Konwerter jednostek oporu właściwego
Ponad 170 jednostek oporu właściwego (rezystywności). Znajdziesz tu zarówno często używane jednostki jak om razy metr (Ω × m) lub om razy cal (Ω × cal), ale również mniej popularne jak np. statom razy cal (statom × m).

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (om razy metr) jest równe:

często używane

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
om razy metrShow sourceΩ×m\Omega \times mΩ × m1
om razy centymetrShow sourceΩ×cm\Omega \times cmΩ × cm100
om razy calShow sourceΩ×in\Omega \times inΩ × in39.37007874

metryczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
om razy gigametrShow sourceΩ×Gm\Omega \times GmΩ × Gm1×10-9
om razy megametrShow sourceΩ×Mm\Omega \times MmΩ × Mm0.000001
om razy kilometrShow sourceΩ×km\Omega \times kmΩ × km0.001
om razy metrShow sourceΩ×m\Omega \times mΩ × m1
om razy decymetrShow sourceΩ×dm\Omega \times dmΩ × dm10
om razy centymetrShow sourceΩ×cm\Omega \times cmΩ × cm100
om razy milimetrShow sourceΩ×mm\Omega \times mmΩ × mm1000
om razy mikrometr (mikron)Show sourceΩ×μm\Omega \times \mu mΩ × µm1000000
om razy nanometrShow sourceΩ×nm\Omega \times nmΩ × nm1000000000
om razy angstremShow sourceΩ×A˚\Omega \times \text{Å}Ω × Å10000000000
om razy pikometrShow sourceΩ×pm\Omega \times pmΩ × pm1×1012
om razy femtometrShow sourceΩ×fm\Omega \times fmΩ × fm1×1015
om razy attometrShow sourceΩ×am\Omega \times amΩ × am1×1018
miliom razy gigametrShow sourcemΩ×Gmm\Omega \times GmmΩ × Gm0.000001
miliom razy megametrShow sourcemΩ×Mmm\Omega \times MmmΩ × Mm0.001
miliom razy kilometrShow sourcemΩ×kmm\Omega \times kmmΩ × km1
miliom razy metrShow sourcemΩ×mm\Omega \times mmΩ × m1000
miliom razy decymetrShow sourcemΩ×dmm\Omega \times dmmΩ × dm10000
miliom razy centymetrShow sourcemΩ×cmm\Omega \times cmmΩ × cm100000
miliom razy milimetrShow sourcemΩ×mmm\Omega \times mmmΩ × mm1000000
miliom razy mikrometr (mikron)Show sourcemΩ×μmm\Omega \times \mu mmΩ × µm1000000000
miliom razy nanometrShow sourcemΩ×nmm\Omega \times nmmΩ × nm1×1012
miliom razy angstremShow sourcemΩ×A˚m\Omega \times \text{Å}mΩ × Å1×1013
miliom razy pikometrShow sourcemΩ×pmm\Omega \times pmmΩ × pm1×1015
miliom razy femtometrShow sourcemΩ×fmm\Omega \times fmmΩ × fm1×1018
miliom razy attometrShow sourcemΩ×amm\Omega \times ammΩ × am1×1021
mikroom razy gigametrShow sourceμΩ×Gm\mu \Omega \times GmµΩ × Gm0.001
mikroom razy megametrShow sourceμΩ×Mm\mu \Omega \times MmµΩ × Mm1
mikroom razy kilometrShow sourceμΩ×km\mu \Omega \times kmµΩ × km1000
mikroom razy metrShow sourceμΩ×m\mu \Omega \times mµΩ × m1000000
mikroom razy decymetrShow sourceμΩ×dm\mu \Omega \times dmµΩ × dm10000000
mikroom razy centymetrShow sourceμΩ×cm\mu \Omega \times cmµΩ × cm100000000
mikroom razy milimetrShow sourceμΩ×mm\mu \Omega \times mmµΩ × mm1000000000
mikroom razy mikrometr (mikron)Show sourceμΩ×μm\mu \Omega \times \mu mµΩ × µm1×1012
mikroom razy nanometrShow sourceμΩ×nm\mu \Omega \times nmµΩ × nm1×1015
mikroom razy angstremShow sourceμΩ×A˚\mu \Omega \times \text{Å}µΩ × Å1×1016
mikroom razy pikometrShow sourceμΩ×pm\mu \Omega \times pmµΩ × pm1×1018
mikroom razy femtometrShow sourceμΩ×fm\mu \Omega \times fmµΩ × fm1×1021
mikroom razy attometrShow sourceμΩ×am\mu \Omega \times amµΩ × am1×1024
statom (ESU) razy gigametrShow sourcestatohm×Gmstatohm \times Gmstatohm × Gm1.112650277×10-21
statom (ESU) razy megametrShow sourcestatohm×Mmstatohm \times Mmstatohm × Mm1.112650277×10-18
statom (ESU) razy kilometrShow sourcestatohm×kmstatohm \times kmstatohm × km1.112650277×10-15
statom (ESU) razy metrShow sourcestatohm×mstatohm \times mstatohm × m1.112650277×10-12
statom (ESU) razy decymetrShow sourcestatohm×dmstatohm \times dmstatohm × dm1.112650277×10-11
statom (ESU) razy centymetrShow sourcestatohm×cmstatohm \times cmstatohm × cm1.112650277×10-10
statom (ESU) razy milimetrShow sourcestatohm×mmstatohm \times mmstatohm × mm1.112650277×10-9
statom (ESU) razy mikrometr (mikron)Show sourcestatohm×μmstatohm \times \mu mstatohm × µm0.000001113
statom (ESU) razy nanometrShow sourcestatohm×nmstatohm \times nmstatohm × nm0.00111265
statom (ESU) razy angstremShow sourcestatohm×A˚statohm \times \text{Å}statohm × Å0.011126503
statom (ESU) razy pikometrShow sourcestatohm×pmstatohm \times pmstatohm × pm1.112650277
statom (ESU) razy femtometrShow sourcestatohm×fmstatohm \times fmstatohm × fm1112.65027733
statom (ESU) razy attometrShow sourcestatohm×amstatohm \times amstatohm × am1112650.27733
abom (EMU) razy gigametrShow sourceabohm×Gmabohm \times Gmabohm × Gm1
abom (EMU) razy megametrShow sourceabohm×Mmabohm \times Mmabohm × Mm1000
abom (EMU) razy kilometrShow sourceabohm×kmabohm \times kmabohm × km1000000
abom (EMU) razy metrShow sourceabohm×mabohm \times mabohm × m1000000000
abom (EMU) razy decymetrShow sourceabohm×dmabohm \times dmabohm × dm10000000000
abom (EMU) razy centymetrShow sourceabohm×cmabohm \times cmabohm × cm100000000000
abom (EMU) razy milimetrShow sourceabohm×mmabohm \times mmabohm × mm1×1012
abom (EMU) razy mikrometr (mikron)Show sourceabohm×μmabohm \times \mu mabohm × µm1×1015
abom (EMU) razy nanometrShow sourceabohm×nmabohm \times nmabohm × nm1×1018
abom (EMU) razy angstremShow sourceabohm×A˚abohm \times \text{Å}abohm × Å1×1019
abom (EMU) razy pikometrShow sourceabohm×pmabohm \times pmabohm × pm1×1021
abom (EMU) razy femtometrShow sourceabohm×fmabohm \times fmabohm × fm1×1024
abom (EMU) razy attometrShow sourceabohm×amabohm \times amabohm × am1×1027

