Tabela punktów potrójnych substancji
Tabele pokazują punkty potrójne (temperature i ciśnienie) wybranych substancji tzn. takie warunki, w których wszystkie trzy fazy (gaz, ciecz, ciało stałe) istnieją w równowadze termodynamicznej.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
etanolC2H5OH1504.3×10-7

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
etanolC2H5OH1504.3×10-7
rtęćHg234.31561.65×10-7
woda 25°CH2O273.160.61173
kwas mrówkowyHCOOH281.412.2
chloroformCHCl3175.430.87

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
amoniakNH3195.46.076

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
amoniakNH3195.46.076
argonAr83.805868.9
helHe2.195.07
wodórH213.80337.04
metanCH490.6811.7
azotN263.1812.6
dwutlenek węglaCO2216.55517
chlorowodórHCl158.9613.9
etanC2H689.890.0008
n-butanC4H10134.60.0007
eten (etylen)C2H41040.12
etynC2H2192.4120
tlenek azotu (II)NO109.521.92
podtlenek azotuN2O182.3487.85
tlenek siarki (IV)SO2197.641.67
tlenO254.35840.152

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
metanCH490.6811.7
etanC2H689.890.0008
n-butanC4H10134.60.0007
eten (etylen)C2H41040.12
etynC2H2192.4120

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
dwutlenek węglaCO2216.55517
tlenek węgla (II)CO68.115.37
tlenek azotu (II)NO109.521.92
podtlenek azotuN2O182.3487.85
tlenek siarki (IV)SO2197.641.67

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
chlorowodórHCl158.9613.9

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
kwas mrówkowyHCOOH281.412.2

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
chloroformCHCl3175.430.87

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura [K]Ciśnienie [kPa]
jodI2386.6512.07

Trochę informacji#

  • Punkt potrójny to warunki (tzn. ciśnienie i temperatura), w których wszystkie trzy fazy (gaz, ciecz i ciało stałe) istnieją w równowadze.
  • Punkt potrójny jest charakterystyczny dla danej substancji.
  • Niektóre substancje nie posiadają punktu potrójnego, ponieważ nie występują we wszystkich trzech stanach skupienia.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.