A -> Z (wszystkie)
Kalkulator amortyzacji środków trwałych
Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Podajesz wartość środka trwałego, datę rozpoczęcia użytkowania i stopę amortyzacji. Kalkulator podaje spadek wartości Środka Trwałego oraz stawki amortyzacji z rozbiciem rocznym, jak i szczegółowym rozbiciem miesięcznym.

Dane do obliczeń

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
2017
15000.00
15000.00
15.00
562.50
46.87
2018
14437.50
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2019
12187.50
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2020
9937.50
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2021
7687.50
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2022
5437.50
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2023
3187.50
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2024
937.50
15000.00
15.00
937.50
78.12

Wyniki - rozbicie miesięczne

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
styczeń 2017
562.50
0.00
luty 2017
562.50
0.00
marzec 2017
562.50
0.00
kwiecień 2017
562.50
0.00
maj 2017
562.50
0.00
czerwiec 2017
562.50
0.00
lipiec 2017
562.50
0.00
sierpień 2017
562.50
0.00
wrzesień 2017
562.50
0.00
październik 2017
562.50
187.50
listopad 2017
375.00
187.50
grudzień 2017
187.50
187.50
styczeń 2018
2250.00
187.50
luty 2018
2062.50
187.50
marzec 2018
1875.00
187.50
kwiecień 2018
1687.50
187.50
maj 2018
1500.00
187.50
czerwiec 2018
1312.50
187.50
lipiec 2018
1125.00
187.50
sierpień 2018
937.50
187.50
wrzesień 2018
750.00
187.50
październik 2018
562.50
187.50
listopad 2018
375.00
187.50
grudzień 2018
187.50
187.50
styczeń 2019
2250.00
187.50
luty 2019
2062.50
187.50
marzec 2019
1875.00
187.50
kwiecień 2019
1687.50
187.50
maj 2019
1500.00
187.50
czerwiec 2019
1312.50
187.50
lipiec 2019
1125.00
187.50
sierpień 2019
937.50
187.50
wrzesień 2019
750.00
187.50
październik 2019
562.50
187.50
listopad 2019
375.00
187.50
grudzień 2019
187.50
187.50
styczeń 2020
2250.00
187.50
luty 2020
2062.50
187.50
marzec 2020
1875.00
187.50
kwiecień 2020
1687.50
187.50
maj 2020
1500.00
187.50
czerwiec 2020
1312.50
187.50
lipiec 2020
1125.00
187.50
sierpień 2020
937.50
187.50
wrzesień 2020
750.00
187.50
październik 2020
562.50
187.50
listopad 2020
375.00
187.50
grudzień 2020
187.50
187.50
styczeń 2021
2250.00
187.50
luty 2021
2062.50
187.50
marzec 2021
1875.00
187.50
kwiecień 2021
1687.50
187.50
maj 2021
1500.00
187.50
czerwiec 2021
1312.50
187.50
lipiec 2021
1125.00
187.50
sierpień 2021
937.50
187.50
wrzesień 2021
750.00
187.50
październik 2021
562.50
187.50
listopad 2021
375.00
187.50
grudzień 2021
187.50
187.50
styczeń 2022
2250.00
187.50
luty 2022
2062.50
187.50
marzec 2022
1875.00
187.50
kwiecień 2022
1687.50
187.50
maj 2022
1500.00
187.50
czerwiec 2022
1312.50
187.50
lipiec 2022
1125.00
187.50
sierpień 2022
937.50
187.50
wrzesień 2022
750.00
187.50
październik 2022
562.50
187.50
listopad 2022
375.00
187.50
grudzień 2022
187.50
187.50
styczeń 2023
2250.00
187.50
luty 2023
2062.50
187.50
marzec 2023
1875.00
187.50
kwiecień 2023
1687.50
187.50
maj 2023
1500.00
187.50
czerwiec 2023
1312.50
187.50
lipiec 2023
1125.00
187.50
sierpień 2023
937.50
187.50
wrzesień 2023
750.00
187.50
październik 2023
562.50
187.50
listopad 2023
375.00
187.50
grudzień 2023
187.50
187.50
styczeń 2024
937.50
187.50
luty 2024
750.00
187.50
marzec 2024
562.50
187.50
kwiecień 2024
375.00
187.50
maj 2024
187.50
187.50
czerwiec 2024
0.00
0.00
lipiec 2024
0.00
0.00
sierpień 2024
0.00
0.00
wrzesień 2024
0.00
0.00
październik 2024
0.00
0.00
listopad 2024
0.00
0.00
grudzień 2024
0.00
0.00

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Tagi i linki do tej strony

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.