brytyjskie i amerykańskie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
om razy ligaShow source--0.000207124
om razy milaShow sourceΩ×mi\Omega \times miΩ × mi0.000621371
om razy furlongShow source--0.00497097
om razy łańcuchShow source--0.049709695
om razy rodShow sourceΩ×rd\Omega \times rdΩ × rd0.198838782
om razy sążeńShow sourceΩ×fm\Omega \times fmΩ × fm0.546806649
om razy jardShow sourceΩ×yd\Omega \times ydΩ × yd1.093613298
om razy footShow sourceΩ×ft\Omega \times ftΩ × ft3.280839895
om razy linkShow sourceΩ×li\Omega \times liΩ × li4.970969538
om razy dłońShow source--13.440860215
om razy calShow sourceΩ×in\Omega \times inΩ × in39.37007874
om razy liniaShow source--472.440944882
miliom razy ligaShow source--0.207123731
miliom razy milaShow sourcemΩ×mim\Omega \times mimΩ × mi0.621371192
miliom razy furlongShow source--4.970969538
miliom razy łańcuchShow source--49.709695379
miliom razy rodShow sourcemΩ×rdm\Omega \times rdmΩ × rd198.838781516
miliom razy sążeńShow sourcemΩ×fmm\Omega \times fmmΩ × fm546.806649169
miliom razy jardShow sourcemΩ×ydm\Omega \times ydmΩ × yd1093.61329834
miliom razy footShow sourcemΩ×ftm\Omega \times ftmΩ × ft3280.83989501
miliom razy linkShow sourcemΩ×lim\Omega \times limΩ × li4970.9695379
miliom razy dłońShow source--13440.8602151
miliom razy calShow sourcemΩ×inm\Omega \times inmΩ × in39370.0787402
miliom razy liniaShow source--472440.944882
mikroom razy ligaShow source--207.123730746
mikroom razy milaShow sourceμΩ×mi\mu \Omega \times miµΩ × mi621.371192237
mikroom razy furlongShow source--4970.9695379
mikroom razy łańcuchShow source--49709.695379
mikroom razy rodShow sourceμΩ×rd\mu \Omega \times rdµΩ × rd198838.781516
mikroom razy sążeńShow sourceμΩ×fm\mu \Omega \times fmµΩ × fm546806.649169
mikroom razy jardShow sourceμΩ×yd\mu \Omega \times ydµΩ × yd1093613.29834
mikroom razy footShow sourceμΩ×ft\mu \Omega \times ftµΩ × ft3280839.89501
mikroom razy linkShow sourceμΩ×li\mu \Omega \times liµΩ × li4970969.5379
mikroom razy dłońShow source--13440860.2151
mikroom razy calShow sourceμΩ×in\mu \Omega \times inµΩ × in39370078.7402
mikroom razy liniaShow source--472440944.882
statom (ESU) razy ligaShow source--2.304562765×10-16
statom (ESU) razy milaShow sourcestatohm×mistatohm \times mistatohm × mi6.913688294×10-16
statom (ESU) razy furlongShow source--5.530950635×10-15
statom (ESU) razy łańcuchShow source--5.530950635×10-14
statom (ESU) razy rodShow sourcestatohm×rdstatohm \times rdstatohm × rd2.212380254×10-13
statom (ESU) razy sążeńShow sourcestatohm×fmstatohm \times fmstatohm × fm6.084045698×10-13
statom (ESU) razy jardShow sourcestatohm×ydstatohm \times ydstatohm × yd1.21680914×10-12
statom (ESU) razy footShow sourcestatohm×ftstatohm \times ftstatohm × ft3.650427419×10-12
statom (ESU) razy linkShow sourcestatohm×listatohm \times listatohm × li5.530950635×10-12
statom (ESU) razy dłońShow source--1.495497685×10-11
statom (ESU) razy calShow sourcestatohm×instatohm \times instatohm × in4.380512903×10-11
statom (ESU) razy liniaShow source--5.256615483×10-10
abom (EMU) razy ligaShow source--207123.730746
abom (EMU) razy milaShow sourceabohm×miabohm \times miabohm × mi621371.192237
abom (EMU) razy furlongShow source--4970969.5379
abom (EMU) razy łańcuchShow source--49709695.379
abom (EMU) razy rodShow sourceabohm×rdabohm \times rdabohm × rd198838781.516
abom (EMU) razy sążeńShow sourceabohm×fmabohm \times fmabohm × fm546806649.169
abom (EMU) razy jardShow sourceabohm×ydabohm \times ydabohm × yd1093613298.34
abom (EMU) razy footShow sourceabohm×ftabohm \times ftabohm × ft3280839895.01
abom (EMU) razy linkShow sourceabohm×liabohm \times liabohm × li4970969537.9
abom (EMU) razy dłońShow source--13440860215.1
abom (EMU) razy calShow sourceabohm×inabohm \times inabohm × in39370078740.2
abom (EMU) razy liniaShow source--472440944882

astronomiczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
om razy parsekShow sourceΩ×pc\Omega \times pcΩ × pc3.240755744×10-17
om razy rok świetlnyShow sourceΩ×ly\Omega \times lyΩ × ly1.056970722×10-16
om razy minuta świetlnaShow source--5.559401735×10-11
om razy sekunda świetlnaShow source--3.335640952×10-9
om razy jednostka astronomicznaShow sourceΩ×au\Omega \times auΩ × au6.684587154×10-12
miliom razy parsekShow sourcemΩ×pcm\Omega \times pcmΩ × pc3.240755744×10-14
miliom razy rok świetlnyShow sourcemΩ×lym\Omega \times lymΩ × ly1.056970722×10-13
miliom razy minuta świetlnaShow source--5.559401735×10-8
miliom razy sekunda świetlnaShow source--0.000003336
miliom razy jednostka astronomicznaShow sourcemΩ×aum\Omega \times aumΩ × au6.684587154×10-9
mikroom razy parsekShow sourceμΩ×pc\mu \Omega \times pcµΩ × pc3.240755744×10-11
mikroom razy rok świetlnyShow sourceμΩ×ly\mu \Omega \times lyµΩ × ly1.056970722×10-10
mikroom razy minuta świetlnaShow source--0.000055594
mikroom razy sekunda świetlnaShow source--0.003335641
mikroom razy jednostka astronomicznaShow sourceμΩ×au\mu \Omega \times auµΩ × au0.000006685
statom (ESU) razy parsekShow sourcestatohm×pcstatohm \times pcstatohm × pc3.605827778×10-29
statom (ESU) razy rok świetlnyShow sourcestatohm×lystatohm \times lystatohm × ly1.176038767×10-28
statom (ESU) razy minuta świetlnaShow source--6.185669882×10-23
statom (ESU) razy sekunda świetlnaShow source--3.71140183×10-21
statom (ESU) razy jednostka astronomicznaShow sourcestatohm×austatohm \times austatohm × au7.43760775×10-24
abom (EMU) razy parsekShow sourceabohm×pcabohm \times pcabohm × pc3.240755744×10-8
abom (EMU) razy rok świetlnyShow sourceabohm×lyabohm \times lyabohm × ly1.056970722×10-7
abom (EMU) razy minuta świetlnaShow source--0.055594017
abom (EMU) razy sekunda świetlnaShow source--3.335640952
abom (EMU) razy jednostka astronomicznaShow sourceabohm×auabohm \times auabohm × au0.006684587

