Tabela potencjałów standardowych półogniw
Tabela zawiera standardowe potencjały półogniw w temperaturze 25 °C.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Potencjały standardowe półogniw w temperaturze 25 °C#

Reakcja połówkowa redukcjiPotencjał standardowy E0 [V]
Show sourceLi++eLiLi^+ + e^- \rightleftharpoons Li-3.05
Show sourceRb++eRbRb ^+ + e^- \rightleftharpoons Rb-2.93
Show sourceK++eKK^+ +e^- \rightleftharpoons K-2.93
Show sourceRa2++2eRaRa^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ra-2.92
Show sourceCs++eCsCs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs-2.92
Show sourceBa2++2eBaBa^{2+}+ 2 e^- \rightleftharpoons Ba-2.91
Show sourceSr2++2eSrSr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sr-2.89
Show sourceCa2++2eCaCa^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ca-2.87
Show sourceNa++eNaNa^+ + e^- \rightleftharpoons Na-2.71
Show sourceLa3++3eLaLa^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons La-2.52
Show sourceCe3++3eCeCe^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Ce-2.48
Show sourceMg2++2eMgMg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mg-2.36
Show sourceBe2++2eBeBe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Be-1.85
Show sourceU3++3eUU^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons U-1.79
Show sourceAl3++3eAlAl^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Al-1.66
Show sourceTi2++2eTiTi^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ti-1.63
Show sourceV2++2eVV^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons V-1.19
Show sourceMn2++2eMnMn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mn-1.18
Show sourceCr2++2eCrCr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cr-0.91
Show sourceTe+2eTe2Te + 2 e^- \rightleftharpoons Te^{2-}-0.84
Show source2H2O+2eH2+2OH2 H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons H_2 + 2OH^--0.83
Show sourceCd(OH)2+2eCd+2OHCd(OH)_2 + 2 e^- \rightleftharpoons Cd+ 2OH^--0.81
Show sourceZn2++2eZnZn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Zn-0.76
Show sourceCr3++3eCrCr^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Cr-0.74
Show sourceSe+2eSe2Se + 2 e^- \rightleftharpoons Se^{2-}-0.67
Show sourceU4++eU3+U^{4+} + e^- \rightleftharpoons U^{3+}-0.61
Show sourceO2+eO2O_2 + e^- \rightleftharpoons O^{2-}-0.56
Show sourceGa++eGaGa^+ + e^- \rightleftharpoons Ga-0.53
Show sourceIn3++3eIn2+In^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In^{2+}-0.49
Show sourceS+2eS2S + 2 e^- \rightleftharpoons S^{2-}-0.48
Show sourceFe2++2eFeFe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Fe-0.44
Show sourceIn3++2eIn+In^{3+} + 2 e^- \rightleftharpoons In^+-0.44
Show sourceCr3++eCr2+Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}-0.41
Show sourceIn2++eIn+In^{2+} + e^- \rightleftharpoons In^+-0.4
Show sourceCd2++2eCdCd^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cd-0.4
Show sourceTi3++eTi2+Ti^{3+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{2+}-0.37
Show sourcePbSO4+2ePb+SO42PbSO_4 + 2 e^- \rightleftharpoons Pb + SO_4^{2-}-0.36
Show sourceIn3++3eInIn^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In-0.34
Show sourceTl++eTlTl^+ + e^- \rightleftharpoons Tl-0.34
Show sourceCo2++2eCoCo^{2+} +2e^- \rightleftharpoons Co-0.28
Show sourceV3++eV2+V^{3+} + e^- \rightleftharpoons V^{2+}-0.26
Show sourceNi2++2eNiNi^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ni-0.23
Show sourceAgI+eAg+IAgI + e^- \rightleftharpoons Ag + I^--0.15
Show sourceIn++eInIn^+ + e^- \rightleftharpoons In-0.14
Show sourceSn2++2eSnSn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn-0.14
Show sourcePb2++2ePbPb^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb-0.13
Show sourceO2+H2O+2eHO2+OHO_2 + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons HO^-_2 + OH^--0.08
Show sourceFe3++3eFeFe^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Fe-0.04
Show source2H++2eH22 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_20
Show sourceTi4++eTi3+Ti^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ti^{3+}0
Show sourceNO3+H2O+2eNO2+2OHNO_3^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons NO_2^- + 2OH^-0.01
Show sourceAgBr+eAg+BrAgBr + e^- \rightleftharpoons Ag + Br^-0.07
Show sourceCu2++eCu+Cu^{2+} + e^- \rightleftharpoons Cu^+0.15
Show sourceSn4++2eSn2+Sn^{4+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}0.15
Show sourceSO42+4H+2eH2SO3+H2OSO_4^{2-} + 4 H^- + 2 e^- \rightleftharpoons H_2SO_3 + H_2 O0.17
Show sourceBi3++3eBiBi^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Bi0.2
Show sourceAgCl+eAg+ClAgCl + e^- \rightleftharpoons Ag + Cl^-0.22
Show sourceHg2Cl2+2e2Kg+2ClHg_2Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 Kg + 2Cl^-0.27
Show sourceCu2++2eCuCu^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cu0.34
