Tabela zastosowania izotopów promieniotwórczych
Tabela zawiera przykładowe użycie wybanych izotopów promieniotwórczych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

Zastosowanie radioizotopów#

Nazwa pierwiastkaIzotopUżyte promieniowanieCzas połowicznego rozpadu T1/2Przykładowe zastosowanie
AmerykShow source241Am^{241}AmShow sourceα\alpha432.7 latczujniki dymu (instalacje przeciwpożarowe)
CezShow source137Cs^{137}CsShow sourceγ\gamma30 latradiografia przemysłowa, bomba cezowa, pomiary grubości
FosforShow source32P^{32}PShow sourceβ\beta14.3 dnimedycyna (leczenie białaczki)
IrydShow source192Ir^{192}IrShow sourceγ\gamma73.8 dniradiografia przemysłowa
JodShow source131I^{131}IShow sourceγ\gamma8 dnimedycyna (leczenie tarczycy)
KobaltShow source60Co^{60}CoShow sourceγ\gamma5.26 latleczenie chorób nowotworowych (bomba kobaltowa), radiografia przemysłowa, urządzenia radiacyjne, waga iztopowa, sprzęt do pomiaru grubości i pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach
PlutonShow source238Pu^{238}PuShow sourceα\alpha87.7 latczujniki dymu
RubidShow source87Rb^{87}RbShow sourceβ\beta50000000000 latdatowanie promieniotwórcze
SiarkaShow source35S^{35}SShow sourceβ\beta87.32 dniatom znaczony, głównie w badaniu związków organicznych
TalShow source204Tl^{204}TlShow sourceβ\beta3.8 latsprzęt do pomiaru grubości
WęgielShow source14C^{14}CShow sourceβ\beta5570 latokreślenie wieku wykopalisk, zabytków itp., badanie mechanizmów złożonych reakcji (atom znaczony)
WodórShow source3H^{3}HShow sourceβ\beta12.46 latfarby świecące, badania mechanizmów reakcji (atom znaczony)

Trochę informacji#

 • Niestabilne izotopy pierwiastków rozpadają się przechodząc do jąder stabilnych.
 • Podczas rozpadu promieniotwórczego najczęściej dochodzi do emisji:
  • promieniowania alfa - złożonego z jąder helu 4He2+^{4}He^{2+},
  • promieniowania beta - w zależności od rodzaju rozpadu złożonego z elektronów (rozpad β\beta^{-}) lub pozytonów (β+\beta^{+}) poruszających się z prędkością porównywalną z prędkością światła,
  • promieniowania gamma - promieniowanie elektromagnetyczne o energii kwantu powyżej 50 keV.
 • Jądra ulegające rozpadowi promieniotwórczemu nazywa się czasem izotopami promieniotwórczymi lub radioizotopami.
 • Duże dawki promieniowania wyemitowanego podczas przemian jądrowych są niebezpieczne dla zdrowia, a w skrajnym przypadku mogą prowadzić do choroby popromiennej. Natomiast niewielkie dawki np. takie, z którymi stykamy się podczas wykonania zdjęcia RTG są nieszkodliwe.
 • Zjawisko radioaktywności zostało odkryte w 1896 roku przez francuskiego fizyka Henri'ego Becquerel'a. Badał on wówczas różne substancje pod kątem fosforescencji, w tym sole uranu.
 • Istotny wkład w zrozumienie zjawiska promieniotwórczości wniosła polska chemiczka Maria Curie-Skłodowska.
 • W ujęciu ilościowym, jednostką radioaktywności jest 1 bekerel (Bq), który jest równoważny 1 rozpadowi na sekundę.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.