Tabela ciepła właściwego substancji
Tabela zawiera ciepło właściwe wybranych gazów, ciał stałych i cieczy.

Ustawienia#

Jednostka (ciepło właściwe (cp))
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

metale#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
glin (czysty)Al900
mosiądz-375
mosiądz manganowy-370
bronz fosforowy-370
kadm-234
chrom-452
kobalt-435
miedź (czysta)Cu385
złotoAu129
żelazoFe444
ołówPb160
magnezMg1050
stop magnezu-1010
manganMn460
molibdenMo272
nikielNi461
platynaPt133
krzemSi705
srebroAg237
stal węglowa-490
cynaSn228
tytanTi523
wolframW132
uranU116
cynkZn388

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
aceton(CH3)2CO2150
glicerynaC3H5(OH)32386
etanolC2H5OH112.5
ropa naftowa-2130
benzyna-2220
rtęćHg139
woda 0°CH2O4189.9
woda 25°CH2O4150
metanolCH3OH81.13
glikol etylenowyC2H4(OH)2150.7
fenolC6H5OH127.5
kwas mrówkowyHCOOH99
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH127.6
kwas octowyCH3COOH123.1
kwas propionowyCH3CH2COOH152.8
aldehyd benzoesowyC6H5COH172
metyloaminaCH3NH249.8
fenyloamina (anilina)C6H5NH2199.6
benzenC6H6135.8
ortoksylenC6H4(CH3)2187.9
metaksylenC6H4(CH3)2183.3
paraksylenC6H4(CH3)2183.7
chlorobenzenC6H5Cl145.6
bromobenzenC6H5Br155.4
pirydynaC5H5N132.7
eter dietylowy(C2H5)2O172.5
nitrometanCH3NO2106
nitrobenzenC6H5NO2187.3
octan etyluCH3COOC2H5170
n-oktanC8H18254.1
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH177.7
mrówczan etyluHCOOC2H5144
pirolC4H5N127.7
metanoamid (formamid)HCONH2107.9
acetofenonC8H8O227.6
acetonitrylC2H3N144.3
acetyloacetonC5H8O2208.2
alkohol benzylowyC7H8O217.9
benzonitrylC7H5N190.3
bezwodnik octowyC4H6O3168.2
bromoetanC2H5Br101
metakrylan metyluC5H8O2191.2
N-metyloanilinaC7H9N207.1
mrówczan metyluC2H4O2120
octan metyluC3H6O2141.9

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
etanolC2H5OH112.5
metanolCH3OH81.13
glikol etylenowyC2H4(OH)2150.7
alkohol benzylowyC7H8O217.9

inne materiały#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
lód (zamarznięta woda, 0°C)H2O1760
alfalt-920
cegła-900
cement-1550
papier-1336
szkło okienne-815
szkło organiczne (pleksi)-2440

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
amoniakNH32190
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)293.1

gazy#

substanceWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
Ciepło właściwe (Cv)
[J / (kg × K)]
amoniakNH321901660
helHe51903120
wodórH21430010163
metanCH435.7-
azotN21030735
dwutlenek węglaCO2844655
suche powietrze (warunki normalne, 0°C i 1023,25 hPa)-1003716
n-butanC4H1097.4-
eten (etylen)C2H442.86-
etynC2H244.04-
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO35.39-
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI83.76-
bromometanCH3Br42.5-
1,3-butadienC4H6133.2-
chloroetanC2H5Cl62.34-
metanotiolCH4S50.3-

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
metanCH435.7
n-butanC4H1097.4
eten (etylen)C2H442.86
etynC2H244.04
benzenC6H6135.8
ortoksylenC6H4(CH3)2187.9
metaksylenC6H4(CH3)2183.3
paraksylenC6H4(CH3)2183.7
n-oktanC8H18254.1
naftalenC10H8165.3
antracenC14H10207.9
1,3-butadienC4H6133.2

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
dwutlenek węglaCO2844

tworzywa sztuczne#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
bakelit-1380
nylon-1310
poliwęglan-1100
polietylen-1550
guma twarda-2010

drewno#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
drewno balsa-1700
drewno korkowe-2000
drewno bambusowe-1680
drewno sosnowe-1300
drewno modrzewiowe-1400
drewno olchowe-1400
drewno brzozowe-1900
drewno klonowe-1600
drewno dębowe-2400
drewno bukowe-1300
drewno jesionowe-1600

