Tabela gęstości substancji
Tabela zawiera gęstość wybranych gazów, ciał stałych i cieczy.

Ustawienia#

Jednostka (gęstość)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

metale#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
aluminium 2024-T3-2770
aluminium 6061-T6-2700
aluminium 7075-T6-2803
glin (czysty)Al2643
mosiądz-8553
mosiądz manganowy-8300
bronz fosforowy-8800
kadm-8650
chrom-6856
kobalt-8906
miedź (odlew zrolowany)-8906
miedź (czysta)Cu8940
złotoAu19320
żelazoFe7870
żelazo (odlew)-7207
żeliwo-7079
żelazo kute-7658
ołówPb11341
magnezMg1746
stop magnezu-1770
manganMn7192
molibdenMo10300
monel-8690
nikielNi8890
nowe srebro-8440
platynaPt21450
krzemSi2330
srebroAg10490
stal węglowa-7850
stal szybkotnąca-8750
stal nierdzewna 304 (PN/0H18N9)-7700
stal nierdzewna 316L (PN/00H17N14M2)-8000
stal nierdzewna 347 (PN/0H18N12Nb)-7900
stal nierdzewna 2304-7800
stal narzędziowa-7715
cynaSn7300
tytanTi4540
stop tytanu-4510
wolframW18820
uranU18700
cynkZn7144

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
aceton(CH3)2CO789.9
glicerynaC3H5(OH)31260
etanolC2H5OH2040
ciekły amoniakNH3682.1
ciekły argonAr1390
ciekły helHe125
ciekły wodórH270
ciekły metanCH4424
ciekły azotN2804
ropa naftowa-820
benzyna-660
rtęćHg13584
woda 4°CH2O1000
woda 20°CH2O998
woda 25°CH2O997.07
woda morska-1024
cykloheksanC6H12773.9
n-heksanC6H14654.8
fluorek bromuBF32.771
disiarczek węglaCS21256
tlenek chloru (VII)Cl2O71900
metanolCH3OH792
glikol etylenowyC2H4(OH)21108.8
propanolC3H7OH799.725
fenolC6H5OH1054.545
kwas mrówkowyHCOOH1220
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH1206.021
kwas octowyCH3COOH1050
kwas propionowyCH3CH2COOH993
aldehyd benzoesowyC6H5COH1041.51
metyloaminaCH3NH2656.25
fenyloamina (anilina)C6H5NH21021.7
benzenC6H6879
toluenC6H5CH3862.3
ortoksylenC6H4(CH3)2880.21
metaksylenC6H4(CH3)2864.2
paraksylenC6H4(CH3)2861.1
chloroformCHCl31490
chlorobenzenC6H5Cl1105.8
tetrachlorometanCCl41590
pirydynaC5H5N981.9
eter dietylowy(C2H5)2O714
nitrometanCH3NO21137.1
nitrobenzenC6H5NO21203.7
nadtlenek wodoruH2O21440
chlorek tionyluSOCl21631
chlorek sulfuryluSO2Cl21680
n-pentanC5H12626.2
aldehyd octowyCH3CHO783.418
n-heptanC7H16683.7
n-oktanC8H18698.6
n-nonanC9H20717.6
n-dekanC10H22730
undekanC11H24740.2
dodekanC12H26748.7
tridekanC13H28756.4
tetradekanC14H30762.8
pentadekanC15H32768.5
heksadekanC16H34773.3
cyklopentanC5H10745.7
dichlorometanCH2Cl21326.6
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH780.925
butan-1-olC4H9OH809.8
butan-2-olC3H7OH806.3
2-metylopropan-1-olC4H9OH801.8
2-metylopropan-2-olC4H9OH788.7
3-metylobenzenol (m-krezol)C6H4(CH3)OH1034.1
propanalC2H5CHO865.725
butanalC3H7CHO801.6
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH957.7
mrówczan etyluHCOOC2H5916.8
pirolC4H5N969.8
metanoamid (formamid)HCONH21133.4
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)31593.1
heksafluorobenzenC6F61612

