Tabela stałych dysocjacji substancji
Tabela zawiera stałe dysocjacji wybranych substancji chemicznych w temperaturze 298K (25°C).

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
amoniakNH30.000026--

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
amoniakNH30.000026--
chlorowodórHCl100000000--
cjanowodórHCN7.5×10-10--
fluorowodórHF0.00063--
jodowodórHI10000000000--
siarkowodórH2S6×10-81×10-14-
dimetyloamina(CH3)2NH0.00051--
trimetyloamina(CH3)3N0.0063--
etyloaminaC2H5NH20.00047--

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
bromowodórHBr3000000000--
chlorowodórHCl100000000--
cjanowodórHCN7.5×10-10--
fluorowodórHF0.00063--
jodowodórHI10000000000--
siarkowodórH2S6×10-81×10-14-
kwas arsenowy (III)H3AsO36×10-101.7×10-14-
kwas arsenowy (V)H3AsO40.00561.1×10-73.9×10-12
kwas bornyH3BO35.8×10-101.8×10-131.6×10-14
kwas podbromawyHBrO2×10-9--
kwas bromowy (V)HBrO30.2--
kwas piorunowyHCNO0.00012--
kwas węglowyH2CO34.5×10-74.7×10-11-
kwas chlorowy (V)HClO36.3--
kwas chlorowy (I)HClO3.2×10-8--
kwas chlorowy (III)HClO20.01--
kwas jodowy (I)HIO1×10-10--
kwas jodowy (V)HIO30.16--
kwas ortojodowy (VII)HIO40.023--
kwas azotowy (III)HNO20.0002--
kwas azotowy (V)HNO325--
kwas fosforowy (V)H3PO40.00756.3×10-81.3×10-12
kwas siarkowy (IV)H2SO30.0166.3×10-8-
kwas siarkowy (VI)H2SO410000.012-

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
fenolC6H5OH1×10-10--

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
fenolC6H5OH1×10-10--
kwas mrówkowyHCOOH0.00018--
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH0.00014--
kwas octowyCH3COOH0.000018--
kwas propionowyCH3CH2COOH0.000013--
metyloaminaCH3NH20.00044--
fenyloamina (anilina)C6H5NH23.8×10-10--
kwas podbromawyHBrO2×10-9--

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
kwas mrówkowyHCOOH0.00018--
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH0.00014--
kwas szczawiowy(COOH)20.0540.000054-
kwas octowyCH3COOH0.000018--
kwas propionowyCH3CH2COOH0.000013--
kwas salicylowyOHC6H4COOH0.00131.5×10-14-
kwas benzoesowyC6H5COOH0.0066--

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
kwas szczawiowy(COOH)20.0540.000054-
kwas salicylowyOHC6H4COOH0.00131.5×10-14-
kwas benzoesowyC6H5COOH0.0066--

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
metyloaminaCH3NH20.00044--
dimetyloamina(CH3)2NH0.00051--
trimetyloamina(CH3)3N0.0063--
etyloaminaC2H5NH20.00047--
dietyloamina(C2H5)2NH0.00085--
trietyloamina(C2H5)3N0.00074--
fenyloamina (anilina)C6H5NH23.8×10-10--

wodorotlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyPierwsza stała dysocjacji K1Druga stała dysocjacji K2Trzecia stała dysocjacji K3
wodorotlenek cynkuZn(OH)2-0.00004-
wodorotlenek miedzi (II)Cu(OH)2-0.00013-
wodorotlenek żelaza (II)Fe(OH)2-0.00013-
wodorotlenek żelaza (III)Fe(OH)3-0.0025-
wodorotlenek glinuAl(OH)3--1.4×10-9
wodorotlenek srebra (I)AgOH0.00011--

Trochę informacji#

 • Stała dysocjacji to stała równowagi zapisana dla reakcji dysocjacji.
 • Jeśli dysocjacja kwasu w roztworze wodnym przebiega według reakcji:
  HA+H2O    H3O++AHA + H_2O \iff H_3O^+ + A^-
  to możemy zapisać dla niego następującą stałą dysocjacji:
  K=[H3O+][A][HA][H2O]K=\dfrac{[H_{3}O^{+}][A^{-}]}{[HA][H_{2}O]}
  gdzie:
  • KK - stała dysocjacji kwasu HAHA,
  • [HA][HA] - stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek HAHA w stanie równowagi,
  • [H2O][H_2O] - stężenie molowe cząsteczek wody (rozpuszczalnika) w stanie równowagi,
  • [H3O+][H_3O^+] - stężenie molowe jonów hydroniowych H3O+H_3O^+ w stanie równowagi,
  • [A][A^-] - stężenie molowe anionów reszty kwasowej w stanie równowagi.
 • Analogicznie dla zasady dysocjującej zgodnie reakcją:
  BOH+H2O    BH++OHBOH + H_2O \iff BH^+ + OH^-
  możemy zapisać stałą dysocjacji w postaci:
  K=[BH+][OH][BOH][H2O]K=\dfrac{[BH^+][OH^{-}]}{[BOH][H_{2}O]}
  gdzie:
  • KK - stała dysocjacji zasady BOHBOH,
  • [BOH][BOH] - stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek BOHBOH w stanie równowagi,
  • [H2O][H_2O] - stężenie molowe cząsteczek wody (rozpuszczalnika) w stanie równowagi,
  • [BH+][BH^+] - stężenie molowe kationów BH+BH^+, na które dysocjuje zasada w stanie równowagi,
  • [OH][OH^-] - stężenie molowe jonów hydroksylowych OHOH^- w stanie równowagi.
 • Inna nazwa stałej dysocjacji to stała jonizacji.
 • Stała dysocjacji jest wielkością charakterystyczną dla danej substancji.
 • Stała dysocjacji (tak jak stała równowagi innych reakcji chemicznych) zależy od temperatury. Tablice chemiczne podają najczęściej wartości dla 278K (25°C), czyli temperatury pokojowej.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.