/UDPariel3-
423TCP/UDPopc-job-start-
424TCP/UDPopc-job-track-
425TCP/UDPicad-el-
426TCP/UDPsmartsdp-
427TCP/UDPsvrlocService Location Protocol (SLP)
428TCP/UDPocs_cmu-
429TCP/UDPocs_amu-
430TCP/UDPutmpsd-
431TCP/UDPutmpcd-
432TCP/UDPiasd-
433TCP/UDPnnspNNSP, część Network News Transfer Protocol
434TCP/UDPmobileip-agentMobile IP Agent, RFC 5944
435TCP/UDPmobilip-mn-
436TCP/UDPdna-cml-
437TCP/UDPcomscm-
438TCP/UDPdsfgw-
439TCP/UDPdasp-
440TCP/UDPsgcp-
441TCP/UDPdecvms-sysmgt-
442TCP/UDPcvc_hostd-
443TCP/UDPhttpsHypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS)
444TCP/UDPsnppSimple Network Paging Protocol (SNPP), RFC 1568
445TCP/UDPmicrosoft-dsMicrosoft-DS (Usługi katalogowe) SMB, udostępnianie plików
446TCP/UDPddm-rdb-
447TCP/UDPddm-dfm-
448TCP/UDPddm-ssl-
449TCP/UDPas-servermap-
450TCP/UDPtserver-
451TCP/UDPsfs-smp-net-
452TCP/UDPsfs-config-
453TCP/UDPcreativeserver-
454TCP/UDPcontentserver-
455TCP/UDPcreativepartnr-
456TCP/UDPmacon-tcp-
457TCP/UDPscohelp-
458TCP/UDPappleqtc-
459TCP/UDPampr-rcmd-
460TCP/UDPskronk-
461TCP/UDPdatasurfsrv-
462TCP/UDPdatasurfsrvsec-
463TCP/UDPalpes-
464TCP/UDPkpasswdKerberos Zmień/Ustaw hasło
465TCPsubmissionsUwierzytelniony SMTP, przez TLS/SSL (SMTPS)
466TCP/UDPdigital-vrc-
467TCP/UDPmylex-mapd-
468TCP/UDPphoturis-
469TCP/UDPrcp-
470TCP/UDPscx-proxy-
471TCP/UDPmondex-
472TCP/UDPljk-login-
473TCP/UDPhybrid-pop-
474TCP/UDPtn-tl-w1-
475TCP/UDPtcpnethaspsrvtcpnethaspsrv, Aladdin Kfalsewledge Systems Hasp services
476TCP/UDPtn-tl-fd1-
477TCP/UDPss7ns-
478TCP/UDPspsc-
479TCP/UDPiafserver-
480TCP/UDPiafdbase-
481TCP/UDPph-
482TCP/UDPbgs-nsi-
483TCP/UDPulpnet-
484TCP/UDPintegra-sme-
485TCP/UDPpowerburst-
486TCP/UDPavian-
487TCP/UDPsaft-
488TCP/UDPgss-http-
489TCP/UDPnest-protocol-
490TCP/UDPmicom-pfs-
491TCP/UDPgo-login-
492TCP/UDPticf-1-
493TCP/UDPticf-2-
494TCP/UDPpov-ray-
495TCP/UDPintecourier-
496TCP/UDPpim-rp-disc-
497TCP/UDPretrospectRetrospekcja
498TCP/UDPsiam-
499TCP/UDPiso-ill-
500TCP/UDPisakmpInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)/Internet Key Exchange (IKE)
501TCP/UDPstmf-
502TCP/UDPmbapprotokół Modbus
503TCP/UDPintrinsa-
504TCP/UDPcitadelCitadel, protokół wielousługowy dla dedykowanych klientów dla systemu pracy grupowej Citadel
505TCP/UDPmailbox-lm-
506TCP/UDPohimsrv-
507TCP/UDPcrs-
508TCP/UDPxvttp-
509TCP/UDPsnare-
510TCP/UDPfcpFirstClass Protocol (FCP), używany przez system klienta/serwera FirstClass do pracy grupowej
511TCP/UDPpassgo-
512TCPexecRexec, zdalne wykonanie procesu
512UDPbiffcomsat, with biff
513TCPloginrlogin
513UDPwhoWho
514UDPsyslogSyslog, używany do rejestrowania systemu
515TCP/UDPprinterLine Printer Daemon (LPD), usługa drukowania
516TCP/UDPvideotex-
517UDPtalkTalk
518UDPntalkNTalk
519TCP/UDPutime-
520TCPefsefs, rozszerzony serwer nazw plików
520UDProuterRouting Information Protocol (RIP)
521UDPripngRouting Information Protocol Next Generation (RIPng)
522TCP/UDPulp-
523TCP/UDPibm-db2-
524TCP/UDPncpProtokół NetWare Core Protocol (NCP) jest wykorzystywany do różnych celów, takich jak dostęp do podstawowych zasobów serwera NetWare, synchronizacja czasu itp.