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
etanolC2H5OH2040
metanolCH3OH792
glikol etylenowyC2H4(OH)21108.8
propanolC3H7OH799.725
propan-2-ol (alkohol izopropylowy)C3H7OH780.925
butan-1-olC4H9OH809.8
butan-2-olC3H7OH806.3
2-metylopropan-1-olC4H9OH801.8
2-metylopropan-2-olC4H9OH788.7

inne materiały#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
lód (zamarznięta woda, 0°C)H2O916.7
pierza (średnio)-2.5
alfalt-721
cegła-2150
węgiel-2140
cement-2800
ceramika-2130
ciało człowieka (średnio)-1050
tektura-900
papier-1000
szkło okienne-2500
szkło organiczne (pleksi)-1180
szkło kwarcowe-1700
diamentC3260
grafitC2200
porcelana-2300

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
amoniakNH30.73
fluorek bromuBF32.771
disiarczek węglaCS21256
difluorek tlenuOF22.207
fosforowodórPH31.39
chlorek tionyluSOCl21631
chlorek sulfuryluSO2Cl21680
hydroksotlenek manganu (II)MnO(OH)4300
nadtlenek soduNa2O22805
argonAr1784
azotN21251
helHe179
kryptonKr3740
ksenonXe5890
neonNe900
ozonO32220
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)21323

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
amoniakNH30.73
argonAr1.784
helHe0.1785
wodórH20.082
metanCH40.656
azotN21.25
dwutlenek węglaCO21.95
suche powietrze (warunki normalne, 0°C i 1023,25 hPa)-1.293
suche powietrze (warunki standardowe, 25°C i 100 kPa)-1.168
tlenek chloru (I)Cl2O3.552
chlorowodórHCl1.49
cjanowodórHCN684
fluorowodórHF0.818
jodowodórHI5789
siarkowodórH2S1.393
dimetyloamina(CH3)2NH680.4
trimetyloamina(CH3)3N627.25
etyloaminaC2H5NH2677.25
etanC2H6544.6
propanC3H8493
n-butanC4H10573
cyklobutanC4H8689
eten (etylen)C2H41261
etynC2H2377.25
chlorometanCH3Cl911.25
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO815
tlenek azotu (II)NO1340
difluorek tlenuOF22.207
fosforowodórPH31.39
tlenek siarki (IV)SO22.619
tlenek siarki (VI)SO31920
chlorCl23220
wodórH290
tlenO21.429
para wodnaH2O768
propenC3H6505
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl910.6
azotN21251
fluorF21695
helHe179
kryptonKr3740
ksenonXe5890
neonNe900
ozonO32220
2-metylopropan (izobutan)CH3CH(CH3)CH3551
cyklopropanC3H6617
but-1-enC4H8588
transbut-2-enC4H8599
cis-but-2-enC4H8616
propynC3H4607.25
but-1-ynC4H6678.3
but-2-ynC4H6691

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
metanCH40.656
cykloheksanC6H12773.9
n-heksanC6H14654.8
etanC2H6544.6
propanC3H8493
n-butanC4H10573
cyklobutanC4H8689
eten (etylen)C2H41261
etynC2H2377.25
benzenC6H6879
toluenC6H5CH3862.3
ortoksylenC6H4(CH3)2880.21
metaksylenC6H4(CH3)2864.2
paraksylenC6H4(CH3)2861.1
propenC3H6505
n-pentanC5H12626.2
2-metylopropan (izobutan)CH3CH(CH3)CH3551
2-metylobutanCH3CH(CH3)CH2CH3620
n-heptanC7H16683.7
n-oktanC8H18698.6
n-nonanC9H20717.6
n-dekanC10H22730
undekanC11H24740.2
dodekanC12H26748.7
tridekanC13H28756.4
tetradekanC14H30762.8
pentadekanC15H32768.5
heksadekanC16H34773.3
heptadekanC17H36778
oktadekanC18H38776.8
nonadekanC19H40785.5
ejkozanC20H42788.6
triakontanC30H62809.7
cyklopropanC3H6617
cyklopentanC5H10745.7
but-1-enC4H8588
transbut-2-enC4H8599
cis-but-2-enC4H8616
propynC3H4607.25
but-1-ynC4H6678.3
but-2-ynC4H6691
naftalenC10H81025.3
antracenC14H101282.5
fenantrenC14H10980.4

