Tabela popularnych mieszanin chłodzących
Tabela zawiera skład (wliczając stosunek masowy) popularnych mieszanin oziębiających tzn. takich, które są stosowane w celu uzyskania niskich temperatur.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Mieszaniny oziębiające#

Temperatura mieszaniny [°C]Skład mieszaninyStosunek wagowy
2suchy lód + formamid
0woda + lód1:1
5suchy lód + benzen
6suchy lód + cykloheksan
12suchy lód + dioksan
13suchy lód + paraksylen
-22suchy lód + tetrachloroetylen
-21lód + chlorek sodu3 : 1
-15suchy lód + alkohol benzylowy
-12ciekły azot + cykloheptan
-2woda + chlorek amonu10 : 3
-12woda + azotan (III) sodu10 : 6
-15woda + rodanek amonu10 : 13
-15lód + octan sodu10 : 9
-18lód + chlorek amonu10 : 3
-41suchy lód + acetonitryl
-68etanol + suchy lód
-60suchy lód + eter izopropylowy
-56suchy lód + n-oktan
-25lód + chlorek amonu + azotan (V) potasu1 : 1 : 1
-55lód + chlorek wapnia sześciowodny100 : 143
-40lód + chlorek wapnia sześciowodny100 : 125
-37lód + kwas siarkowy (VI) 66%1 : 1
-33lód + chlorek magnezu10 : 3
-30lód + chlorek potasu1 : 1
-28lód + bromek sodu100 : 65
-25lód + azotan (V) amonu1 : 1
-23suchy lód + czterochlorek węgla
-25suchy lód + 1,3-dichlorobenzen
-29suchy lód + ortoksylen
-32suchy lód + metatoluen
-47suchy lód + metaksylen
-42suchy lód + pirydyna
-94ciekły azot + aceton
-86aceton + suchy lód
-84ciekły azot + octan etylu
-78suchy lód + aceton
-89ciekły azot + n-butanol
-94ciekły azot + heksan
-95ciekły azot + toluen
-98eter dietylowy + suchy lód
-98ciekły azot + metanol
-104ciekły azot + cykloheksen
-116ciekły azot + etanol
-131ciekły azot + n-pentan
-160ciekły azot + isopentan
-190ciekły azot

Trochę informacji#

 • Mieszaniny oziębiające (ochładzająca) to mieszaniny substancji tworzących roztwory o niskiej temperaturze krzepnięcia.
 • Takimi mieszaninami mogą być np.:
  • mieszanina lodu z solą kuchenną (NaCl) w stosunku wagowym 3:1, pozwala osiągnąć temperaturę do −21,1 °C,
  • mieszanina alkoholu etylowego i tzw. suchego lodu (CO2 w stanie stałym), pozwala osiągnąć temperaturę do -68 °C,
  • mieszanina lodu z sześciowodnym chlorkiem wapnia (CaCl·6H2O) w stosunku wagowym 100:43, pozwala osiągnąć temperaturę −55 °C,
  • itp.
 • Przykładem zastosowania mieszaniny oziębiającej w życiu codziennym jest posypywanie dróg solą kuchenną w okresie zimowym. Temperatura krzepnięcia słonej wody jest niższa niż czystej wody bez domieszek. Dzięki temu pomimo ujemnych temperatur (tzn. takich, przy których sama woda uległaby zamarznięciu) unikamy oblodzenia nawierzchni.
 • Jedną z najskuteczniejszych znanych substancji chłodzących jest ciekły azot. Nie jest to mieszanina, ale często ze względów praktycznych wymienia się go obok mieszanin oziębiających. Przy zastosowaniu ciekłego azotu można osiągnąć temperaturę −190 °C.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.