525UDPtimedTimed, Timeserver
526TCP/UDPtempo-
527TCP/UDPstx-
528TCP/UDPcustix-
529TCP/UDPirc-serv-
530TCP/UDPcourierZdalne wywołanie procedury (RPC)
531TCP/UDPconference-
532TCP/UDPnetnewsnetnews
533UDPnetwallnetwall, For Emergency Broadcasts
534TCP/UDPwindream-
535TCP/UDPiiop-
536TCP/UDPopalis-rdv-
537TCP/UDPnmsp-
538TCP/UDPgdomap-
539TCP/UDPapertus-ldp-
540TCPuucpUnix-to-Unix Copy Protocol (UUCP)
541TCP/UDPuucp-rlogin-
542TCP/UDPcommercecommerce (Aplikacje handlowe)
543TCPkloginklogin, login Kerberos
544TCPkshellkshell, Kerberos Remote shell
545TCP/UDPappleqtcsrvr-
546TCP/UDPdhcpv6-clientKlient DHCPv6
547TCP/UDPdhcpv6-serverSerwer DHCPv6
548TCP/UDPafpovertcpApple Filing Protocol (AFP) over TCP
549TCP/UDPidfp-
550TCP/UDPnew-rwhonew-rwho, new-who
551TCP/UDPcybercash-
552TCP/UDPdevshr-nts-
553TCP/UDPpirp-
554TCP/UDPrtspReal Time Streaming Protocol (RTSP)
555TCP/UDPdsf-
556TCPremotefsRemotefs, RFS, rfs_server
557TCP/UDPopenvms-sysipc-
558TCP/UDPsdnskmp-
559TCP/UDPteedtap-
560UDPrmonitorrmonitor, Remote Monitor
561UDPmonitormonitor
562TCP/UDPchshell-
563TCP/UDPnntpsNNTP over TLS/SSL (NNTPS)
564TCP/UDP9pfs-
565TCP/UDPwhoami-
566TCP/UDPstreettalk-
567TCP/UDPbanyan-rpc-
568TCP/UDPms-shuttle-
569TCP/UDPms-rome-
570-571TCP/UDPmeter-
572TCP/UDPsonar-
573TCP/UDPbanyan-vip-
574TCP/UDPftp-agent-
575TCP/UDPvemmi-
576TCP/UDPipcd-
577TCP/UDPvnas-
578TCP/UDPipdd-
579TCP/UDPdecbsrv-
580TCP/UDPsntp-heartbeat-
581TCP/UDPbdp-
582TCP/UDPscc-security-
583TCP/UDPphilips-vc-
584TCP/UDPkeyserver-
585TCP/UDPbrak danych-
586TCP/UDPpassword-chg-
587TCP/UDPsubmissionPrzesyłanie wiadomości e-mail (SMTP)
588TCP/UDPcal-
589TCP/UDPeyelink-
590TCP/UDPtns-cml-
591TCPhttp-altFileMaker 6.0 (i nowsze wersje) Web Sharing (HTTP Alternate, patrz także port 80)
592TCP/UDPeudora-set-
593TCP/UDPhttp-rpc-epmapMapa RPC Ep HTTP, zdalne wywoływanie procedur przez protokół przesyłania hipertekstu, często używane przez usługi rozproszonego modelu obiektowego i serwer Microsoft Exchange
594TCP/UDPtpip-
595TCP/UDPcab-protocol-
596TCP/UDPsmsd-
597TCP/UDPptcnameservice-
598TCP/UDPsco-websrvrmg3-
599TCP/UDPacp-
600TCP/UDPipcserver-
601TCPsyslog-connReliable Syslog Service - służy do logowania do systemu
602TCP/UDPxmlrpc-beep-
603TCP/UDPidxp-
604TCPtunnelProfil TUNNEL ,, protokół dla peeperów BEEP w celu utworzenia tunelu warstwy aplikacji
605TCP/UDPsoap-beep-
606TCP/UDPurm-
607TCP/UDPnqs-
608TCP/UDPsift-uft-
609TCP/UDPnpmp-trap-
610TCP/UDPnpmp-local-
611TCP/UDPnpmp-gui-
