Tabela kodów Morse'a
Tabela zawiera typowe kody Morse'a dla liter (w tym polskich znaków diaktrytycznych), cyfr oraz wybranych kodów specjalnych takich jak np. międzynarodowy kod SOS.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Ustawienia odtwarzania sygnału Morse'a dźwiękowego i świetlnego
CzęstotliwośćHz
Liczba słów na minutę
(w odniesieniu do słowa PARIS, które trwa 50 kropek)

Litery alfabetu łacińskiego#

ZnakKod Morse'aSygnał dźwiękowy i świetlny
A
•-
B
-•••
C
-•-•
D
-••
E
F
••-•
G
--•
H
••••
I
••
J
•---
K
-•-
L
•-••
M
--
N
-•
O
---
P
•--•
Q
--•-
R
•-•
S
•••
T
-
U
••-
V
•••-
W
•--
X
-••-
Y
-•--
Z
--••

Cyfry#

ZnakKod Morse'aSygnał dźwiękowy i świetlny
1
•----
2
••---
3
•••--
4
••••-
5
•••••
6
-••••
7
--•••
8
---••
9
----•
0
-----

Znaki interpunkcyjne#

ZnakKod Morse'aSygnał dźwiękowy i świetlny
.
•-•-•-
,
--••--
'
•----•
"
•-••-•
_
••--•-
:
---•••
;
-•-•-•
?
••--••
!
-•-•--
-
-••••-
+
•-•-•
/
-••-•
(
-•--•
)
-•--•-
=
-•••-
@
•--•-•

Polskie znaki diakrytyczne#

ZnakKod Morse'aSygnał dźwiękowy i świetlny
Ą
•-•-
Ć
-•-••
Ę
••-••
CH
-•-• ••••
Ł
•-••-
Ń
--•--
Ó
---•
Ś
•••-•••
Ż
--••-•
Ź
--••-

Komendy specjalne (ang. prosigns)#

SygnałKod Morse'aSygnał dźwiękowy i świetlnyRównoważna wiadomość głosowa (po angielsku)Uwagi
AA
•-•-
UNKNOWN STATIONUżywany do kierunkowych świateł sygnalizacyjnych (np. na morzu), nie stosowane w radiotelegrafii.
AR
•-•-•
OUTKoniec transmisji, wiadomości lub telegramu.
AS
•-•••
WAIT"Potrzębuję przerwać na kilka minut." or "Mam rozmowę z inną stacją (której nie słyszysz), poczekaj w ciszy."
BT
-•••-
BREAKPoczątek nowej sekcji wiadomości.
CT
-•-•-
-Początek transmisji lub nowej wiadomości.
HH
••••••••
CORRECTIONPoprzednia wiadomość była błędna. Wysyłam poprawną wersję.
INT
••-•-
INTERROGATIVEWojskowy odpowiednik pytajnika (?). Jeśli sygnał <INT> jest umieszczony przed właściwą wiadomością, zmienia jej znaczenia na pytanie.
KA
-•-•-
-Początek wiadomości, zadania lub nowej wiadomości. Występuje na początku każdej transmisji.
KN
-•--•
-Zaproszenie stacji o podanej nazwie do transmisji.
NJ
-••---
-Sygnał oznaczający przejście na kod Wabun'a, który jest japońską adaptacją Morse'a.
SK
•••-•-
-Koniec kontaktu lub zadania.
SN
•••-•
-Zrozumiałem / potwierdzam.
SOS
•••---•••
-Początek sygnału informującego o zagrożeniu. Używany tylko przez inicjatora transmisji i tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia.
VE
•••-•
VERIFIEDWiadomość potwierdzona.

