Kalkulator amortyzacji środków trwałych
Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Podajesz wartość środka trwałego, datę rozpoczęcia użytkowania i stopę amortyzacji. Kalkulator podaje spadek wartości Środka Trwałego oraz stawki amortyzacji z rozbiciem rocznym, jak i szczegółowym rozbiciem miesięcznym.

Dane do obliczeń

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
2017
15 000
15 000
15
187.50
15.62
2018
14 812.50
15 000
15
2 250
187.50
2019
12 562.50
15 000
15
2 250
187.50
2020
10 312.50
15 000
15
2 250
187.50
2021
8 062.50
15 000
15
2 250
187.50
2022
5 812.50
15 000
15
2 250
187.50
2023
3 562.50
15 000
15
2 250
187.50
2024
1 312.50
15 000
15
1 312.50
109.37

Wyniki - rozbicie miesięczne

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
styczeń 2017
187.50
0
luty 2017
187.50
0
marzec 2017
187.50
0
kwiecień 2017
187.50
0
maj 2017
187.50
0
czerwiec 2017
187.50
0
lipiec 2017
187.50
0
sierpień 2017
187.50
0
wrzesień 2017
187.50
0
październik 2017
187.50
0
listopad 2017
187.50
0
grudzień 2017
187.50
187.50
styczeń 2018
2 250
187.50
luty 2018
2 062.50
187.50
marzec 2018
1 875
187.50
kwiecień 2018
1 687.50
187.50
maj 2018
1 500
187.50
czerwiec 2018
1 312.50
187.50
lipiec 2018
1 125
187.50
sierpień 2018
937.50
187.50
wrzesień 2018
750
187.50
październik 2018
562.50
187.50
listopad 2018
375
187.50
grudzień 2018
187.50
187.50
styczeń 2019
2 250
187.50
luty 2019
2 062.50
187.50
marzec 2019
1 875
187.50
kwiecień 2019
1 687.50
187.50
maj 2019
1 500
187.50
czerwiec 2019
1 312.50
187.50
lipiec 2019
1 125
187.50
sierpień 2019
937.50
187.50
wrzesień 2019
750
187.50
październik 2019
562.50
187.50
listopad 2019
375
187.50
grudzień 2019
187.50
187.50
styczeń 2020
2 250
187.50
luty 2020
2 062.50
187.50
marzec 2020
1 875
187.50
kwiecień 2020
1 687.50
187.50
maj 2020
1 500
187.50
czerwiec 2020
1 312.50
187.50
lipiec 2020
1 125
187.50
sierpień 2020
937.50
187.50
wrzesień 2020
750
187.50
październik 2020
562.50
187.50
listopad 2020
375
187.50
grudzień 2020
187.50
187.50
styczeń 2021
2 250
187.50
luty 2021
2 062.50
187.50
marzec 2021
1 875
187.50
kwiecień 2021
1 687.50
187.50
maj 2021
1 500
187.50
czerwiec 2021
1 312.50
187.50
lipiec 2021
1 125
187.50
sierpień 2021
937.50
187.50
wrzesień 2021
750
187.50
październik 2021
562.50
187.50
listopad 2021
375
187.50
grudzień 2021
187.50
187.50
styczeń 2022
2 250
187.50
luty 2022
2 062.50
187.50
marzec 2022
1 875
187.50
kwiecień 2022
1 687.50
187.50
maj 2022
1 500
187.50
czerwiec 2022
1 312.50
187.50
lipiec 2022
1 125
187.50
sierpień 2022
937.50
187.50
wrzesień 2022
750
187.50
październik 2022
562.50
187.50
listopad 2022
375
187.50
grudzień 2022
187.50
187.50
styczeń 2023
2 250
187.50
luty 2023
2 062.50
187.50
marzec 2023
1 875
187.50
kwiecień 2023
1 687.50
187.50
maj 2023
1 500
187.50
czerwiec 2023
1 312.50
187.50
lipiec 2023
1 125
187.50
sierpień 2023
937.50
187.50
wrzesień 2023
750
187.50
październik 2023
562.50
187.50
listopad 2023
375
187.50
grudzień 2023
187.50
187.50
styczeń 2024
1 312.50
187.50
luty 2024
1 125
187.50
marzec 2024
937.50
187.50
kwiecień 2024
750
187.50
maj 2024
562.50
187.50
czerwiec 2024
375
187.50
lipiec 2024
187.50
187.50
sierpień 2024
0
0
wrzesień 2024
0
0
październik 2024
0
0
listopad 2024
0
0
grudzień 2024
0
0

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Tagi i linki do tej strony

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.