Kalkulator amortyzacji środków trwałych
Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Podajesz wartość środka trwałego, datę rozpoczęcia użytkowania i stopę amortyzacji. Kalkulator podaje spadek wartości Środka Trwałego oraz stawki amortyzacji z rozbiciem rocznym, jak i szczegółowym rozbiciem miesięcznym.

Dane do obliczeń#

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne#

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
202415000.0015000.0015.00937.5078.12
202514062.5015000.0015.002250.00187.50
202611812.5015000.0015.002250.00187.50
20279562.5015000.0015.002250.00187.50
20287312.5015000.0015.002250.00187.50
20295062.5015000.0015.002250.00187.50
20302812.5015000.0015.002250.00187.50
2031562.5015000.0015.00562.5046.87

Wyniki - rozbicie miesięczne#

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
styczeń 2024937.500.00
luty 2024937.500.00
marzec 2024937.500.00
kwiecień 2024937.500.00
maj 2024937.500.00
czerwiec 2024937.500.00
lipiec 2024937.500.00
sierpień 2024937.50187.50
wrzesień 2024750.00187.50
październik 2024562.50187.50
listopad 2024375.00187.50
grudzień 2024187.50187.50
styczeń 20252250.00187.50
luty 20252062.50187.50
marzec 20251875.00187.50
kwiecień 20251687.50187.50
maj 20251500.00187.50
czerwiec 20251312.50187.50
lipiec 20251125.00187.50
sierpień 2025937.50187.50
wrzesień 2025750.00187.50
październik 2025562.50187.50
listopad 2025375.00187.50
grudzień 2025187.50187.50
styczeń 20262250.00187.50
luty 20262062.50187.50
marzec 20261875.00187.50
kwiecień 20261687.50187.50
maj 20261500.00187.50
czerwiec 20261312.50187.50
lipiec 20261125.00187.50
sierpień 2026937.50187.50
wrzesień 2026750.00187.50
październik 2026562.50187.50
listopad 2026375.00187.50
grudzień 2026187.50187.50
styczeń 20272250.00187.50
luty 20272062.50187.50
marzec 20271875.00187.50
kwiecień 20271687.50187.50
maj 20271500.00187.50
czerwiec 20271312.50187.50
lipiec 20271125.00187.50
sierpień 2027937.50187.50
wrzesień 2027750.00187.50
październik 2027562.50187.50
listopad 2027375.00187.50
grudzień 2027187.50187.50
styczeń 20282250.00187.50
luty 20282062.50187.50
marzec 20281875.00187.50
kwiecień 20281687.50187.50
maj 20281500.00187.50
czerwiec 20281312.50187.50
lipiec 20281125.00187.50
sierpień 2028937.50187.50
wrzesień 2028750.00187.50
październik 2028562.50187.50
listopad 2028375.00187.50
grudzień 2028187.50187.50
styczeń 20292250.00187.50
luty 20292062.50187.50
marzec 20291875.00187.50
kwiecień 20291687.50187.50
maj 20291500.00187.50
czerwiec 20291312.50187.50
lipiec 20291125.00187.50
sierpień 2029937.50187.50
wrzesień 2029750.00187.50
październik 2029562.50187.50
listopad 2029375.00187.50
grudzień 2029187.50187.50
styczeń 20302250.00187.50
luty 20302062.50187.50
marzec 20301875.00187.50
kwiecień 20301687.50187.50
maj 20301500.00187.50
czerwiec 20301312.50187.50
lipiec 20301125.00187.50
sierpień 2030937.50187.50
wrzesień 2030750.00187.50
październik 2030562.50187.50
listopad 2030375.00187.50
grudzień 2030187.50187.50
styczeń 2031562.50187.50
luty 2031375.00187.50
marzec 2031187.50187.50
kwiecień 20310.000.00
maj 20310.000.00
czerwiec 20310.000.00
lipiec 20310.000.00
sierpień 20310.000.00
wrzesień 20310.000.00
październik 20310.000.00
listopad 20310.000.00
grudzień 20310.000.00

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.