Tabela temperatur wrzenia substancji
Tabele zawierają temperatury wrzenia różnych substancji chemicznych podane w dowolnej jednostce jakiej potrzebujesz (stopnie Celsjusza, kelviny, stopnie Fehrenheita itd.)

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Jednostka (temperatura wrzenia)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

metale#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
glin (czysty)Al2270
złotoAu2060
platynaPt4530

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
aceton(CH3)2CO56.05
glicerynaC3H5(OH)3290
etanolC2H5OH78.2
rtęćHg357
woda 4°CH2O100
woda 25°CH2O100
cykloheksanC6H1280.73
n-heksanC6H1468.7
fluorek bromuBF3-101
disiarczek węglaCS246
tlenek chloru (VII)Cl2O782
metanolCH3OH64.6
glikol etylenowyC2H4(OH)2197.3
propanolC3H7OH97.2
fenolC6H5OH181.8
kwas mrówkowyHCOOH101
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH122
kwas octowyCH3COOH117.9
kwas propionowyCH3CH2COOH141.1
aldehyd benzoesowyC6H5COH179
metyloaminaCH3NH2-6.3
fenyloamina (anilina)C6H5NH2184.1
benzenC6H680
toluenC6H5CH3110.62
ortoksylenC6H4(CH3)2144.5
metaksylenC6H4(CH3)2139.1
paraksylenC6H4(CH3)2138.3
chloroformCHCl361.1
chlorobenzenC6H5Cl131.7
tetrachlorometanCCl476.8
freon-11CCl3F23.7
pirydynaC5H5N115.2
eter dietylowy(C2H5)2O34.5
nitrometanCH3NO2101.1
nitrobenzenC6H5NO2210.8
nadtlenek wodoruH2O2150.2
chlorek tionyluSOCl275.6
chlorek sulfuryluSO2Cl269.4
n-pentanC5H1236
aldehyd octowyCH3CHO20.1
n-heptanC7H1698.5
n-oktanC8H18125.6
n-nonanC9H20150.8
n-dekanC10H22174.1
undekanC11H24195.9
dodekanC12H26216.3
tridekanC13H28235.4
tetradekanC14H30253.5
pentadekanC15H32270.6
heksadekanC16H34286.8
cyklopentanC5H1049.3
dichlorometanCH2Cl240
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH82.3
butan-1-olC4H9OH117.7
butan-2-olC3H7OH99.5
2-metylopropan-1-olC4H9OH107.8
2-metylopropan-2-olC4H9OH82.4
3-metylobenzenol (m-krezol)C6H4(CH3)OH202.2
propanalC2H5CHO48
butanalC3H7CHO74.8
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH163.7
mrówczan etyluHCOOC2H554.4
pirolC4H5N129.79
metanoamid (formamid)HCONH2220
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)3930.4
heksafluorobenzenC6F680.1

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
etanolC2H5OH78.2
metanolCH3OH64.6
glikol etylenowyC2H4(OH)2197.3
propanolC3H7OH97.2
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH82.3
butan-1-olC4H9OH117.7
butan-2-olC3H7OH99.5
2-metylopropan-1-olC4H9OH107.8
2-metylopropan-2-olC4H9OH82.4

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
amoniakNH3-35.5
fluorek bromuBF3-101
disiarczek węglaCS246
difluorek tlenuOF2-144.75
fosforowodórPH3-87.5
chlorek tionyluSOCl275.6
chlorek sulfuryluSO2Cl269.4
argonAr-185.2
azotN2-195.8
helHe-268.6
kryptonKr-153.2
ksenonXe-108.1
neonNe-245.9
ozonO3-112

