Kalkulator porównywania JSON
Kalkulator porównuje dwa dokumenty w postaci JSON i znajduje różnicę pomiędzy nimi.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia - w jaki sposób chcesz porównać swoje teksty#

Pierwszy tekst JSON#

Drugi tekst JSON#

Znalezione różnice (JSON)#

{↵
 "company": "KEMU Studio",↵
 "site": "calculla.pl",↵
 "version": 1↵
 "site": "calculla.com",↵
 "version": 2↵
}

Statystyki porównywania#

Podsumowanie
Sposób porównywania
Wielkość liter ma znaczenie
Ignoruj białe znaki
Wynik porównywania
Czy dokumenty JSON są identycznenie
Czy teksty są identyczne
(literalne porównanie znak-po-znaku)
nie
Długość wprowadzonych tekstów
Długość pierwszego tekstu65
Długość drugiego tekstu74
Różnice znalezione w dokumentach JSON
Liczba nowych pól1
Liczba usuniętych pól1
Liczba niezmienionych pól2

Trochę informacji#

 • JSON (ang. JavaScript Object Notation) to format wymiany danych.
 • Pomimo, że format JSON wywodzi się z języka JavaScript, jest powszechnie stosowany w oderwaniu od konkretnego języka czy technologii.
 • Dane w postaci JSON są podzbiorem języka JavaScript. Znaczy to, że dokument JSON może być bezpośrednio wpisany w kod źródłowy napisany w tym języku.
 • Dane zapisane jako JSON mają strukturę drzewiastą, w tym sensie, że istnieje jeden wspólny korzeń, od którego wychodzą (pośrednio lub nie) wszystkie pozostałe węzły (pola).
 • Typy danych dostępne w formacie JSON to:
  • łańcuch tekstowy (ang. string) np. "calculla.pl",
  • liczba np. 2.0,
  • wartość logiczna (ang. boolean) - prawda (ang. true) lub fałsz (ang. false),
  • tablica - zawiera uporządkowany zbiór danych np.
   [
   "pi",
   3.14,
   true
   ]

  • mapa - zawiera pary (klucz, wartość), gdzie klucz jest zmienną tekstową np.
   {
   "x": 1,
   "pi": 3.14,
   "z": false
   }

  • null - specjalny typ oznaczający wartość pustą lub brak wartości.
 • Format JSON to obecnie jeden z najpopularniejszych formatów wymiany danych w internecie.
 • Dane w formacie JSON mają postać tekstu zrozumiałego dla człowieka. Formatem będącym binarnym odpowiednikiem jest BJSON (ang. Binary JSON).

Jak się tego używa#

 • Po prostu wklej lub wpisz dwa teksty, które chcesz porównać w pola oznaczone pierwszy tekst oraz drugi tekst.
 • Poniżej automatycznie pojawi się lista różnic znalezionych pomiędzy wprowadzonymi tekstami (o ile istnieją).

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Sposób porównywania - określa sposób w jaki powinniśmy podzielić tekst zanim zaczniemy go porównywać, dostępne opcje to:
 • wielkość liter ma znaczenie - zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wykonać porównanie z uwzględnieniem wielkości liter, wówczas np. wyrazy calculla, CALCULLA oraz CaLcUlLa będą traktowane jako trzy różne słowa,
 • ignoruj białe znaki - opcja dostępna tylko podczas porównywania słów, linii lub zdań, zaznacz tę opcję jeśli odstępy pomiędzy porównywanymi elementami (słowa, zdania itd.) nie mają dla Ciebie znaczenia,
 • pierwszy tekst - oryginalny, wzorcowy tekst, który chcemy porównać,
 • drugi tekst - zmodyfikowany tekst, w którym szukamy różnic względem tekstu wyjściowego,
 • czy teksty są identyczne - tak, jeśli nie znaleziono różnicy pomiędzy wprowadzonymi tekstami, nie w przeciwnym wypadku,
 • znalezione różnice - lista znalezionych różnic pomiędzy pierwszym, a drugim tekstem,
  • znaki pokolorowane na czerwono oznaczają znaki usunięte (tzn. takie, które występują w pierwszym tekście, ale nie występują w drugim),
  • znaki pokolorowane na zielono oznaczają znaki dodane (tzn. takie, które nie występowały w pierwszym tekście, ale pojawiły się w drugim),
  • znaki, które pozostały identyczne w obu tekstach są prezentowane standardową, szarą czcionką.

Zobacz również#

 • Jeżeli zainteresowały Cię kalkulatory do porównywania dokumentów zobacz na nasze inne kalkulatory:

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.