Tabela stałych krioskopowych i ebulioskopowych substancji
Tabela zawiera zestawienie stałych krioskopowych i ebulioskopowych dla wybranych substancji.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyStała krioskopowa
[kg × K / mol]
Stała ebulioskopowa
[kg × K / mol]
woda 25°CH2O1.860.513
cykloheksanC6H1220.82.92
cykloheksanolC6H11OH42.2-
glikol etylenowyC2H4(OH)23.112.26
kwas mrówkowyHCOOH2.38-
kwas octowyCH3COOH3.633.22
fenyloamina (anilina)C6H5NH25.233.82
benzenC6H65.072.64
toluenC6H5CH33.553.4
ortoksylenC6H4(CH3)25.92-
metaksylenC6H4(CH3)27.76-
paraksylenC6H4(CH3)27.2-
chloroformCHCl34.93.8
tetrachlorometanCCl429.85.3
pirydynaC5H5N4.262.83
eter dietylowy(C2H5)2O1.792.02
nitrobenzenC6H5NO26.875.2

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyStała krioskopowa
[kg × K / mol]
Stała ebulioskopowa
[kg × K / mol]
cykloheksanC6H1220.82.92
benzenC6H65.072.64
toluenC6H5CH33.553.4
ortoksylenC6H4(CH3)25.92-
metaksylenC6H4(CH3)27.76-
paraksylenC6H4(CH3)27.2-

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyStała krioskopowa
[kg × K / mol]
Stała ebulioskopowa
[kg × K / mol]
cykloheksanolC6H11OH42.2-
glikol etylenowyC2H4(OH)23.112.26

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyStała krioskopowa
[kg × K / mol]
Stała ebulioskopowa
[kg × K / mol]
kwas mrówkowyHCOOH2.38-
kwas octowyCH3COOH3.633.22

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyStała krioskopowa
[kg × K / mol]
Stała ebulioskopowa
[kg × K / mol]
fenyloamina (anilina)C6H5NH25.233.82

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyStała krioskopowa
[kg × K / mol]
Stała ebulioskopowa
[kg × K / mol]
chloroformCHCl34.93.8
tetrachlorometanCCl429.85.3
pirydynaC5H5N4.262.83
eter dietylowy(C2H5)2O1.792.02
nitrobenzenC6H5NO26.875.2

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyStała krioskopowa
[kg × K / mol]
Stała ebulioskopowa
[kg × K / mol]
kwas siarkowy (VI)H2SO46.175.33

Trochę informacji#

 • Stała krioskopowa określa o ile stopni obniży się temperatura krzepnięcia 1 kilograma czystego rozpuszczalnika po wprowadzeniu do niego 1 mola substancji.
 • Analogicznie, stała ebulioskopowa określa o ile stopni podwyższy się temperatura wrzenia 1 kilograma czystego rozpuszczalnika po wprowadzeniu do niego 1 mola substancji.
 • Obie stałe (ebulioskopowa i krioskopowa) są wielkościami charakterystycznymi dla danego rozpuszczalnika.
 • Jednostką podstawową obu stałych jest kilogram razy kelvin przez mol:
  kg×Kmol\dfrac{kg \times K}{mol}
 • W przypadku tzw. roztworu doskonałego zależność między zmianami temperatury wrzenia, a stałą ebulioskopową i składem roztworu jest następująca:
  ΔTw=Ke×mM×mr\Delta T_w = K_e \times \dfrac{m}{M \times m_r}
  gdzie:
  • ΔTw\Delta T_w - zmiana temperatury wrzenia względem czystego rozpuszczalnika,
  • KeK_e - stała ebulioskopowa dla danego rozpuszczalnika,
  • mm - masa substancji rozpuszczonej,
  • MM - masa molowa substancji rozpuszczonej,
  • mrm_r - masa rozpuszczalnika.
 • Analogicznie dla temperatury krzepnięcia i stałej krioskowej otrzymujemy następujące zależności:
  ΔTk=Kk×mM×mr\Delta T_k = K_k \times \dfrac{m}{M \times m_r}
  gdzie:
  • ΔTk\Delta T_k - zmiana temperatury krzepnięcia względem czystego rozpuszczalnika,
  • KkK_k - stała krioskopowa dla danego rozpuszczalnika,
  • mm - masa substancji rozpuszczonej,
  • MM - masa molowa substancji rozpuszczonej,
  • mrm_r - masa rozpuszczalnika.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.