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
amoniakNH3-35.5
metanCH4-161.5
dwutlenek węglaCO2-78.5
tlenek chloru (I)Cl2O2.2
chlorowodórHCl-85.1
cjanowodórHCN26
fluorowodórHF20
jodowodórHI-36
siarkowodórH2S-60.7
dimetyloamina(CH3)2NH6.8
trimetyloamina(CH3)3N2.8
etyloaminaC2H5NH216.5
etanC2H6-88.6
propanC3H8-42.1
n-butanC4H10-0.5
cyklobutanC4H812.6
eten (etylen)C2H4-103.7
etynC2H2-84.7
chlorometanCH3Cl-24
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-19.1
tlenek azotu (II)NO-151.8
difluorek tlenuOF2-144.75
fosforowodórPH3-87.5
tlenek siarki (IV)SO2-10
tlenek siarki (VI)SO345
chlorCl2-34.6
wodórH2-239.9
tlenO2-182.96
propenC3H6-47.6
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl-13.3
azotN2-195.8
fluorF2-188
helHe-268.6
kryptonKr-153.2
ksenonXe-108.1
neonNe-245.9
ozonO3-112
2-metylopropan (izobutan)CH3CH(CH3)CH3-11.7
cyklopropanC3H6-32.8
but-1-enC4H8-6.2
transbut-2-enC4H80.8
cis-but-2-enC4H83.7
propynC3H4-23.2
but-1-ynC4H68
but-2-ynC4H626.9

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
metanCH4-161.5
cykloheksanC6H1280.73
n-heksanC6H1468.7
etanC2H6-88.6
propanC3H8-42.1
n-butanC4H10-0.5
cyklobutanC4H812.6
eten (etylen)C2H4-103.7
etynC2H2-84.7
benzenC6H680
toluenC6H5CH3110.62
ortoksylenC6H4(CH3)2144.5
metaksylenC6H4(CH3)2139.1
paraksylenC6H4(CH3)2138.3
propenC3H6-47.6
n-pentanC5H1236
2-metylopropan (izobutan)CH3CH(CH3)CH3-11.7
2-metylobutanCH3CH(CH3)CH2CH327.8
n-heptanC7H1698.5
n-oktanC8H18125.6
n-nonanC9H20150.8
n-dekanC10H22174.1
undekanC11H24195.9
dodekanC12H26216.3
tridekanC13H28235.4
tetradekanC14H30253.5
pentadekanC15H32270.6
heksadekanC16H34286.8
heptadekanC17H36302
oktadekanC18H38316.3
nonadekanC19H40329.9
ejkozanC20H42343
triakontanC30H62449.7
cyklopropanC3H6-32.8
cyklopentanC5H1049.3
but-1-enC4H8-6.2
transbut-2-enC4H80.8
cis-but-2-enC4H83.7
propynC3H4-23.2
but-1-ynC4H68
but-2-ynC4H626.9
naftalenC10H8217.9
antracenC14H10339.9
fenantrenC14H10340

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
dwutlenek węglaCO2-78.5
tlenek węgla (II)CO-191.5
tlenek chloru (I)Cl2O2.2
tlenek chloru (VII)Cl2O782
nadtlenek wodoruH2O2150.2
tlenek azotu (II)NO-151.8
tlenek siarki (IV)SO2-10
tlenek siarki (VI)SO345
tlenek glinuAl2O33000
tlenek arsenu (III)As2O3460
tlenek bizmutu (III)Bi2O31890
tlenek chromu (VI)CrO3250
tlenek miedzi (I)Cu2O1800
tlenek lantanu (III)La2O34200
tlenek magnezuMgO3600
tlenek magnanu (VII)Mn2O795
tlenek fosforu (III)P2O3173
tlenek fosforu (V)P2O5605
tlenek krzemu (IV) (kwarc)SiO22950
tlenek antymonu (III)Sb2O31425
tlenek selenu (IV)SeO2315
tlenek telluru (IV)TeO21245