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
fenolC6H5OH127.5

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
kwas mrówkowyHCOOH99
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH127.6
kwas szczawiowy(COOH)2105.9
kwas octowyCH3COOH123.1
kwas propionowyCH3CH2COOH152.8
kwas salicylowyOHC6H4COOH165.3
kwas benzoesowyC6H5COOH146.8
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH177.7
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH460.7
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH562
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH152.9
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH142
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH137
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2188.1

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
kwas szczawiowy(COOH)2105.9
kwas salicylowyOHC6H4COOH165.3
kwas benzoesowyC6H5COOH146.8
naftalenC10H8165.3
antracenC14H10207.9
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH460.7
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH562
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH152.9
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH142
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH137
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2188.1
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3239.7
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)293.1
etanoadmid (acetamid)CH3CONH291.3
ß-D-fruktozaC6H12O6230
ß-D-glukozaC6H12O6221
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11427
benzoesan etyluC9H10O246
benzofenonC13H10O223
bezwodnik ftalowyC8H4O3161.8
bezwodnik maleinowyC4H2O3120
bifenylC12H10197.1
glicynaC2H5NO299.2
kwas cytrynowyC6H8O7226.5
octan soduC2H3O2Na80.3

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
aldehyd benzoesowyC6H5COH172
chlorobenzenC6H5Cl145.6
bromobenzenC6H5Br155.4
pirydynaC5H5N132.7
eter dietylowy(C2H5)2O172.5
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO35.39
nitrometanCH3NO2106
nitrobenzenC6H5NO2187.3
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy)C6H2(OH)(NO2)3239.7
pirolC4H5N127.7
metanoamid (formamid)HCONH2107.9
etanoadmid (acetamid)CH3CONH291.3
ß-D-fruktozaC6H12O6230
ß-D-glukozaC6H12O6221
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11427
acetofenonC8H8O227.6
acetonitrylC2H3N144.3
acetyloacetonC5H8O2208.2
benzofenonC13H10O223
benzonitrylC7H5N190.3
bezwodnik ftalowyC8H4O3161.8
bezwodnik maleinowyC4H2O3120
bezwodnik octowyC4H6O3168.2
bifenylC12H10197.1
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI83.76
bromoetanC2H5Br101
bromometanCH3Br42.5
chloroetanC2H5Cl62.34
glicynaC2H5NO299.2
kwas cytrynowyC6H8O7226.5
metakrylan metyluC5H8O2191.2
metanotiolCH4S50.3
N-metyloanilinaC7H9N207.1

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
metyloaminaCH3NH249.8
fenyloamina (anilina)C6H5NH2199.6

estry#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
octan etyluCH3COOC2H5170
mrówczan etyluHCOOC2H5144
benzoesan etyluC9H10O246
mrówczan metyluC2H4O2120
octan metyluC3H6O2141.9

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyCiepło właściwe (Cp)
[J / (kg × K)]
octan soduC2H3O2Na80.3

Trochę informacji#

 • ⓘ Zapamiętaj: Ciepło właściwe to wielkość fizyczna określająca ilość energii (ciepła) jaką należy dostarczyć aby podnieść temperaturę ciała o jednostkowej masie o jedną jednostkę.
 • Podstawą jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest dżul na kilogram na kelwin:
  Jkg×K\dfrac{J}{kg × K}
 • Ciepło właściwe jest cechą charakterystyczną substancji (tzw. stałą materiałową). Ponadto zależy ono od warunków zewnętrznych: ciśnienia oraz temperatury.
 • Ciepło właściwe mówi nam jak trudno jest ogrzać dane ciało. Substancje o niskim cieple właściwym łatwo zmieniają swoją temperaturę, natomiast te o wysokim wymagają dla osiągnięcia identycznego efektu włożenia znacznie większej ilości energii (ciepła).
 • Aby obliczyć ciepło właściwe wybranej substancji można posłużyć się poniższym wzorem:
  c=ΔQm×ΔTc = \dfrac{\Delta Q}{m \times \Delta T}
  gdzie:
  • cc - ciepło właściwe substancji,
  • ΔQ\Delta Q - ilość dostarczonego ciepła,
  • mm - masa ogrzewanej próbki,
  • ΔT\Delta T - zaobserwowana zmiana temperatury.
 • Ze względu na ściśliwość gazów*, w ich przypadku często podaje się dwie wartości ciepła właściwego:
  • CpC_p - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu,
  • CvC_v - ciepło właściwe przy stałej objętości.
  *) Ściśliwość to własność substancji polegająca na zmianie objętości pod wpływem ciśnienia.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.