morskie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
om razy liga morskaShow source--0.000179986
om razy mila morskaShow sourceΩ×nmi\Omega \times nmiΩ × nmi0.000539957
om razy kabelShow source--0.005399568
om razy kabel brytyjskiShow source--0.005396118
om razy kabel USShow source--0.004556722
miliom razy liga morskaShow source--0.179985601
miliom razy mila morskaShow sourcemΩ×nmim\Omega \times nmimΩ × nmi0.539956803
miliom razy kabelShow source--5.399568035
miliom razy kabel brytyjskiShow source--5.396118248
miliom razy kabel USShow source--4.556722076
mikroom razy liga morskaShow source--179.985601152
mikroom razy mila morskaShow sourceμΩ×nmi\mu \Omega \times nmiµΩ × nmi539.956803456
mikroom razy kabelShow source--5399.56803456
mikroom razy kabel brytyjskiShow source--5396.11824838
mikroom razy kabel USShow source--4556.72207641
statom (ESU) razy liga morskaShow source--2.00261029×10-16
statom (ESU) razy mila morskaShow sourcestatohm×nmistatohm \times nmistatohm × nmi6.007830871×10-16
statom (ESU) razy kabelShow source--6.007830871×10-15
statom (ESU) razy kabel brytyjskiShow source--6.003992466×10-15
statom (ESU) razy kabel USShow source--5.070038082×10-15
abom (EMU) razy liga morskaShow source--179985.601152
abom (EMU) razy mila morskaShow sourceabohm×nmiabohm \times nmiabohm × nmi539956.803456
abom (EMU) razy kabelShow source--5399568.03456
abom (EMU) razy kabel brytyjskiShow source--5396118.24838
abom (EMU) razy kabel USShow source--4556722.07641

Trochę informacji

 • Opór właściwy to cecha charakterystyczna materiału (substancji).
 • Opór właściwy określa zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego. Czym większy opór właściwy, tym dany materiał gorzej przewodzi prąd elektryczny.
 • Inne spotykane nazwy oporu właściwego to oporność właściwa lub rezystywność.
 • Opór właściwy oznacza się zazwyczaj małą grecką literą ρ\rho (czyt. "ro").
 • Podstawową jednostką oporu właściwego w układzie SI jest om razy metr:
  Ω×m\Omega \times m
 • Jeśli dysponujemy przewodnikiem o podanych wymiarach i znanym oporze właściwym to możemy obliczyć jego całkowity opór elektryczny:
  R=ρlAR = \dfrac{\rho \cdot l}{A}
  gdzie:
  • RR - opór przewodnika jako całość, taką wartość powinien wykazać omomierz przyłożony do dwóch końców przewodnika,
  • ρ\rho - opór właściwy materiału, z którego wykonany jest przewodnik,
  • ll - długość przewodnika,
  • AA - pole przekroju poprzecznego przewodnika.

 • Opór właściwy, obok rodzaju substancji, zależy również od temperatury. Wielkością, która określa jak bardzo dana substancja podatna jest na zmianę rezystywności wraz z temperaturą jest temperaturowy współczynnik rezystancji α\alpha.
 • Współczynnik temperaturowy mówi nam jak zmieni się opór przewodnika kiedy temperatura zmieni się o jeden Kelwin.
 • Jeśli znamy opór przewodnika w danej temperaturze (tzw. temperaturze odniesienia) oraz dysponujemy współczynnikiem temperaturowym materiału, z którego jest wykonany to możemy obliczyć jego opór w innej temperaturze:
  RT=R0(1+αΔT)R_T = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)
  gdzie:
  • RTR_T – rezystancja w temperaturze TT,
  • R0R_0 – rezystancja w znanej temperaturze odniesienia T0T_0
  • α\alpha – temperaturowy współczynnik rezystancji,
  • ΔT\Delta T – zmiana temperatury TT0T-T_0 w Kelwinach.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.