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
dwutlenek węglaCO21.95
tlenek węgla (II)CO1.145
tlenek chloru (I)Cl2O3.552
tlenek chloru (VII)Cl2O71900
nadtlenek wodoruH2O21440
tlenek azotu (II)NO1340
tlenek siarki (IV)SO22.619
tlenek siarki (VI)SO31920
tlenek baruBaO5720
tlenek srebra (I)Ag2O7200
tlenek glinuAl2O33970
tlenek arsenu (III)As2O33740
tlenek arsenu (V)As2O54320
tlenek boru (III)B2O32550
tlenek beryluBeO3010
tlenek bizmutu (III)Bi2O38900
tlenek wapniaCaO3340
tlenek chromu (VI)CrO32700
tlenek cezuCs2O4650
tlenek miedzi (I)Cu2O6000
tlenek galuGa2O36000
tlenek germanu (IV)GeO24250
tlenek rtęci (II)HgO11140
tlenek jodu (V)I2O54980
tlenek indu (III)In2O37180
tlenek potasuK2O2350
tlenek lantanu (III)La2O36510
tlenek lituLi2O2013
tlenek magnezuMgO3600
tlenek manganu (IV)MnO25080
tlenek magnanu (VII)Mn2O72400
tlenek soduNa2O2270
tlenek fosforu (III)P2O32130
tlenek fosforu (V)P2O52300
tlenek ołowiu (II)PbO9350
tlenek ołowiu (IV)PbO29640
tlenek ołowiu (II) ołowiu (IV)Pb3O48920
tlenek polonu (IV)PoO28900
tlenek platyny (II)PtO14100
tlenek platyny (IV)PtO211800
tlenek rubiduRb2O4000
tlenek krzemu (IV) (kwarc)SiO22648
tlenek antymonu (III)Sb2O35580
tlenek antymonu (V)Sb2O53780
tlenek selenu (IV)SeO23950
tlenek selenu (VI)SeO33440
tlenek telluru (IV)TeO25900
tlenek talu (III)Tl2O310200
tlenek cynku (II)ZnO5600

tworzywa sztuczne#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
bakelit-1360
nylon-1700
poliwęglan-1300
polietylen-2300
guma twarda-1185
styropian EPS70-13.5
styropian EPS80-15
styropian EPS90-17
styropian EPS100-18
styropian EPS120-20
styropian EPS150-24
styropian EPS200-28
polistyren(C8H8)n1005
poliuretan-1145.5
neopren (kauczuk syntetyczny)-1230
teflon (politetrafluoroetylen, PTFE)(C2F4)n2200

drewno#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
drewno balsa-110
drewno korkowe-280
drewno bambusowe-350
drewno jodłowe-450
drewno sosnowe-550
drewno świerkowe-470
drewno modrzewiowe-690
drewno topolowe-450
drewno olchowe-530
drewno brzozowe-650
drewno klonowe-660
drewno wiązowe-680
drewno dębowe-710
drewno bukowe-730
drewno jesionowe-750
drewno oliwne-852