612TCP/UDPhmmp-ind-
613TCP/UDPhmmp-op-
614TCP/UDPsshell-
615TCP/UDPsco-inetmgr-
616TCP/UDPsco-sysmgr-
617TCP/UDPsco-dtmgr-
618TCP/UDPdei-icda-
619TCP/UDPcompaq-evm-
620TCP/UDPsco-websrvrmgr-
621TCP/UDPescp-ip-
622TCP/UDPcollaborator-
623UDPasf-rmcpProtokół zdalnego zarządzania i kontroli ASF (ASF-RMCP) i protokół zdalnego zarządzania IPMI
624TCP/UDPcryptoadmin-
625TCP/UDPdec_dlm-
626TCP/UDPasia-
627TCP/UDPpassgo-tivoli-
628TCP/UDPqmqp-
629TCP/UDP3com-amp3-
630TCP/UDPrda-
631TCP/UDPippsInternet Printing Protocol (IPP)
632TCP/UDPbmpp-
633TCP/UDPservstat-
634TCP/UDPginad-
635TCP/UDPrlzdbaseRLZ DBase
636TCP/UDPldapsLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)
637TCP/UDPlanserver-
638TCP/UDPmcns-sec-
639TCP/UDPmsdpMSDP, Multicast Source Discovery Protocol
640TCP/UDPentrust-sps-
641TCP/UDPrepcmdSupportSoft Nexus Remote Command (kontrola/nasłuch), brama proxy łącząca ruch zdalnego sterowania
642TCP/UDPesro-emsdp-
643TCP/UDPsanitySANity
644TCP/UDPdwr-
645TCP/UDPpssc-
646TCP/UDPldpLabel Distribution Protocol (LDP), protokół routingu stosowany w sieci MPLS
647TCPdhcp-failoverProtokół przełączania awaryjnego DHCP
648TCPrrpRegistry Registrar Protocol (RRP)
649TCP/UDPcadview-3d-
650TCP/UDPobex-
651TCP/UDPieee-mmsIEEE-MMS
652TCP/UDPhello-port-
653TCP/UDPrepscmdSupportSoft Nexus Remote Command (dane), brama proxy łącząca ruch zdalnego sterowania
654TCPaodvMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)
655TCP/UDPtincDemon Tinc VPN
656TCP/UDPspmp-
657TCP/UDPrmcProtokół IBM RMC (zdalne monitorowanie i sterowanie), używany przez System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) oraz konsolę zarządzania sprzętem do łączenia zarządzanych partycji logicznych (LPAR) w celu umożliwienia dynamicznej rekonfiguracji partycji
658TCP/UDPtenfold-
659TCP/UDPbrak danych-
660TCP/UDPmac-srvr-adminAdministracja serwera Mac OS X Server, wersja 10.4 i wcześniejsze
661TCP/UDPhap-
662TCP/UDPpftp-
663TCP/UDPpurenoise-
664TCP/UDPoob-ws-https-
665TCP/UDPsun-dr-
666TCP/UDPdoomDoom, pierwsza strzelanka FPS
667TCP/UDPdisclose-
668TCP/UDPmecomm-
669TCP/UDPmeregister-
670TCP/UDPvacdsm-sws-
671TCP/UDPvacdsm-app-
672TCP/UDPvpps-qua-
673TCP/UDPcimplex-
674TCPacapProtokół dostępu do konfiguracji aplikacji (ACAP)
675TCP/UDPdctp-
676TCP/UDPvpps-via-
677TCP/UDPvpp-
678TCP/UDPggf-ncp-
679TCP/UDPmrm-
680TCP/UDPentrust-aaas-
681TCP/UDPentrust-aams-
682TCP/UDPxfr-
683TCP/UDPcorba-iiop-
684TCP/UDPcorba-iiop-ssl-
685TCP/UDPmdc-portmapper-
