Tabela przenikalności elektrycznych substancji
Tabele zawierają względną przenikalność elektryczną (względem próżni) dla różnych substancji (rozpuszczalników).

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

metale#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
krzemSi11.68

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
aceton(CH3)2CO21.01
glicerynaC3H5(OH)346.53
etanolC2H5OH25.3
woda 20°CH2O80.4
cykloheksanC6H122.02
disiarczek węglaCS22.63
metanolCH3OH33
kwas octowyCH3COOH6.2
benzenC6H62.31
toluenC6H5CH32.38
chloroformCHCl34.81
tetrachlorometanCCl42.24
eter dietylowy(C2H5)2O4.27
nitrometanCH3NO237.27

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
etanolC2H5OH25.3
metanolCH3OH33

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
amoniakNH317
disiarczek węglaCS22.63

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
amoniakNH317
suche powietrze (warunki standardowe, 25°C i 100 kPa)-1.00054
cjanowodórHCN2.3

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
cykloheksanC6H122.02
benzenC6H62.31
toluenC6H5CH32.38

tworzywa sztuczne#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
polietylen-2.25
guma twarda-7

inne materiały#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
papier-3.5

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
cjanowodórHCN2.3
kwas siarkowy (VI)H2SO484

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
kwas octowyCH3COOH6.2

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyWzględna przenikalność elektryczna εr
chloroformCHCl34.81
tetrachlorometanCCl42.24
eter dietylowy(C2H5)2O4.27
nitrometanCH3NO237.27

Trochę informacji#

 • Prosto mówiąc przenikalność elektryczna mówi nam w jak dużym stopniu zjawiska elektryczne przenikają przez dany ośrodek.
 • Przenikalność elektryczna oznaczana jest zwykle grecką literą epsilon: ε\varepsilon.
 • Przenikalność elektryczną można zdefiniować jako stosunek indukcji pola elektrycznego do wartości natężenia tego pola:
  ε=DE\varepsilon = \dfrac{D}{E}
 • Ośrodkiem o najmniejszej przenikalności elektrycznej jest próżnia:
  ε0=8,854187817...1012Fm\varepsilon_0 = 8,854187817... \cdot 10^{-12} \dfrac{F}{m}
 • Podstawową jednostką przenikalności elektrycznej w układzie SI jest farad na metr:
  Fm\dfrac{F}{m}
 • Jeżeli dwa ładunki elektryczne Q1Q_1, Q2Q_2 są oddzielone od siebie ośrodkiem o przenikalności elektrycznej ε\varepsilon, to działają na siebie siłą:
  F=Q1Q24πεr2F = \dfrac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon r^2}
  gdzie:
  • FF - siła z jaką oddziaływują na siebie ładunki Q1Q_1 i Q2Q_2,
  • Q1Q_1 - wartość pierwszego ładunku,
  • Q2Q_2 - wartość drugiego ładunku,
  • ε\varepsilon - przenikalność elektryczna ośrodka oddzielającego ładunki,
  • rr - odległość między ładunkami.
 • Względna przenikalność elektryczna mówi nam ile razy przenikalność danego ośrodka jest większa od przenikalności próżni:
  εr=εε0\varepsilon_r = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}
  gdzie:
  • εr\varepsilon_r - przenikalność względna ośrodka,
  • ε\varepsilon - przenikalność absolutna ośrodka,
  • ε0\varepsilon_0 - przenikalność absolutna próżni.
 • Względna przenikalność elektryczna bywa też nazywana stałą dielektryczną.
 • Przenikalność elektryczna ośrodka zależy od temperatury i ciśnienia. Wartości podane w tym kalkulatorze dotyczą ciśnienia 1013,25 hPa i temperatury 20 °C.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.