Tabela podstawowych stałych fizycznych i chemicznych
Tabela zawiera wybrane stałe stosowane w chemii i fizyce.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne#

StałaOznaczenie lub wzór definicyjnyWartość
Prędkość światła w próżniShow sourceccShow source2,9979250108ms2,9979250 \cdot 10^8 \frac{m}{s}
Ładunek elementarnyShow sourceeeShow source1,6021761019C1,602176 \cdot 10^{-19} C
Liczba AvogadraShow sourceNAN_{A}Show source6,02216910231mol6,022169 \cdot 10^{23} \frac{1}{mol}
Atomowa jednostka masyShow sourceudu^dShow source1,6605311027kg1,660531 \cdot 10^{-27} kg
Masa eleketronuShow sourcemem_eShow source9,1095581031kg9,109558 \cdot 10^{-31} kg
Masa protonuShow sourcempm_pShow source1,6726141027kg1,672614 \cdot 10^{-27} kg
Stała FaradayaShow sourceFFShow source9,648670104Cmol9,648670 \cdot 10^{4} \frac{C}{mol}
Stała PlanckaShow sourcehhShow source6,6261961034Js6,626196 \cdot 10^{-34} J \cdot s
Stała struktury subtelnejShow sourceα\alphaShow source7,2973511037,297351 \cdot 10^{-3}
Ładunek właściwy elektronuShow sourceeme\frac{e}{m_e}Show source1,75880281011Ckg1,7588028 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg}
Kwant strumienia magnetycznegoShow sourceϕ0=h2e\phi_0 = \frac{h}{2e}Show source2,06785381015Wb2,0678538 \cdot 10^{-15} Wb
Stała RydbergaShow sourceRR_{\infty}Show source1,097373121071m1,09737312 \cdot 10^{7} \frac{1}{m}
Promień pierwszej orbity BohraShow sourcea0a_0Show source5,29177151011m5,2917715 \cdot 10^{-11} m
Komptonowska długość fali elektronuShow sourceλc\lambda_cShow source2,42630961012m2,4263096 \cdot 10^{-12} m
Promień elektronuShow sourcerer_eShow source2,8179391015m2,817939 \cdot 10^{-15} m
Komptonowska długość fali protonuShow sourceλp{\lambda}_pShow source1,32144091015m1,3214409 \cdot 10^{-15} m
Wspólczynnik giromagnetyczny protonu z poprawką dla diamagnetyzmu H2OShow sourceγp{\gamma}_pShow source2,6751965108radsT2,6751965 \cdot 10^{8} \frac{rad}{s} \cdot T
Wspólczynnik giromagnetyczny protonuShow sourceγp\gamma^{'}_{p}Show source2,6751270108radsT2,6751270 \cdot 10^{8} \frac{rad}{s} \cdot T
Magneton BoraShow sourceμB\mu BShow source9,2740961024JT9,274096 \cdot 10^{-24} \frac{J}{T}
Magneton jądrowyShow sourceμN\mu_NShow source5,0509511027JT5,050951 \cdot 10^{-27} \frac{J}{T}
Moment magnetyczny protonuShow sourceμp\mu_pShow source1,41062031026JT1,4106203 \cdot 10^{-26} \frac{J}{T}
Stała gazowaShow sourceRRShow source8,31434JmolK8,31434 \frac{J}{mol} \cdot K
Stała BoltzmannaShow sourcekkShow source1,3806221023JK1,380622 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}
Pierwsza stała promieniowaniaShow sourcec1c_1Show source4,9925791024Jm4,992579 \cdot 10^{-24} J \cdot m
Druga stała promieniowaniaShow sourcec2c_2Show source1,438833102mK1,438833 \cdot 10^{-2} m \cdot K
Stała Stefana-BoltzmannaShow sourceσ\sigmaShow source5,66961108Wm2K45,66961 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2} \cdot K^4
Stała grawitacyjnaShow sourceGGShow source6,67321011Nm2kg26,6732 \cdot 10^{-11} \frac{N}{m^2} \cdot kg^2
Objętość molowa gazu w warunkach normalnychShow sourceV0V_0Show source2,24136102m3mol2,24136 \cdot 10^{-2} \frac{m^3}{mol}
Przenikalność elektryczna próżniShow sourceϵ0\epsilon_0Show source8,85421012Fm8,8542 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}

Trochę informacji#

 • Stałe fizyczne (czasem w zależności od kontekstu nazywane chemicznymi), to wielkości fizyczne, których wartość nie zależy od czasu ani przestrzeni. Prosto mówiąc wartość stałej fizycznej będzie zawsze taka sama bez względu na to kiedy i gdzie ją zmierzymy.
 • Stałe fizyczne występują w wielu równaniach opisujących zależności pomiędzy innymi wielkościami fizycznymi np. pełniąc rolę współczynników proporcjonalności. Przykładami takich zależności mogą być:
  • równanie Clapeyrona (stanu gazu doskonałego):
   pv=nRTpv = n\fbox{R}T
   gdzie:
   • p = ciśnienie,
   • v = objętość,
   • n = liczba moli,
   • T = temperatura bezwzględna (termodynamiczna),
   • R = stała gazowa,

  • siła grawitacji tzn. siła jaką przyciągają się dwa ciała posiadające masy:
   F=G×m1×m2r2F = \fbox{G} \times \dfrac{m_1 \times m_2}{r^2}
   gdzie:
   • F = siła grawitacji,
   • G = stała grawitacji,
   • m1 = masa pierwszego ciała,
   • m2 = masa drugiego ciała,
   • r = odległość między ciałami,

  • energia fotonu:
   Ephoton=h×cλE_{photon} = \dfrac{\fbox{h} \times \fbox{c}}{ \lambda}
   gdzie:
   • h = stała Plancka,
   • c = prędkość światła w próżni,
   • λ = długość fali.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.