686TCP/UDPhcp-wismar-
687TCP/UDPasipregistry-
688TCP/UDPrealm-rusdREALM-RUSD (protokół zarządzania urządzeniem ApplianceWare Server)
689TCP/UDPnmap-
690TCP/UDPvatpVelneo Application Transfer Protocol (VATP)
691TCPmsexch-routingMS Exchange Routing
692TCP/UDPhyperwave-isp-
693TCP/UDPconnendp-
694TCP/UDPha-clusterHeartbeat wysokiej dostępności Linux-HA
695TCPieee-mms-sslIEEE Media Management System over SSL (IEEE-MMS-SSL)
696TCP/UDPrushd-
697TCP/UDPuuidgen-
698UDPolsrOptimized Link State Routing (OLSR)
699TCP/UDPaccessnetwork-
700TCPeppExtensible Provisioning Protocol (EPP), protokół do komunikacji między rejestrami nazw domen a rejestratorami, RFC 5734
701TCPlmpLink Management Protocol (LMP) ,, protokół działający pomiędzy parą falsedes i wykorzystywany do zarządzania łączami inżynierii ruchu (TE)
702TCPiris-beepIRIS (Internet Registry Information Service) przez BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol), RFC 3983
703TCP/UDPbrak danych-
704TCP/UDPelcsd-
705TCP/UDPagentx-
706TCPsilcBezpieczne internetowe konferencje na żywo (SILC)
707TCP/UDPborland-dsj-
708TCP/UDPbrak danych-
709TCP/UDPentrust-kmsh-
710TCP/UDPentrust-ash-
711TCPcisco-tdpCisco Tag Distribution Protocol - zastępowany przez MPLS Label Distribution Protocol
712TCPtbrpfTransmisja topologii w oparciu o protokół routingu przekierowania wstecznego, TBRPF, RFC 3684
713TCP/UDPiris-xpc-
714TCP/UDPiris-xpcs-
715TCP/UDPiris-lwz-
716-728TCP/UDPbrak danych-
729TCP/UDPnetviewdm1-
730TCP/UDPnetviewdm2-
731TCP/UDPnetviewdm3-
732-740TCP/UDPbrak danych-
741TCP/UDPnetgw-
742TCP/UDPnetrcs-
743TCP/UDPbrak danych-
744TCP/UDPflexlm-
745-746TCP/UDPbrak danych-
747TCP/UDPfujitsu-dev-
748TCP/UDPris-cm-
749TCP/UDPkerberos-admAdministrowanie protokołem Kerberos
750UDPkerberos-ivKerberos-iv, Kerberos wersja IV
751TCP/UDPpump-
752TCP/UDPqrh-
753TCP/UDPrrhHeading Reverse Routing (RRH)
754TCP/UDPtelltell send
755-757TCP/UDPbrak danych-
758TCP/UDPnlogin-
759TCP/UDPcon-
760TCP/UDPns-
761TCP/UDPrxe-
762TCP/UDPquotad-
763TCP/UDPcycleserv-
764TCP/UDPomserv-
765TCP/UDPwebster-
766TCP/UDPbrak danych-
767TCP/UDPphonebook-
768TCP/UDPbrak danych-
769TCP/UDPvid-
770TCP/UDPcadlock-
771TCP/UDPrtip-
772TCP/UDPcycleserv2-
773TCP/UDPsubmit-
774TCP/UDPrpasswd-
775TCP/UDPentomb-
776TCP/UDPwpages-
777TCP/UDPmultiling-http-
778-779TCP/UDPbrak danych-
780TCP/UDPwpgs-
781-799TCP/UDPbrak danych-
800TCP/UDPmdbs_daemonmdbs-daemon
801TCP/UDPdevice-
802TCP/UDPmbap-sBezpieczeństwo MODBUS/TCP