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
chlorek arsenuAsCl32150
chlorek beryluBeCl21900
bromek potasuKBr2740
bromek srebraAgBr6470
chlorek srebraAgCl5560
chromian potasuK2CrO42730
jodek srebraAgI5680
siarczek srebraAg2S7230
fosforan glinuAlPO42560
węglan baruBaCO34287
węglan potasuK2CO32290
węglan soduNa2CO32540
wodorowęglan soduNaHCO32200
siarczan (VI) baruBaSO44490
chlorek bizmutu (III)BiCl34750
węglan wapnia (kalcyt)CaCO32710
fosforan wapniaCa3(PO4)23140
siarczan (VI) wapniaCaSO42960
siarczan (VI) wapnia dwuwodnyCaSO4 · 2H2O2320
siarczek kadmuCdS4830
siarczek miedzi (II)CuS4760
chlorek rtęci (I)Hg2Cl27160
chlorek rtęci (II)HgCl25600
siarczek rtęci (II)HgS7700
nadchloran potasuKClO42520
fosforan lituLi3PO42460
węglan magnezuMgCO33050
chlorek ołowiu (II)PbCl25980
siarczan (VI) ołowiu (II)PbSO46290
siarczek ołowiu (II)PbS7600
chlorek cyny (IV)SnCl42234
węglan cynkuZnCO34400
siarczek cynkuZnS4040
azotan (V) srebraAgNO34350
azotan (V) potasuKNO32110
azotan (V) soduNaNO32260
siarczan (VI) potasuK2SO42660
siarczan (VI) soduNa2SO42700
rodanek amonuNH4SCN1300
chlorek amonuNH4Cl1519
siarczan (VI) amonu(NH4)2SO41770
chlorek soduNaCl2170
bromek soduNaBr3200
chlorek cynku (II)ZnCl22907
siarczan (VI) cynku (II)ZnSO43800
azotan (V) magnezuMg(NO3)22300
chlorek magnezuMgCl22325
siarczan (VI) magnezuMgSO42660
chlorek manganu (II)MnCl22977
siarczan (VI) managanu (II)MnSO43250
chlorek glinuAlCl32480
azotan (V) glinu dziewięciowodnyAl(NO3)3 · 9H2O1720
siarczek arsenu (III)As2S53460
chloorek złota (I)AuCl7600
chlorek złota (III)AuCl34700
chlorek baruBaCl33900
siarczan (VI) beryluBeSO42500
siarczej bizmutu (III)Bi2S36780
azotan (V) wapniaCa(NO3)22500
chlorek kadmuCdCl24080
azotan (V) kadmuCd(NO3)23600
siarczan (VI) kadmuCdSO44690
chlorek kobaltu (II)CoCl23360
azotan (V) kobaltu (II)Co(NO3)22490
siarczek kobaltu (II)CoS5450
chlorek chromu (II)CrCl22880
chlorek chromu (III)CrCl32870
siarczan (VI) chromowo-potasowy uwodn.CrK(SO4) · 12H2O1830
chlorek cezuCsCl3988
siarczan (VI) cezuCs2SO44240
azotan (V) cezuCsNO33660
siarczek miedzi (I)Cu2S5600
chlorek miedzi (I)CuCl4140
chlorek miedzi (II)CuCl23400
azotan (V) miedzi (II)Cu(NO3)22590
siarczan (VI) miedzi (II)CuSO43600
siarczan (VI) miedzi (II) pięciowodnyCuSO4 · 5H2O2286
chlorek galuGaCl32470
fluorek germanu (IV)GeF46.074
azotan (V) rtęci (II)Hg(NO3)24300
chlorek indu (III)InCl34000
dichromian (VI) potasuK2Cr2O72680
manganian (VII) potasuKMnO42700
chlorek lantanu (III)LaCl33840
chlorek lituLiCl2070
siarczan (VI) lituLi2SO42210
siarczek lituLi2S1640
siarczek magnezuMgS2680
dichromian (VII) amonu(NH4)2Cr2O72155
siarczek soduNa2S1856
chlorek niklu (II)NiCl23510
siarczan (VI) niklu (II)NiSO44010
siarczek niklu (II)NiS5500
siarczek palladu (II)PdS6700
chlorek palladu (II)PdCl24000
chlorek platyny (II)PtCl26000
chlorek platyny (III)PtCl35260
chlorek platyny (IV)PtCl44300
chlorek raduRaCl24900
chlorek rubiduRbCl2760
siarczek rubiduRb2S2910
siarczan (VI) rubiduRb2SO43600
azotan (V) rubiduRbNO33110
fluorek krzemuSiF44.254
bromek antymonu (III)SbBr34350
chlorek antymonu (V)SbCl52340
siarczek antymonu (V)Sb2S54120
chlorek selenu (IV)SeCl42600
chlorek cyny (II)SnCl23900
siarczan (VI) cynySnSO44150
bromek strontuSrBr24216
węglan strontuSrCO33500
azotan (V) strontuSr(NO3)22990
siarczan (VI) strontuSrSO43960
chlorek telluru (II)TeCl26900
chlorek telluru (IV)TeCl43000
chlorek talu (III)TlCl34700
octan wapnia(CH3COO)2Ca1500
szczawian disodu(COO)2Na22342.5

wodorki#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
wodorek arsenuAsH33.186
wodorek potasuKH1430
wodorek cezuCsH3420
wodorek krzemu (silan)SiH41.313
wodorek baruBaH24160
wodorek germanu (IV)GeH43.133
wodorek lituLiH780
wodorek magnezuMgH21450
wodorek soduNaH1390
wodorek rubiduRbH2600
wodorek antymonu (III)SbH35.1
wodorek cyny (IV)SnH45.017
wodorek strontuSrH23260

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
bromowodórHBr3.307
chlorowodórHCl1.49
cjanowodórHCN684
fluorowodórHF0.818
jodowodórHI5789
siarkowodórH2S1.393
kwas jodowy (V)HIO34630
kwas siarkowy (VI)H2SO41840
kwas chlorowy (VII)HClO41770
kwas selenowy (VI)H2SeO42980
kwas tellurowy (IV)H2TeO33000