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
chlorek arsenuAsCl3130
chlorek beryluBeCl2482
bromek potasuKBr1435
bromek srebraAgBr1502
chlorek srebraAgCl1547
jodek srebraAgI1506
chlorek bizmutu (III)BiCl3447
chlorek rtęci (I)Hg2Cl2383
chlorek rtęci (II)HgCl2304
chlorek ołowiu (II)PbCl2951
chlorek cyny (IV)SnCl4114.15
azotan (V) srebraAgNO3440
azotan (V) potasuKNO3400
chlorek amonuNH4Cl338
chlorek soduNaCl1465
bromek soduNaBr1390
chlorek cynku (II)ZnCl2732
chlorek magnezuMgCl21412
chlorek manganu (II)MnCl21190
siarczan (VI) managanu (II)MnSO4850
azotan (V) glinu dziewięciowodnyAl(NO3)3 · 9H2O135
siarczek arsenu (III)As2S5707
chlorek baruBaCl31560
chlorek kadmuCdCl2960
chlorek kobaltu (II)CoCl21049
chlorek chromu (II)CrCl21300
chlorek chromu (III)CrCl31300
chlorek cezuCsCl1297
chlorek miedzi (I)CuCl1400
chlorek galuGaCl3201
fluorek germanu (IV)GeF4-36.6
dichromian (VI) potasuK2Cr2O7500
chlorek lituLiCl1383
chlorek ołowiu (IV)PbCl450
chlorek polonu (IV)PoCl4390
chlorek rubiduRbCl1390
fluorek krzemuSiF4-86
bromek antymonu (III)SbBr3280
chlorek antymonu (V)SbCl5140
chlorek cyny (II)SnCl2623
azotan (V) strontuSr(NO3)2645
chlorek telluru (II)TeCl2328
chlorek telluru (IV)TeCl4387

wodorki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
wodorek arsenuAsH3-55
wodorek krzemu (silan)SiH4-111.9
wodorek germanu (IV)GeH4-88.1
wodorek soduNaH8
wodorek antymonu (III)SbH3-17
wodorek cyny (IV)SnH4-51.8

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
bromowodórHBr-67
chlorowodórHCl-85.1
cjanowodórHCN26
fluorowodórHF20
jodowodórHI-36
siarkowodórH2S-60.7
kwas fosforowy (V)H3PO4407
kwas siarkowy (VI)H2SO4337
kwas chlorowy (VII)HClO490
kwas selenowy (VI)H2SeO4260

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
fenolC6H5OH181.8
2-metylobenzenol (o-krezol)C6H4(CH3)OH191
3-metylobenzenol (m-krezol)C6H4(CH3)OH202.2
4-metylobenzenol (p-krezol)C6H4(CH3)OH201.9
1-naftolC10H7OH288
2-naftolC10H7OH285

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
kwas mrówkowyHCOOH101
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH122
kwas szczawiowy(COOH)2157
kwas octowyCH3COOH117.9
kwas propionowyCH3CH2COOH141.1
kwas salicylowyOHC6H4COOH211
kwas benzoesowyC6H5COOH249.2
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH163.7
kwas 2-metylopropanowy (izomasłowy)C3H7COOH154.4
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH351.5
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH350
kwas cis-oktadek-9-enowy (oleinowy)CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH286
kwas trans-oktadek-9-enowy (elaidynowy)CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH288
kwas linolowy (cis. cis)CH3(CH2)4CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH229
kwas linolenowy (cis. cis. cis)CH3(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH231
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH235
kwas heksano-1.5-diowy (glutarowy)HOOC(CH2)3COOH303
kwas heksano-1.6-diowy (adypinowy)HOOC(CH2)4COOH337.5
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH165
kwas 2-oksopropanowy (pirogronowy)CH3COCOOH165

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
kwas szczawiowy(COOH)2157
kwas salicylowyOHC6H4COOH211
kwas benzoesowyC6H5COOH249.2
polistyren(C8H8)n430
węglik glinuAl4C32200
heptadekanC17H36302
oktadekanC18H38316.3
nonadekanC19H40329.9
ejkozanC20H42343
triakontanC30H62449.7
naftalenC10H8217.9
antracenC14H10339.9
fenantrenC14H10340
2-metylobenzenol (o-krezol)C6H4(CH3)OH191
4-metylobenzenol (p-krezol)C6H4(CH3)OH201.9
1-naftolC10H7OH288
2-naftolC10H7OH285
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH351.5
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH350
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH235
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH165
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3300
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2222

