Kalkulator sieci i podsieci IP
Kalkulator IP - liczy maski (wildcard mask), adresy rozgłoszeniowe (broadcast), sieciowe (network), zakresy adresów, klasy sieci itp. - w wielu dopuszczalnych formatach. Między innymi przyjmuje adresy heksadecymalne albo adres IP jako jedną liczbę unsigned int.

Dane do obliczeń - host#

IP dziesiętnie
(różne formaty)
34.204.198.73
34 204 198 73
34:204:198:73
34,204,198,73
IP hex
(różne formaty)
22.cc.c6.49
22 cc c6 49
22:cc:c6:49
22,cc,c6,49
0x22ccc649
22ccc649
IP integer
(unsigned int)
klasa IPA (1 - 126)

Dane do obliczeń - sieć#

klasa sieci
prawidłowy pierwszy bajt adresu0 - 255
bity sieci0
bity maski
(net + subnet)
bity podsieci (subnet)
maska sieci
maska hosta
(wildcard)
ilość podsieci
hosty w jednej podsieci

Wyniki - szczegóły podsieci#

adres podsieci0.0.0.0
adres rozgłoszeniowy podsieci255.255.255.255
zakres hostów0.0.0.1 - 255.255.255.254
bit-mapa adresuhhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh

Trochę informacji#

 • Twój adres IP to: [unknown ip].
 • Adres IP identyfikuje interfejs sieciowy, grupę interfejsów (broadcast, multicast) lub całą sieć (podsieć).
 • Adresy IP działają na poziomie trzeciej warstwy modelu OSI (sieciowej).
 • Adres IP nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia (komputera). Wiele komputerów może współdzielić ten sam adres IP oraz przypisane adresy IP mogą się zmieniać (dynamiczne IP).
 • Adres IPv4 (protokół IP w wersji czwartej) stanowi podstawę internetu. Pomimo pojawienia się protokołu IPv6, nadal większość usług korzysta z wersji IPv4.
 • Adres IPv4 to 32-bitowa liczba całkowita. Najczęściej jest ona przedstawiana w postaci 4 bajtów oddzielonych kropką np. adres IP calculli to 52.16.174.165*.

  *) Ten adres mógł się zmienić od czasu jak był pisany ten tekst.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Dane do obliczeń (host) - tutaj podajesz wejściowy adres IP do dalszych obliczeń w dowolnym formacie (wystarczy wpisać w jedno wybrane pole, a pozostałe w sekcji "host" zostaną uzupełnione automatycznie).
  • IP dziesiętnie (różne formaty) - adres IP w postaci 4 liczb dziesiętnych (z zakresu 0-255) oddzielonych kropkami np. 10.20.30.40.
  • IP hex (różne formaty) - adres IP podany w postaci szesnastkowej, akceptowalne jest zarówno podanie 4 liczb oddzielonych kropkami np. aa.bb.cc.dd jak i jednej 32-bitowej liczby (z zakresu 0x00000000 do 0xffffffff) np. 0xaabbccdd.
  • IP integer (unsigned int) - adres IP podany w postaci jednej 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku np. 2864434397.
  • Klasa IP - tu pojawi się klasa podanego adresu IP (A,B,C,D), obecnie to pole ma znaczenie jedynie historyczne, ponieważ nie jest on już używany przez urządzenia, a rolę klas przejęły maski.

 • Dane do obliczeń (sieć) - tutaj podajesz dane określające w jaki sposób podany wcześniej adres IP zostanie podzielony na podsieci. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie pola niosą tak naprawdę tę samą informację zapisaną w inny sposób, czyli określenie, które bity adresu będą określały adres podsieci, a które docelowego hosta, który w tej sieci się znajduje.
  • klasa sieci - użyj tego pola jeśli chcesz skorzystać z podziału opartego na klasach adresowych (A,B,C).
  • prawidłowy pierwszy bajt adresu - to pole pokazuje zakres wartości, od których może rozpoczynać się adres w powstałej podsieci, w przypadku kiedy korzystamy z klas adresowych.
  • bity sieci - ilość bitów zarezerwowanych na zaadresowanie sieci zgodnie z podaną klasą adresową (A,B,C), w przypadku podziału bezklasowego wartość tego pola wynosi 0.
  • bity maski (net + subnet) - całkowita ilość bitów przeznaczona na adresację sieci. Po ich usunięciu, pozostają już tylko bity związane z hostem.
  • bity podsieci (subnet) - ilość bitów przeznaczona na adresację podsieci.
  • maska sieci - maska bitowa pozwalająca wyłuskać adres sieci z podanego adresu IP (iloczyn logiczny, operacja AND).
  • maska hosta (wildcard) - maska bitowa pozwalająca wyłuskać adres hosta z podanego adresu IP (iloczyn logiczny, operacja AND). Jest to negacja bitowa maski sieci.
  • ilość podsieci - maksymalna liczba podsieci możliwych do zaadresowania. Ta liczba zależy bezpośrednio od ilości bitów przeznaczonych do zapisu adresu podsieci.
  • hosty w jednej podsieci - maksymalna liczba hostów wewnątrz pojedynczej podsieci, jakie można zaadresować. Ta liczba zależy bezpośrednio od ilości bitów przeznaczonych do zapisu adresu hosta.

 • Wyniki (szczegóły podsieci)
  • adres podsieci - jest to jeden z dwóch adresów specjalnych (zarezerwowanych) w obrębie utworzonej podsieci, adresuje on utworzą podsieć samą w sobie i jest wewnętrznie wykorzystywany przez urządzenia sieciowe.
  • adres rozgłoszeniowy podsieci - drugi z dwóch adresów specjalnych (zarezerwowanych), wysłanie pakietu na ten adres powoduje rozesłanie go do wszystkich hostów znajdujących się w podsieci.
  • zakres hostów - zakres finalnych adresów IP przypisanych do hostów znajdujących się w podsieci.
  • bit-mapa adres - graficzne przedstawienie, jakie funkcje spełniają poszczególne bity adresu w utworzonej podsieci. Znaczenie użytych symboli jest następujące:
   • n - bity przeznaczone do zapisu adresu sieci,
   • s - bity przeznaczone do zapisu adresu podsieci,
   • h - bity przeznaczone do zapisu adresu hosta wewnątrz podsieci.
   Ponadto, w przypadku użycia klas adresowych pierwsze 1 (klasa A) do 3 (klasa C) bitów są zarezerwowane w celu identyfikacji, z jaką klasą adresową mamy do czynienia.

Historia zmian, ulepszeń i poprawek w tym kalkulatorze#

2015.02.07 Nowa implementacja: Przepisaliśmy na nowo ten kalkulator na JavaScript. Poprzednia wersja działała server-side, czyli po wpisaniu nowego IP lub kliknięciu czegokolwiek w kalkulatorze następowało przeładowanie strony, bo kalkulator obliczał wszystko w PHP po stronie serwera. Teraz liczy w przeglądarce - nigdy więcej przeładowań !

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.