803-809TCP/UDPbrak danych-
810TCP/UDPfcp-udp-
811-827TCP/UDPbrak danych-
828TCP/UDPitm-mcell-s-
829TCP/UDPpkix-3-ca-raProtokół zarządzania certyfikatami
830TCP/UDPnetconf-sshNETCONF over SSH
831TCP/UDPnetconf-beepNETCONF over BEEP
832TCP/UDPnetconfsoaphttpNETCONF dla SOAP przez HTTPS
833TCP/UDPnetconfsoapbeepNETCONF dla SOAP przez BEEP
834-846TCP/UDPbrak danych-
847TCPdhcp-failover2Protokół przełączania awaryjnego DHCP
848TCP/UDPgdoiGroup Domain of Interpretation (GDOI) protokół
849-852TCP/UDPbrak danych-
853TCP/UDPdomain-sDNS over TLS, RFC 7858
854TCP/UDPdlep-
855-859TCP/UDPbrak danych-
860TCPiscsiiSCSI, RFC 3720
861TCP/UDPowamp-controlSterowanie OWAMP, RFC 4656
862TCP/UDPtwamp-controlSterowanie TWAMP, RFC 5357
863-872TCP/UDPbrak danych-
873TCPrsyncprotokół synchronizacji plików rsync
874-885TCP/UDPbrak danych-
886TCP/UDPiclcnet-locate-
887TCP/UDPiclcnet_svinfo-
888TCP/UDPcddbp-
889-899TCP/UDPbrak danych-
900TCP/UDPomginitialrefs-
901TCP/UDPsmpnameres-
902TCP/UDPideafarm-door-
903TCP/UDPideafarm-panic-
904-909TCP/UDPbrak danych-
910TCP/UDPkink-
911TCP/UDPxact-backup-
912TCP/UDPapex-mesh-
913TCP/UDPapex-edge-
914-952TCP/UDPbrak danych-
953TCP/UDPrndcZdalne sterowanie demonami nazw BIND (RNDC)
954-988TCP/UDPbrak danych-
989TCP/UDPftps-dataProtokół FTPS (dane), FTP przez TLS/SSL
990TCP/UDPftpsProtokół FTPS (kontrola), FTP przez TLS/SSL
991TCP/UDPnasNetnews Administration System (NAS)
992TCP/UDPtelnetsProtokół Telnet przez TLS/SSL
993TCP/UDPimapsInternetowy protokół dostępu do wiadomości przez TLS/SSL (IMAPS)
994TCP/UDPzarezerwowany-
995TCP/UDPpop3sPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)
996TCP/UDPvsinet-
997TCP/UDPmaitrd-
998TCP/UDPbusboy-
999TCP/UDPpuprouter-
1000TCP/UDPcadlock2-
1001TCP/UDPwebpush-
1002-1009TCP/UDPbrak danych-
1010TCP/UDPsurf-
1011-1020TCP/UDPbrak danych-
1021TCP/UDPexp1-
1022TCP/UDPexp2-
1023TCP/UDPzarezerwowany-

Porty nieoficialne, ale w powszechnym użyciu#

Number portuProtokół transportowyOpis
0TCP/UDPW niektórych interfejsach programowania (ang. API) port zero oznacza dowolny wolny port automatycznie wybrany przez system operacyjny lub bibliotekę.
9UDPWake-on-LAN
15TCPWcześniej usługa netstat
80UDPQUIC, protokół transportowy przez UDP (wciąż w wersji roboczej od marca 202019), wykorzystujący multipleksowanie strumieniowe, domyślnie szyfrowanie TLS i obecnie obsługujący HTTP/2. Nazwa QUIC została zmieniona na HTTP/3, która jest obecnie wersją roboczą Internetu.