Dobrze znane skróty#

SkrótKod Morse'aSygnał dźwiękowy i świetlnyRównoważna wiadomość głosowa (po angielsku)Uwagi
DE
-•• •
THIS IS FROMStosowane do przedstawienia swojej nazwy stacji podczas inicjowania kontaktu.
NIL
-• •• •-••
NOTHING HEARDOdpowiedź ogólnego przeznaczenia na pytanie, na które odpowiedź brzmi "nic", "brak" lub "niedostępne". Oznacza także "nie mam żadnych wiadomości dla ciebie."
R
•-•
ROGEROznacza, że ostatnia transmisja została technicznie odebrana, jednak z pominięciem informacji zwrotnej czy została ona zrozumiana lub będzie przestrzegana.
K
-•-
OVERZaproszenie do transmisji po zakończeniu sygnału połączenia.
CL
-•-• •-••
CLOSINGOznacza, że stacja jest właśnie wyłączana.
CQ
-•-• --•-
-Inicjacja połączenia z dowolną stacją.
CP
-•-• •--•
-Inicjacja połączenia dwoma lub większą ilością wybranych stacji.
CS
-•-• •••
-Oznacza pytanie "jaki jest sygnał identyfikujący twoją stację?"
QRS
--•- •-• •••
SPEAK SLOWER"Proszę pisać wolniej".
WA
•-- •-
WORD AFTER"Pojedyncze słowo, które znajduje się za tekstem ..."
WB
•-- -•••
WORD BEFORE"Pojedyncze słowo, które znajduje się przed tekstem ..."
AA
•- •-
ALL AFTER"Wszystko co znajduje się za tekstem ..."
AB
•- -•••
ALL BEFORE"Wszystko co znajduje się przed tekstem ..."
BN
-••• -•
ALL BETWEEN"Fragment wiadomości pomiędzy ... a ...
?
••--••
SAY AGAINPojedynczy znak zapytania oznacza prośbę o powtórzenie niezrozumianej wiadomości. Kiedy występuje na końcu wiadomości, zmienia jej sens na pytanie.
C
-•-•
CORRECT / AFFIRMATIVE"Odpowiedź na ostatnie pytanie brzmi tak"
N
-•
NEGATIVE"Odpowiedź na ostatnie pytanie brzmi nie"
ZWF
--•• •-- ••-•
WRONG"Twoja ostatnia transmisja była błędna. Poprawna wersja to ..."
QTR?
--•- - •-• ••--••
REQUEST TIME CHECKProśba o podanie aktualnego czasu. Jeśli nie podano inaczej stosowany jest czas UTC.
QTR
--•- - •-•
TIME"Podaję aktualny czas UTC w formacie 24-godzinnym HHMM ..."
BK
-••• -•-
BREAK-INStosowane do przerwania aktualnej transmisji. W zastosowaniach militarnych zastąpione przez TTTT.
CFM
-•-• ••-• --
I ACKNOWLEDGEOdpowiednik R (ROGER). Oznacza potwierdzenie odbioru, "wiadomość odebrana"
WX
•-- -••-
-"Podaję aktualne warunki pogodowe ..."
INTERCO
•• -• - • •-• -•-• ---
INTERCO"Podaję międzynarodowy kod sygnałowy ..."

Trochę informacji#

 • Alfabet Morse'a pozwala przesłać wiadomość tekstową za pomocą ciągu impulsów o różnym czasie trwania.
 • Wiadomość w kodzie Morse'a składa się z:
  • impulsów krótkich - tzw. kropek,
  • impulsów długich - tzw. kresek, przyjmuje się, że jedna kreska powinna trwać co najmniej tyle co trzy kropki,
  • ciszy - brak impulsu przez czas odpowiadający trzem kropkom oznacza koniec znaku (litery, cyfry itd.), przerwa trwająca tyle co siedem kropek oznacza koniec wyrazu.
 • Alfabet Morse'a jest konceptem teoretycznym tzn. nie określa w jaki sposób należy fizycznie przesłać impulsy do odbiorcy i na odwrót. W zależności od możliwości i zapotrzebowania impulsy mogą być przesyłane np. za pomocą:
  • impulsów elektrycznych,
  • impulsów świetlnych (np. podczas komunikacji na morzu),
  • gestami ciała (np. rozłożone ramiona oznaczają kreskę, a ramiona uniesione w górę kropkę),
  • itp.
 • Urządzeniem wykorzystującym impulsy elektryczne do przesyłania kodu Morse'a jest telegraf.
 • Alfabet Morse'a jest nieczuły na wielkość znaków. Oznacza to, że np. litery A i a zostaną zakodowane w identyczny sposób.
 • Specjalnym ciągiem impulsów w alfabecie Morse'a jest międzynarodowy sygnał alarmowy SOS, które oznacza wezwanie pomocy. Sygnał SOS składa się na przemian z trzech krótkich, trzech długich i ponownie trzech krótkich impulsów, dzięki czemu jest łatwy do zapamiętania, a podczas wielokrotnego nadawania sygnału po sobie nie ma znaczenia czy zaczniemy od impulsów krótkich czy długich np. w wyniku pomyłki.
 • Jeśli chcesz zobaczyć jak Twoja wiadomość wygląda w kodzie Morse'a lub dysponujesz wiadomością, którą potrzebujesz odkodować zobacz na nasz inny kalkulator: Tłumacz kodu Morse'a.

Zobacz również#

 • Jeżeli zainteresowały Cię różne sposoby kodowania informacji sprawdź nasze inne kalkulatory:
  • kodowanie URL (czasami nazywane procentowowym) - stosowane głównie podczas przesyłania adresów www oraz formularzy podczas zapytań HTTP(S),
  • kodowanie BASE64 - popularny sposób przesyłania danych binarnych w internecie przy użyciu protokołów zaprojektowanych pierwotnie jako tekstowe,
  • alfabet Braille'a - sposób zapisu tekstu przy użyciu rozmieszczonych na płaszczyźnie wypukłych punktów, przeznaczony dla osób niewidomych,
  • kod Morse'a - sposób zapisu informacji tekstowych za pomocą impulsów o różnej długości np. elektrycznych lub świetlnych, stosowany dawniej w telegrafii,
  • kodowanie punycode - sposób zapisu domen internetowych zawierających znaki międzynarodowe spoza alfabetu łacińskiego.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.