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
fenolC6H5OH1054.545
2-metylobenzenol (o-krezol)C6H4(CH3)OH1135.25
3-metylobenzenol (m-krezol)C6H4(CH3)OH1034.1
4-metylobenzenol (p-krezol)C6H4(CH3)OH1018.54
1-naftolC10H7OH1098.999
2-naftolC10H7OH1280

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
kwas mrówkowyHCOOH1220
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH1206.021
kwas szczawiowy(COOH)21900.17
kwas octowyCH3COOH1050
kwas propionowyCH3CH2COOH993
kwas salicylowyOHC6H4COOH1443
kwas benzoesowyC6H5COOH1265.915
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH957.7
kwas 2-metylopropanowy (izomasłowy)C3H7COOH968.1
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH852.762
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH940.8
kwas cis-oktadek-9-enowy (oleinowy)CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH893.5
kwas trans-oktadek-9-enowy (elaidynowy)CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH873.445
kwas linolowy (cis. cis)CH3(CH2)4CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH902.2
kwas linolenowy (cis. cis. cis)CH3(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH916.4
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH1572.25
kwas heksano-1.5-diowy (glutarowy)HOOC(CH2)3COOH1429.15
kwas heksano-1.6-diowy (adypinowy)HOOC(CH2)4COOH1360.25
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH1635
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH1590
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)22181.91
kwas D-2,3-dihydroksybutano-1.4-diowy (D-winowy)HOOC(CHOH)2COOH1759.8
kwas DL-2.3-dihydroksybutano-1.4-diowyHOOC(CHOH)2COOH1788.25
kwas mezo-2.3-dihydroksybutano-1.4-diowy (mezo-winowy)HOOC(CHOH)2COOH1666
kwas 2-oksopropanowy (pirogronowy)CH3COCOOH1227.2

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
kwas szczawiowy(COOH)21900.17
kwas salicylowyOHC6H4COOH1443
kwas benzoesowyC6H5COOH1265.915
polistyren(C8H8)n1005
poliuretan-1145.5
węglik glinuAl4C32360
węglik wapniaCaC22220
heptadekanC17H36778
oktadekanC18H38776.8
nonadekanC19H40785.5
ejkozanC20H42788.6
triakontanC30H62809.7
naftalenC10H81025.3
antracenC14H101282.5
fenantrenC14H10980.4
2-metylobenzenol (o-krezol)C6H4(CH3)OH1135.25
4-metylobenzenol (p-krezol)C6H4(CH3)OH1018.54
1-naftolC10H7OH1098.999
2-naftolC10H7OH1280
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH852.762
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH940.8
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH1572.25
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH1635
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH1590
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)22181.91
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)21323
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2998.685
ß-D-fruktozaC6H12O61600
ß-D-glukozaC6H12O61562.018
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O111580.517
neopren (kauczuk syntetyczny)-1230
teflon (politetrafluoroetylen, PTFE)(C2F4)n2200
marmur-2711
beton zwykły-2500
polipropylen[CH2CH(CH3)]n900

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
aldehyd benzoesowyC6H5COH1041.51
chlorometanCH3Cl911.25
chloroformCHCl31490
jodoformCHI34008.25
chlorobenzenC6H5Cl1105.8
tetrachlorometanCCl41590
pirydynaC5H5N981.9
eter dietylowy(C2H5)2O714
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO815
nitrometanCH3NO21137.1
nitrobenzenC6H5NO21203.7
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl910.6
aldehyd octowyCH3CHO783.418
parafina-900
dichlorometanCH2Cl21326.6
propanalC2H5CHO865.725
butanalC3H7CHO801.6
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)C6H2(CH3)(NO2)31654
prapano-1 amina (propyloamina)C3H7NH2717.3
propano-2-amina (izopropyloamina)CH3CH(NH2)CH3689.1
2-hydroksybenzenoaminaC6H4(OH)NH21328.25
pirolC4H5N969.8
pirymidyna (1,3-diazyna)C4H4N21016
purynaC5H4N21491
metanoamid (formamid)HCONH21133.4
N-metylometanoamidHCONH(CH)31011.19
N-fenylo-N-metylometanoamidHCON(C6H5)(CH)31094.8
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2998.685
benzenokarboksyamid (beznamid)C6H5CONH21079.213
azotan (V) metyluCH3ONO21207.5
triazotan glicerolu (nitrogliceryna)C3H5(ONO2)31593.1
ß-D-arabinozaC5H10O51625.25
ß-D-fruktozaC6H12O61600
ß-D-glukozaC6H12O61562.018
D-mannozaC6H12O61539
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O111580.517
heksafluorobenzenC6F61612

