Tabela entalpii parowania dla różnych substancji
Tabele zawierają entalpie parowania różnych substancji chemicznych w warunkach normalnych (1013,25 hPa, 25 °C).

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Jednostka (entalpia parowania)
Jednostka (entalpia parowania)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

metale#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
glin (czysty)Al29410896.34
żelazoFe3406088.26

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
aceton(CH3)2CO31.3538.91
etanolC2H5OH38.6837.86
woda 25°CH2O40.662256.97
n-heksanC6H1431.52365.75
metanolCH3OH35.21098.63
benzenC6H633.83433.05
eter dietylowy(C2H5)2O26.17353.08
n-pentanC5H1226.42366.18
n-heptanC7H1636.57364.93
n-oktanC8H1841.56363.83
n-nonanC9H2046.55363.1
n-dekanC10H2251.42361.37
undekanC11H2456.58361.97
dodekanC12H2661.52361.18
tridekanC13H2866.68361.66
tetradekanC14H3071.73361.56
heksadekanC16H3481.35359.3
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH44732.11
heksafluorobenzenC6F635.71191.93

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
etanolC2H5OH38.6837.86
metanolCH3OH35.21098.63
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH44732.11

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
amoniakNH323.351371.11
fosforowodórPH314.6429.41

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
amoniakNH323.351371.11
wodórH20.46228.19
metanCH48.17509.35
azotN2198.27075.19
propanC3H815.7356.01
n-butanC4H1021361.32
fosforowodórPH314.6429.41

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
metanCH48.17509.35
n-heksanC6H1431.52365.75
propanC3H815.7356.01
n-butanC4H1021361.32
benzenC6H633.83433.05
n-pentanC5H1226.42366.18
n-heptanC7H1636.57364.93
n-oktanC8H1841.56363.83
n-nonanC9H2046.55363.1
n-dekanC10H2251.42361.37
undekanC11H2456.58361.97
dodekanC12H2661.52361.18
tridekanC13H2866.68361.66
tetradekanC14H3071.73361.56
heksadekanC16H3481.35359.3
oktadekanC18H3891.44359.29
ejkozanC20H42101.81360.33
naftalenC10H855.65434.19

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
eter dietylowy(C2H5)2O26.17353.08
heksafluorobenzenC6F635.71191.93

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyEntalpia parowania
[kJ / mol]
Entalpia parowania
[kJ / kg]
oktadekanC18H3891.44359.29
ejkozanC20H42101.81360.33
naftalenC10H855.65434.19

Trochę informacji#

 • Entalpia parowania mówi nam ile energii należy dostarczyć (czyli jaką pracę należy wykonać), aby przeprowadzić jeden mol substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy bez zmiany ciśnienia i temperatury.
  ΔHpar.=HgazHciecz\Delta H_{par.} = H_{gaz} - H_{ciecz}
  gdzie:
  • ΔHpar.\Delta H_{par.} - entalpia parowania,
  • HgazH_{gaz} - entalpia tworzenia substancji w stanie gazowym,
  • HcieczH_{ciecz} - entalpia tworzenia substancji w stanie ciekłym.
 • Podstawową jednostką entalpii parowania jest dżul na mol:
  Jmol\dfrac{J}{mol}

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.