81TCPRouting cebuli TorPark
82UDPKontrola TorPark
90TCP/UDPPointCast (dotcom)
300TCPThinLinc Web Access
443UDPSzybkie połączenia internetowe UDP (QUIC), protokół transportowy przez UDP (wciąż w wersji roboczej od lipca 182018), wykorzystujący multipleksowanie strumieniowe, domyślnie szyfrowanie TLS, a obecnie obsługujący HTTP/2.
491TCPGO-Global oprogramowanie do zdalnego dostępu i publikowania aplikacji
514TCPRemote Shell, używany do wykonywania poleceń falsen-interaktywnych w systemie zdalnym (Remote Shell, rsh, remsh)
564TCP9P (Plan 9)
585TCPStarsze użycie internetowego protokołu dostępu do wiadomości przez TLS/SSL (IMAPS), falsew w użyciu na porcie 993.
625TCPOpen Directory Proxy (ODProxy)
631TCP/UDPKonsola administracyjna Common Unix Printing System (CUPS) (rozszerzenie do IPP)
666TCPairserv-ng, aircrack-ng's server for remote control devices wireless
751TCP/UDPkerberos_master, uwierzytelnianie Kerberos
752UDPpasswd_server, serwer haseł Kerberos (kpasswd)
753UDPuserreg_server, Kerregos userreg server
754TCPkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagation
760TCP/UDPkrbupdate, rejestracja Kerberos
782TCPSerwer zarządzania konsolą szeregową Conserver
783TCPSpamAssassin spamd daemon
808TCPUsługa udostępniania portów Microsoft Net.TCP
843TCPAdobe Flash
888TCPIBM Endpoint Manager Remote Control
897TCP/UDPBrocade SMI-S RPC
898TCP/UDPBrocade SMI-S RPC SSL
902TCP/UDPVMware ESXi
903TCPVMware ESXi
981TCPZdalne zarządzanie HTTPS dla urządzeń zaporowych z wbudowanym oprogramowaniem Check Point VPN-1
987TCPMicrosoft Remote Web Workplace, funkcja Windows Small Business Server
994TCP/UDPInternet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS).
1010TCPinternetowy interfejs administracyjny ThinLinc
1023TCP/UDPSystem plików NFS w systemie z/OS (potencjalnie porty 991-1023)

Trochę informacji#

  • Urządzenia sieciowe mogą udostępniać różnego rodzaju usługi poprzez uruchomienie na nich aplikacji np. serwer HTTP albo FTP.
  • Aby skorzystać z usług udostępnionych przez serwer należy połączyć się z nim poprzez sieć np. LAN lub internet.
  • Aby połączyć się z innym urządzeniem w sieci należy znać jego adres sieciowy np. strona Calculla dostępna jest pod adresem IP 52.16.174.165.
  • Na jednym urządzeniu (pod jednym adresem sieciowym) może współwystępować wiele usług. Aby móc wskazać, z którą usługą chcemy się połączyć stworzono mechanizm portów, które mogą być przypisane do wybranych aplikacji np. serwer HTTP domyślnie występuje pod portem o numerze 80.
  • W przypadku sieci TCP/IP (oraz UDP/IP) port jest zapisany na szesnastu bitach, co daje 2162^{16}, czyli 65536 różnych portów.
  • Przyjęło się, że porty poniżej 1024 są zarezerwowane dla tzw. dobrze znanych aplikacji. Z tego powodu nazywa się je czasami dobrze znanymi portami (ang. well-known ports). Przykłady takich portów to 80 (serwer HTTP), 22 (serwer SSH) albo 443 (serwer HTTPS).
  • Na większości współczesnych systemów aby uruchomić aplikację na porcie poniżej 1024 należy posiadać uprawnienia administratora.
  • Z założenia przypisanie aplikacji do dobrze znanych portów (0-1024) nie powinno zmieniać się w czasie. Porty o numerach 1024 i więcej, ulegają natomiast częstym zmianą i mogą być rezerwowane przez zainteresowane podmioty.
  • Instytucją, która formalnie zarządza rezerwacją portów w internecie jest IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority). Na stronie IANA można znaleźć również aktualną mapę portów TCP i UDP.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.