Kalkulator amortyzacji środków trwałych
Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Podajesz wartość środka trwałego, datę rozpoczęcia użytkowania i stopę amortyzacji. Kalkulator podaje spadek wartości Środka Trwałego oraz stawki amortyzacji z rozbiciem rocznym, jak i szczegółowym rozbiciem miesięcznym.

Dane do obliczeń

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
201815000.0015000.0015.001875.00156.25
201913125.0015000.0015.002250.00187.50
202010875.0015000.0015.002250.00187.50
20218625.0015000.0015.002250.00187.50
20226375.0015000.0015.002250.00187.50
20234125.0015000.0015.002250.00187.50
20241875.0015000.0015.001875.00156.25

Wyniki - rozbicie miesięczne

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
styczeń 20181875.000.00
luty 20181875.000.00
marzec 20181875.00187.50
kwiecień 20181687.50187.50
maj 20181500.00187.50
czerwiec 20181312.50187.50
lipiec 20181125.00187.50
sierpień 2018937.50187.50
wrzesień 2018750.00187.50
październik 2018562.50187.50
listopad 2018375.00187.50
grudzień 2018187.50187.50
styczeń 20192250.00187.50
luty 20192062.50187.50
marzec 20191875.00187.50
kwiecień 20191687.50187.50
maj 20191500.00187.50
czerwiec 20191312.50187.50
lipiec 20191125.00187.50
sierpień 2019937.50187.50
wrzesień 2019750.00187.50
październik 2019562.50187.50
listopad 2019375.00187.50
grudzień 2019187.50187.50
styczeń 20202250.00187.50
luty 20202062.50187.50
marzec 20201875.00187.50
kwiecień 20201687.50187.50
maj 20201500.00187.50
czerwiec 20201312.50187.50
lipiec 20201125.00187.50
sierpień 2020937.50187.50
wrzesień 2020750.00187.50
październik 2020562.50187.50
listopad 2020375.00187.50
grudzień 2020187.50187.50
styczeń 20212250.00187.50
luty 20212062.50187.50
marzec 20211875.00187.50
kwiecień 20211687.50187.50
maj 20211500.00187.50
czerwiec 20211312.50187.50
lipiec 20211125.00187.50
sierpień 2021937.50187.50
wrzesień 2021750.00187.50
październik 2021562.50187.50
listopad 2021375.00187.50
grudzień 2021187.50187.50
styczeń 20222250.00187.50
luty 20222062.50187.50
marzec 20221875.00187.50
kwiecień 20221687.50187.50
maj 20221500.00187.50
czerwiec 20221312.50187.50
lipiec 20221125.00187.50
sierpień 2022937.50187.50
wrzesień 2022750.00187.50
październik 2022562.50187.50
listopad 2022375.00187.50
grudzień 2022187.50187.50
styczeń 20232250.00187.50
luty 20232062.50187.50
marzec 20231875.00187.50
kwiecień 20231687.50187.50
maj 20231500.00187.50
czerwiec 20231312.50187.50
lipiec 20231125.00187.50
sierpień 2023937.50187.50
wrzesień 2023750.00187.50
październik 2023562.50187.50
listopad 2023375.00187.50
grudzień 2023187.50187.50
styczeń 20241875.00187.50
luty 20241687.50187.50
marzec 20241500.00187.50
kwiecień 20241312.50187.50
maj 20241125.00187.50
czerwiec 2024937.50187.50
lipiec 2024750.00187.50
sierpień 2024562.50187.50
wrzesień 2024375.00187.50
październik 2024187.50187.50
listopad 20240.000.00
grudzień 20240.000.00

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Tagi i linki do tej strony

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to taki link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.