Show sourceHg2Cl2+2e2Hg+2ClHg_2Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 Hg + 2Cl^-0.27
Show sourceClO4+H2O+2eClO3+2OHClO_4^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons ClO_3^- + 2OH^-0.36
Show sourceO2+2H2O+2e4OHO_2 + 2H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons 4 OH^-0.4
Show sourceNi(OH)3+eNi(OH)2+OHNi(OH)_3 + e^- \rightleftharpoons Ni(OH)_2 + OH^-0.49
Show sourceCu++eCuCu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu0.52
Show sourceI3+2e3II_3^- + 2 e^- \rightleftharpoons 3 I^-0.53
Show sourceI2+2e2II_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 I^-0.54
Show sourceMnO4+eMnO42MnO_4^- + e^- \rightleftharpoons MnO_4^{2-}0.56
Show sourceMnO4+2H2O+2eMnO2+4OHMnO_4^- + 2H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons MnO_2 + 4OH^-0.6
Show sourceBrO+H2O+2eBr+2OHBrO^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons Br^- + 2OH^-0.76
Show sourceFe3++eFe2+Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}0.77
Show sourceAgF+eAg+FAgF + e^- \rightleftharpoons Ag + F^-0.78
Show sourceHg22++2e2HgHg_2^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Hg0.79
Show sourceNO3+2H++eNO2+H2ONO_3^- +2 H^+ + e^- \rightleftharpoons NO_2 +H_2O0.8
Show sourceAg++eAgAg^+ + e^- \rightleftharpoons Ag0.8
Show sourceHg2++2eHgHg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg0.85
Show sourceClO+H2O+2eCl+2OHClO^- + H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons Cl^- +2 OH^-0.89
Show source2Hg2++2eHg22+2 Hg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg_2^{2+}0.92
Show sourceNO3+4H++3eNO+2H2ONO_3^- +4 H^+ + 3 e^- \rightleftharpoons NO + 2H_2O0.96
Show sourcePu4++ePu3+Pu^{4+} + e^- \rightleftharpoons Pu^{3+}0.97
Show sourceBr2+2e2BrBr_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Br^-1.09
Show sourcePt2++2ePtPt^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pt1.2
Show sourceO2+4H++4e2H2OO_2 + 4H^+ + 4 e^- \rightleftharpoons 2 H_2O1.23
Show sourceMnO2+4H++2eMn2++2H2OMnO_2 + 4 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2 H_2O1.23
Show sourceClO4+2H++2eClO3+H2OClO_4^- +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons ClO_3^- +H_2O1.23
Show sourceO3+H2O+2eO2+2OHO_3 +H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 OH^-1.24
Show sourceCrO72+14H++6e2Cr3+7H2OCrO_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \rightleftharpoons 2 Cr^{3-} +7 H_2O1.33
Show sourceCl2+2e2ClCl_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Cl^-1.36
Show sourceAu3++3eAuAu^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Au1.4
Show sourceMnO4+8H++5eMn2++4H2OMnO_4^- +8 H^+ + 5 e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O1.51
Show sourceMn3++eMn2+Mn^{3+} + e^- \rightleftharpoons Mn^{2+}1.51
Show source2HBrO+2H++2eBr2+2H2O2 HBrO +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Br_2 + 2 H_2O1.6
Show sourceCe4++eCe3+Ce^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ce^{3+}1.61
Show source2HClO+2H++2eCl2+2H2O2 HClO +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons Cl_2 + 2 H_2O1.63
Show sourcePb4++2ePb2+Pb^{4+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb^{2+}1.67
Show sourceAu++eAuAu^+ + e^- \rightleftharpoons Au1.69
Show sourceH2O2+2H++2e2H2OH_2O_2 +2 H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2 H_2O1.78
Show sourceCo3++eCo2+Co^{3+} + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}1.81
Show sourceAg2++eAg+Ag^{2+} + e^- \rightleftharpoons Ag^+1.98
Show sourceS2O82+2e2SO42S_2O_8^{2-} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 SO_4^{2-}2.05
Show sourceO3+2H++2eO2+2H2OO_3 +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons O_2 + 2 H_2O2.07
Show sourceF2+2e2FF_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 F^-2.87
Show sourceH4XeO6+2H++2eXeO3+3H2OH_4XeO_6 +2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons XeO_3 + 3H_2O3

Trochę informacji#

 • Potencjał standardowy półogniwa to siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa złożonego z odwracalnego półogniwa zawierającego jony o jednostkowej aktywności oraz elektrody wodorowej.
 • Innymi słowy potencjał standardowy to potencjał katody lub anody względem wzorcowej elektrody wodorowej.
 • Umownie przyjmujemy, że elektroda wodorowa ma potencjał standardowy równy zeru w każdej temperaturze.
 • Potencjał standardowy zależy od temperatury. Dane prezentowane w tym kalkulatorze dotyczą temperatury 25 °C.
 • Znając potencjały półogniw (katody i anody) możemy obliczyć potencjał ogniwa z nich złożonych:
  E=EkatodaEanodaE^\circ = E^{\circ}_{katoda} - E^{\circ}_{anoda}

  gdzie:
  • EE^\circ - potencjał standardowy ogniwa,
  • EkatodaE^\circ_{katoda} - potencjał standardowy katody,
  • EanodaE^\circ_{anoda} - potencjał standardowy anody.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.