Szukaj
Tabela podstawowych stałych fizycznych i chemicznych
Tabela zawiera wybrane stałe stosowane w chemii i fizyce.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne

StałaOznaczenie lub wzór definicyjnyWartość
Prędkość światła w próżnicc2,9979250108ms2,9979250 \cdot 10^8 \frac{m}{s}
Ładunek elementarnyee1,6021761019C1,602176 \cdot 10^{-19} C
Liczba AvogadraNAN_{A}6,02216910231mol6,022169 \cdot 10^{23} \frac{1}{mol}
Atomowa jednostka masyudu^d1,6605311027kg1,660531 \cdot 10^{-27} kg
Masa eleketronumem_e9,1095581031kg9,109558 \cdot 10^{-31} kg
Masa protonumpm_p1,6726141027kg1,672614 \cdot 10^{-27} kg
Stała FaradayaFF9,648670104Cmol9,648670 \cdot 10^{4} \frac{C}{mol}
Stała Planckahh6,6261961034Js6,626196 \cdot 10^{-34} J \cdot s
Stała struktury subtelnejα\alpha7,2973511037,297351 \cdot 10^{-3}
Ładunek właściwy elektronueme\frac{e}{m_e}1,75880281011Ckg1,7588028 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}
Kwant strumienia magnetycznegoϕ0=h2e\phi_0 = \frac{h}{2e}2,06785381015Wb2,0678538 \cdot 10^{-15} Wb
Stała RydbergaRR_{\infty}1,097373121071m1,09737312 \cdot 10^{7} \frac{1}{m}
Promień pierwszej orbity Bohraa0a_05,29177151011m5,2917715 \cdot 10^{-11} m
Komptonowska długość fali elektronuλc\lambda_c2,42630961012m2,4263096 \cdot 10^{-12} m
Promień elektronurer_e2,8179391015m2,817939 \cdot 10^{-15} m
Komptonowska długość fali protonuλp{\lambda}_p1,32144091015m1,3214409 \cdot 10^{-15} m
Wspólczynnik giromagnetyczny protonu z poprawką dla diamagnetyzmu H2Oγp{\gamma}_p2,6751965108radsT2,6751965 \cdot 10^{8} \frac{rad}{s} \cdot T
Wspólczynnik giromagnetyczny protonuγp\gamma^{'}_{p}2,6751270108radsT2,6751270 \cdot 10^{8} \frac{rad}{s} \cdot T
Magneton BoraμB\mu B9,2740961024JT9,274096 \cdot 10^{-24} \frac{J}{T}
Magneton jądrowyμN\mu_N5,0509511027JT5,050951 \cdot 10^{-27} \frac{J}{T}
Moment magnetyczny protonuμp\mu_p1,41062031026JT1,4106203 \cdot 10^{-26} \frac{J}{T}
Stała gazowaRR8,31434JmolK8,31434 \frac{J}{mol} \cdot K
Stała Boltzmannakk1,3806221023JK1,380622 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}
Pierwsza stała promieniowaniac1c_14,9925791024Jm4,992579 \cdot 10^{-24} J \cdot m
Druga stała promieniowaniac2c_21,438833102mK1,438833 \cdot 10^{-2} m \cdot K
Stała Stefana-Boltzmannaσ\sigma5,66961108Wm2K45,66961 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2} \cdot K^4
Stała grawitacyjnaGG6,67321011Nm2kg26,6732 \cdot 10^{-11} \frac{N}{m^2} \cdot kg^2
Objętość molowa gazu w warunkach normalnychV0V_02,24136102m3mol2,24136 \cdot 10^{-2} \frac{m^3}{mol}
Przenikalność elektryczna próżniϵ0\epsilon_08,85421012Fm8,8542 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}

Trochę informacji

 • Stałe fizyczne (czasem w zależności od kontekstu nazywane chemicznymi), to wielkości fizyczne, których wartość nie zależy od czasu ani przestrzeni. Prosto mówiąc wartość stałej fizycznej będzie zawsze taka sama bez względu na to kiedy i gdzie ją zmierzymy.
 • Stałe fizyczne występują w wielu równaniach opisujących zależności pomiędzy innymi wielkościami fizycznymi np. pełniąc rolę współczynników proporcjonalności. Przykładami takich zależności mogą być:
  • równanie Clapeyrona (stanu gazu doskonałego):
   pv=nRTpv = n\fbox{R}T
   gdzie:
   • p = ciśnienie,
   • v = objętość,
   • n = liczba moli,
   • T = temperatura bezwzględna (termodynamiczna),
   • R = stała gazowa,

  • siła grawitacji tzn. siła jaką przyciągają się dwa ciała posiadające masy:
   F=G×m1×m2r12F = \fbox{G} \times \frac{m_1 \times m_2}{r_{12}}
   gdzie:
   • F = siła grawitacji,
   • G = stała grawitacji,
   • m1 = masa pierwszego ciała,
   • m2 = masa drugiego ciała,
   • r = odległość między ciałami,

  • energia fotonu:
   Ephoton=h×cλE_{photon} = \frac{\fbox{h} \times \fbox{c}}{ \lambda}
   gdzie:
   • h = stała Plancka,
   • c = prędkość światła w próżni,
   • λ = długość fali.

Tagi i linki do tej strony

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.