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
aldehyd benzoesowyC6H5COH179
chlorometanCH3Cl-24
chloroformCHCl361.1
jodoformCHI3218
chlorobenzenC6H5Cl131.7
tetrachlorometanCCl476.8
freon-11CCl3F23.7
freon-13CClF3-81.4
pirydynaC5H5N115.2
eter dietylowy(C2H5)2O34.5
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-19.1
nitrometanCH3NO2101.1
nitrobenzenC6H5NO2210.8
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl-13.3
aldehyd octowyCH3CHO20.1
parafina-400
dichlorometanCH2Cl240
dichlorodifluorometanCCl2F2-29.8
propanalC2H5CHO48
butanalC3H7CHO74.8
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)C6H2(CH3)(NO2)3240
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3300
prapano-1 amina (propyloamina)C3H7NH247.2
propano-2-amina (izopropyloamina)CH3CH(NH2)CH331.7
pirolC4H5N129.79
pirymidyna (1,3-diazyna)C4H4N2123.8
metanoamid (formamid)HCONH2220
N-metylometanoamidHCONH(CH)3199.5
N-fenylo-N-metylometanoamidHCON(C6H5)(CH)3243
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2222
benzenokarboksyamid (beznamid)C6H5CONH2290
azotan (V) metyluCH3ONO264.6
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)3930.4
heksafluorobenzenC6F680.1

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
metyloaminaCH3NH2-6.3
dimetyloamina(CH3)2NH6.8
trimetyloamina(CH3)3N2.8
etyloaminaC2H5NH216.5
fenyloamina (anilina)C6H5NH2184.1

wodorotlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
wodorotlenek soduNaOH1388
wodorotlenek potasuKOH1327
wodorotlenek lituLiOH1626
wodorotlenek strontuSr(OH)2710

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
chlorCl2-34.6
fluorF2-188

silany#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
wodorek krzemu (silan)SiH4-111.9

tworzywa sztuczne#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
polistyren(C8H8)n430

węgliki#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
węglik glinuAl4C32200

inne materiały#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
diamentC4347
grafitC4347

estry#

SubstancjaWzór sumarycznyTemperatura wrzenia
[°C]
mrówczan etyluHCOOC2H554.4
octan etyluCH3COOC2H5179
octan propyluCH3COOC3H7101.54
octan izopentyluCH3COOC2H4CH(CH3)2141
maślan etyluC3H7COOC2H5121.5
salicylan fenylu (salol)HOC6H4COOC6H5173

Trochę informacji#

 • Temperatura wrzenia to temperatura, przy której ciśnienie pary nasyconej zrównuje się z ciśnieniem zewnętrznym.
 • Kiedy ciecz osiąga temperaturę wrzenia następuje parowanie całą objętością. Wówczas mówimy, że ciecz wrze.
 • Temperatura wrzenia jest charakterystyczna dla danej substancji. Przykładowo temperatura wrzenia wody to 100 °C.
 • Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia. Dane podane w tym kalkulatorze dotyczą ciśnienia normalnego czyli 1013,25 hPa.
 • Zależność pomiędzy temperaturą wrzenia, a ciśnieniem jest następująca:
  Tw=[1T0Rln(PwP0)ΔHpar]1T_w = \left[\dfrac{1}{T_0}-\dfrac{\,R\,\ln\left(\dfrac{P_w}{P_0}\right)}{\Delta H_{par}}\right]^{-1}
  gdzie:
  • TwT_w – temperatura wrzenia przy ciśnieniu PwP_w,
  • P0P_0 – ciśnienie pary nasyconej w temperaturze odniesienia T0T_0,
  • PwP_w – ciśnienie pary nasyconej w danej temperaturze (tj. ciśnienie, dla którego wyznaczana jest temperatura wrzenia),
  • T0T_0 – znana temperatura wrzenia przy ciśnieniu P0P_0,
  • RRstała gazowa,
  • ΔHpar\Delta H_{par} – ciepło parowania substancji.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.