Tabela stałych rozpuszczalności substancji
Tabela zawiera stałe rozpuszczalności dla wybranych substancji, głównie trudnorozpuszczalnych soli i wodortlenków.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyIloczyn rozpuszczalności
octan srebraAgCH3COO0.00194
arsenian srebraAg3AsO41.03×10-22
bromian srebraAgBrO30.0000538
bromek srebraAgBr5.35×10-13
węglan srebraAg2CO38.46×10-12
chlorek srebraAgCl1.77×10-10
chromian srebraAg2CrO41.12×10-12
cjanek srebraAgCN5.97×10-17
jodan (V) srebraAgIO33.17×10-8
jodek srebraAgI8.52×10-17
szczawian srebraAg2C2O45.4×10-12
fosforan srebraAg3PO48.89×10-17
siarczek srebraAg2S5.01×10-50
siarczan (VI) srebra (I)Ag2SO40.000012
siarczan (IV) srebra (I)Ag2SO30.00015
rodanek srebraAgSCN1.03×10-12
fosforan glinuAlPO49.84×10-21
bromian baruBa(BrO3)20.000243
węglan baruBaCO31×10-8
chromian (VI) baruBaCrO41.17×10-10
fluorek baruBaF21.84×10-7
jodan baruBa(IO3)24.01×10-9
siarczan (VI) baruBaSO41.08×10-10
siarczan (IV) baruBaSO35×10-10
selenian (VI) baruBaSeO43.4×10-8
jodek bizmutu (III)BiI37.71×10-19
arsenian bizmutu (III)BiAsO44.43×10-10
węglan wapnia (kalcyt)CaCO33.36×10-9
fluorek wapniaCaF23.45×10-11
fosforan wapniaCa3(PO4)22.07×10-33
siarczan (VI) wapniaCaSO40.0000493
siarczan (VI) wapnia dwuwodnyCaSO4 · 2H2O0.0000314
węglan kadmuCdCO31×10-12
arsenian kadmuCd3(AsO4)22.2×10-33
fluorek kadmuCdF20.00644
fosforan kadmuCd3(PO4)22.53×10-33
siarczek kadmuCdS2.51×10-26
fosforan kobaltu (II)Co3(PO4)22.05×10-35
węglan itru (III)Y2(CO3)31.03×10-31
nadchloran cezuCsClO40.00395
jodan cezuCsIO40.00000516
bromek miedzi (I)CuBr6.27×10-9
jodek miedzi (I)CuI1.27×10-12
siarczek miedzi (II)CuS3.98×10-35
fosforan miedzi (II)Cu3(PO4)21.4×10-37
węglan żelaza (II)FeCO33.13×10-11
siarczek żelaza (II)FeS2.51×10-18
fosforan żelaza (III) dwuwodnyFePO4 · 2H2O9.91×10-16
fluorek rtęci (I)Hg2F20.0000031
bromek rtęci (I)Hg2Br26.4×10-23
chlorek rtęci (I)Hg2Cl21.43×10-18
jodek rtęci (I)Hg2I25.2×10-29
siarczan (VI) rtęci (I)Hg2SO46.5×10-7
bromek rtęci (II)HgBr26.2×10-20
jodek rtęci (II)HgI22.9×10-29
siarczek rtęci (II)HgS7.94×10-53
nadchloran potasuKClO40.0105
nadjodan potasuKIO40.000371
jodan lantanuLa(IO3)37.5×10-12
fosforan lituLi3PO42.37×10-11
węglan lituLi2CO30.000815
węglan magnezuMgCO30.00000682
fluorek magnezuMgF25.16×10-11
fosforan magnezuMg3(PO4)21.04×10-24
węglan manganu (II)MnCO32.24×10-11
szczawian manganu (II) dwuwodnyMnC2O4 · 2H2O1.7×10-7
fosforan nikluNi3(PO4)24.74×10-32
węglan nikluNiCO31.42×10-7
bromek ołowiu (II)PbBr20.0000066
chlorek ołowiu (II)PbCl20.000017
jodek ołowiu (II)PbI29.8×10-9
fluorek ołowiu (II)PbF23.3×10-8
węglan ołowiu (II)PbCO37.4×10-14
siarczan (VI) ołowiu (II)PbSO42.53×10-8
siarczek ołowiu (II)PbS1.26×10-28
siarczan (VI) raduRaSO43.66×10-11
nadchloran rubiduRbClO40.003
fluorek skandu (III)ScF35.81×10-24
siarczek cyny (II)SnS2.51×10-24
chromian talu (I)Tl2CrO48.67×10-13
bromek talu (I)TlBr0.00000371
fluorek itru (III)YF38.62×10-21
węglan cynkuZnCO31.46×10-10
arsenian cynkuZn3(AsO4)22.8×10-28
selenek cynkuZnSe3.6×10-26
siarczek cynkuZnS3.98×10-25
jodan cynku dwuwodnyZn(IO3)2 · 2H2O0.0000041
szczawian cynku dwuwodnyZnC2O4 · 2H2O1.38×10-9

wodorotlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyIloczyn rozpuszczalności
wodorotlenek itru (III)Y(OH)31×10-22
wodorotlenek cynkuZn(OH)23×10-17
wodorotlenek talu (III)Tl(OH)31.68×10-44
wodorotlenek skanduSc(OH)32.22×10-31
wodorotlenek cyny (II)Sn(OH)25.45×10-27
wodorotlenek ołowiu (II)Pb(OH)21.43×10-20
wodorotlenek nikluNi(OH)25.48×10-16
wodorotlenek magnezuMg(OH)25.61×10-12
wodorotlenek miedzi (II)Cu(OH)21.99×10-20
wodorotlenek kobaltu (II)Co(OH)25.92×10-15
wodorotlenek kadmu (II)Cd(OH)27.2×10-15
wodorotlenek wapniaCa(OH)20.00000502
wodorotlenek beryluBe(OH)26.92×10-22
wodorotlenek baru ośmiowodnyBa(OH)2 · 8H2O0.000255
wodorotlenek żelaza (II)Fe(OH)24.87×10-17
wodorotlenek żelaza (III)Fe(OH)32.79×10-39
wodorotlenek glinuAl(OH)35×10-33
wodorotlenek srebra (I)AgOH1.5×10-8

Trochę informacji#

 • Jeśli substancja MmXxM_mX_x dysocjuje w roztworze według reakcji:
  MmXx    mMx++xXmM_mX_x \iff m M^{x+} + x X^{m-}
  to jej iloczyn rozpuszczalności definiujemy jako:
  Ir=[Mx+]m[Xm]xI_{r} = \left[\mathrm M^{x+}\right]^m \left[\mathrm X^{m-}\right]^x

  gdzie:
  • IrI_{r} - stężeniowy iloczyn rozpuszczalności substancji,
  • [Mx+]m\left[\mathrm M^{x+}\right]^m - stężenie molowe jonów Mx+M^{x+} w roztworze nasyconym,
  • [Xm]x\left[\mathrm X^{m-}\right]^x - stężenie molowe jonów Xm+X^{m+} w roztworze nasyconym.
 • Iloczyn rozpuszczalności wyznaczany jest dla roztworu nasyconego.
 • Iloczyn rozpuszczalności jest charakterystyczny dla danej substancji.
 • Iloczyn rozpuszczalności zmienia się w zależności od temperatury. Tablice chemiczne najczęściej podają wartości dla 298K (25°C).
 • Inna spotykana nazwa iloczynu rozpuszczalności to stała rozpuszczalności.
 • Jeżeli iloczyn stężeń jonów w rzeczywistym roztworze przekroczy wartość iloczynu rozpuszczalności to dochodzi do wytrącania osadu.
 • Znając iloczyn rozpuszczalności oraz reakcje dysocjacji możemy wyznaczyć rozpuszczalność molową:
  R=Irxxmmx+mR = \sqrt[x+m]{\dfrac{I_{r}}{x^{x} m^{m}}}
  gdzie:
  • RR - rozpuszczalność molowa substancji MmXxM_mX_x,
  • IrI_r - iloczyn rozpuszczalności,
  • xx - współczynnik stechiometryczny wynikający z równania reakcji (patrz powyżej),
  • mm - współczynnik stechiometryczny wynikający z równania reakcji (patrz powyżej).

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.