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
metyloaminaCH3NH2656.25
dimetyloamina(CH3)2NH680.4
trimetyloamina(CH3)3N627.25
etyloaminaC2H5NH2677.25
fenyloamina (anilina)C6H5NH21021.7

wodorotlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
wodorotlenek soduNaOH2130
wodorotlenek potasuKOH2040
wodorotlenek cynkuZn(OH)23050
wodorotlenek magnezuMg(OH)22370
wodorotlenek miedzi (II)Cu(OH)23370
wodorotlenek kadmu (II)Cd(OH)24790
wodorotlenek cezuCsOH3680
wodorotlenek lituLiOH1450
wodorotlenek magnanu (II)Mn(OH)23260
wodorotlenek rubiduRbOH3200
wodorotlenek strontuSr(OH)23625

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
chlorCl23220
fluorF21695

silany#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
wodorek krzemu (silan)SiH41.313

węgliki#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
węglik glinuAl4C32360
węglik wapniaCaC22220

estry#

SubstancjaWzór sumarycznyGęstość
[kg/m³]
mrówczan etyluHCOOC2H5916.8
octan etyluCH3COOC2H51088
octan propyluCH3COOC3H7887.8
octan izopentyluCH3COOC2H4CH(CH3)2872
maślan etyluC3H7COOC2H5884.415
salicylan fenylu (salol)HOC6H4COOC6H51261.43

Trochę informacji#

 • ⓘ Zapamiętaj: Gęstość to wielkość fizyczna określająca stosunek masy do objętości jaką ta masa zajmuje.
 • Gęstość oznaczamy najczęściej symbolem d lub małą, grecką literą ρ (wymowa: ro).
 • Jeśli masa próbki to m, a zajmowana przez nią objętość V, to gęstość substancji, z której jest ona złożona możemy obliczyć stosując następujący wzór:
  d=mVd = \dfrac{m}{V}
  gdzie:
  • d = gęstość substancji, z której wykonana jest próbka,
  • m = masa próbki,
  • V = objętość zajmowana przez próbkę.
 • Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny:
  kgm3\dfrac{kg}{m^3}
 • Gęstość jest charakterystyczną cechą substancji. Przykładem substancji o dość dużej gęstości jest stal, a o małej styropian.
  ⓘ Przykład: Biorąc do ręki niewielką stalową kulkę bez trudu odczujemy jej masę. Jeśli dla porównania wzięlibyśmy analogiczną (czytaj: o identycznych rozmiarach) kulkę wykonaną ze styropianiu, to szybko zorientujemy się, że w porównaniu do poprzedniej waży ona niewiele. Dzieje się tak, ponieważ stal ma znacznie większą gęstość od styropianiu.
 • Substancje o dużej gęstości są dobrymi izolatorami akustycznymi. Przykładowo, wykonanie ścian pomieszczenia z grubej warstwy betonu (materiał o wysokiej gęstości) sprawi, że to co dzieje się w środku będzie bardzo słabo słyszalne na zewnątrz.
 • Izolacja akustyczna nie idzie jednak w parze z izolacją termiczną. Przykładowo: styropian (materiał o bardzo małej gęstości) jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, ale jest bezużyteczny jako izolator akustyczny.
 • ⚠ UWAGA! Substancje mogą zmieniać swoją gęstość w zależności od temperatury i ciśnienia. Dlatego tabele gęstości zawierają również warunki w jakich została ona zmierzona.
 • Gęstość drewna może bardzo różnić się w zależności od gatunku. Średnia gęstość drewna ogorzałki ognistej (potocznie zwanego drewnem balsa) wynosi zaledwie 110 kg/m3. Dla porównania drewno oliwne charakteryzuje się ok. 8-krotnie większą gęstością, bo wynosi ona aż 852 kg/m3. Bardzo niewielka gęstość tego pierwszego została dostrzeżona przez inżynierów, co poskutkowało wykorzystaniem go w wielu dziedzinach przemysłu. Z drewna balsa wykonuje się między innymi:
  • tratwy i jachty,
  • deski surfingowe,
  • elementy szybowców i samolotów,
  • protezy ortopedyczne,
  • rakietki do tenisa stołowego,
  • spławiki wędkarskie,
  • elementy konstrukcyjne w modelarstwie,
  • filtry fajek,
  • wypełnienia izolacyjne,
  • pałeczki dyrygenckie (batuty).

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.