Zamiana liczby na postać słowną
Kalkulator zamienia podane liczby na postać słowną np. 3.14 na trzy i czternaście setnych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

typowe ustawienia (kliknij):system dziesiętny,system ósemkowy,system szesnastkowy
Otwórz szczegółowe ustawienia:

Tu wpisuj liczby#

Dane użyte do obliczeń - podsumowanie#

Ilość wykrytych liczb3
Wykryte liczby2, 10, 3.3
System liczbowy10 (dziesiętny)
Pominięte znakibrak

Wyniki - liczby zapisane słownie#

Liczby słownie (cyfra po cyfrze)
 • dwa (2)
 • jeden zero (10)
 • trzy przecinek trzy (3.3)
Liczby słownie (jako całość)
 • dwa (2)
 • dziesięć (10)
 • trzy i trzy dziesiąte (3.3)

Co więcej możemy policzyć na podstawie podanych liczb#

Liczby posortowane w kolejności rosnącej2, 3.3, 10
Liczby posortowane w kolejności malejącej10, 3.3, 2
Najmniejsza liczba2
Największa liczba10
Suma15.3
Średnia5.1
Mediana3.3
Liczby użyte do obliczenia mediany2, 3.3, 10
Wariancja12.28666666666666666667
Odchylenie standardowe3.50523418143020319753

Trochę informacji#

 • Polska gramatyka dotycząca liczb, w porównaniu do innych języków, jest dość złożona. Jest tak nie tylko ze względu na mnogość regularnych form gramatycznych, ale również liczne wyjątki.
 • Liczby od 0 do 19 włącznie mają swoje unikalne nazwy, które są podstawą do tworzenia nazw pozostałych liczb:
  • 0 - zero,
  • 1 - jeden,
  • 2 - dwa,
  • 3 - trzy,
  • 4 - cztery,
  • 5 - pięć,
  • 6 - sześć,
  • 7 - siedem,
  • 8 - osiem,
  • 9 - dziewięć,
  • 10 - dziesięć,
  • 11 - jedenaście,
  • 12 - dwanaście,
  • 13 - trzynaście,
  • 14 - czternaście,
  • 15 - piętnaście,
  • 16 - szesnaście,
  • 17 - siedemnaście,
  • 18 - osiemnaście,
  • 19 - dziewiętnaście.
 • Liczebniki będące wielokrotnością dziesięciu (20, 30, 40, itd.) z wyjątkiem liczby 10 tworzy się przez dodanie końcówki -dzieścia (tylko liczba 20), -dzieści (tylko liczby 30 i 40) lub -dziesiąt (50 i więcej) do odpowiedniej cyfry.
  ⓘ Przykład:
  • Liczbę 20 czytamy jako dwadzieścia, w wyniku połączenia cyfry dwa (2) oraz dodania końcówki -dzieścia,
  • liczbę 30 czytamy jako trzydzieści, w wyniku połączenia cyfry trzy (3) oraz dodania końcówki -dzieści,
  • liczbę 80 czytamy jako osiemdziesiąt, w wyniku połączenia cyfry osiem (8) oraz dodania końcówki -dziesiąt.
 • Liczbę 100 czytamy jako sto. Pozostałe liczebniki będące wielokrotnością stu (200, 300, 400, itd.) tworzy się przez dodanie końcówki -ście (tylko liczba 200), -sta (tylko liczby 300 i 400) lub -set (500 i więcej) do odpowiedniej cyfry.
  ⓘ Przykład:
  • Liczbę 200 czytamy jako dwieście, w wyniku połączenia cyfry dwa (2) oraz dodania końcówki -ście,
  • liczbę 300 czytamy jako trzysta, w wyniku połączenia cyfry trzy (3) oraz dodania końcówki -sta,
  • liczbę 800 czytamy jako osiemset, w wyniku połączenia cyfry osiem (8) oraz dodania końcówki -set.
 • Liczbę 1000 czytamy jako tysiąc. Większe liczby (tzw. duże liczby) będące kolejnymi potęgami tysiąca (1000, 10002, 10003, itd.) mają swoje specyficzne nazwy. Pierwsze z nich to:
  • 1000 000 = 10002 - milion,
  • 1000 000 000 = 10003 - miliard,
  • 1000 000 000 000 = 10004 - bilion,
  • 1000 000 000 000 000 = 10005 - trylion,
  • itd.
  ⓘ Wskazówka: W Polsce liczebniki będące potęgami 1000, tworzy się według tzw. skali długiej. Więcej na temat nazewnictwa wielkich liczb oraz tzw. krótkiej i długiej skali możesz znaleźć w innym naszym kalkulatorze: Nazwy dużych liczb.
 • ⓘ Wskazówka: Zainteresowały Cię kalkulatory związane ze statystyką? Zobacz również:

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Tu wpisuj liczby - w to okienko wpisz liczby, które chcesz zamienić na tekst.
 • Forma liczb jest praktycznie dowolna, mogą być oddzielone spacją, przecinkiem, średnikiem, myślnikiem, enterem - czym chcesz.
  Możesz tu nawet podać dowolny tekst - nawet wierszyk - jeśli tylko będzie zawierał jakieś liczby, zostaną one automatycznie "wyłapane" i dodane do siebie.

 • przetwarzanie tekstu
  • separatory dziesiętne - lista znaków, które powinny być interpretowane jako separatory dziesiętne (potocznie "po przecinku"). Przykładowo jeśli chcemy aby 1,25 było interpretowane jako "jeden i dwadzieścia pięć setnych", powinniśmy w tym miejscu podać znak "," (przecinek).
  • ignorowane znaki - lista znaków, które powinny zostać pominięte podczas dzielenia podanego tekstu na liczby. Przykładowo jeśli chcemy aby liczba "100 000" została zinterpretowana jako "sto tysięcy", powinniśmy dodać spację do listy ignorowanych znaków. Podobnie możemy postąpić ignorując znak "x", co umożliwia podawanie liczb hexadecymalnych w formacie 0x1234.
 • informatyczne
  • podstawa liczby - ten kalkulator działa dla systemów liczbowych opartych o dowolną podstawę od 2 do 36. Obsługuje typowe systemy jak dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy i dwójkowy (binarny).
   Umożliwia też obliczenia w egzotycznych systemach (np. siedemnastkowy), aż do podstawy 36. Kolejność liter jest zgodna z alfabetem angielskim, czyli zaczynając od a, kończąc na z. 26 liter, plus 10 cyfr, razem maxymalna podstawa to 36. Można oczywiście używać zarówno małych jak i dużych liter.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Uwaga: ten kalkulator wprawdzie wspiera permalinki, ale wiemy, że w nie wszystkie kombinacje danych wejściowych działają w 100%. Sprawdź permalinka zanim go komuś przekażesz.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.