Szukaj
Konwerter jednostek długości
Konwerter (przelicznik) jednostek długości, odległości - przelicza między sobą metry, kilometry, decymetry, mile, stopy, cale, jednostki amerykańskie/brytyjskie, morskie, astronomiczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (metr) jest równe:

metryczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
gigametrShow sourceGmGmGm1×10-9
megametrShow sourceMmMmMm0.000001
kilometrShow sourcekmkmkm0.001
metrShow sourcemmm1
decymetrShow sourcedmdmdm10
centymetrShow sourcecmcmcm100
milimetrShow sourcemmmmmm1000
mikrometr (mikron)Show sourceμm\mu mµm1000000
nanometrShow sourcenmnmnm1000000000
angstremShow sourceA˚\text{Å}Å10000000000
pikometrShow sourcepmpmpm1×1012
femtometrShow sourcefmfmfm1×1015
attometrShow sourceamamam1×1018

brytyjskie i amerykańskie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
ligaShow source0.000207124
milaShow sourcemimimi0.000621371
furlongShow source0.00497097
łańcuchShow source0.049709695
rodShow sourcerdrdrd0.198838782
sążeńShow sourcefmfmfm0.546806649
jardShow sourceydydyd1.093613298
footShow sourceftftft3.280839895
linkShow sourcelilili4.970969538
dłońShow source13.440860215
calShow sourceininin39.37007874
liniaShow source472.440944882

astronomiczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
parsekShow sourcepcpcpc3.240755744×10-17
light yearShow sourcelylyly1.056970722×10-16
minuta świetlnaShow source5.559401735×10-11
sekunda świetlnaShow source3.335640952×10-9
jednostka astronomicznaShow sourceauauau6.684587154×10-12

morskie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
liga morskaShow source0.000179986
mila morskaShow sourcenminminmi0.000539957
kabelShow source0.005399568
kabel brytyjskiShow source0.005396118
kabel USShow source0.004556722

Co to jest długość ?

Pojęcie "długość" ma wiele znaczeń (np. długość słowa, długość geograficzna). W tym kalkulatorze skupimy się na sensie fizycznym i matematycznym tego pojęcia.

Z definicji fizycznej:
DŁUGOŚĆ to miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową - w linii prostej albo po krzywej.

W zależności od kontekstu, pojęcie długości jest jednoznaczne z takimi pojęciami jak:
 • droga - najczęściej, gdy chodzi o zmianę położenia ciała fizycznego,
 • odległość - gdy chodzi o zmianę położenia po najkrótszej możliwej drodze,
 • wysokość - najczęściej określając wymiar położony "pionowo" w kontekście obserwatora, albo obserwowanego obiektu
 • szerokość - najczęściej określając wymiar położony "poziomo" w kontekście obserwatora, albo obserwowanego obiektu
 • grubość - podobnie jak szerokość, choć używany zwykle w kontekście wymiaru, który domyślnie jest mniejszy
 • głębokość
 • rozmiar
Typowo w fizyce długość oznaczamy literą L lub l. Podstawową jednostką jest 1 metr. Długość, odległość itp. nie może być ujemna.

Długość jest miarą jednowymiarową. Miara dwuwymiarowa (pochodząca od długości) to pole powierzchni (pole, powierzchnia, obszar), a trójwymiarowa objętość

Jednostki

Podstawowa jednostka długości (wg układu SI) to oczywiście metr. Zgodnie z definicją jest to odległość jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299.792.458 s. Definicję taką przyjęła XVII Generalna Konferencja Miar i Wag w 1983 roku.

Pomiaru długości dokonywano od tysięcy lat, a więc historycznie powstały tysiące umownych jednostek. W naszym kalkulatorze zebraliśmy:
 • metr i pochodne - kilometr, decymetr, centymetr, milimetr, mikrometr, nanometr, angstrem itd. Są to dziesiętne wielokrotności metra (czyli metry pomnożone przez tysiąc, milion itp.) zgodnie z przedrostkami zdefiniowanymi w SI
 • mila, jard, stopa, sążeń, cal i mniej znane liga, furlong, łańcuch, rod, link, dłoń, linia - czyli jednostki brytyjsko-amerykańskie
 • parsek, jednostka astronomiczna - jednostki używane w astronomii
 • rok świetlny, minuta i sekunda świetlna - czyli odległość, którą przebywa światło w próżni, w danej jednostce czasu (w roku, minucie, sekund itp.). Są to wielkie odległości, więc używane głównie w astronomii
 • liga morska, mila morska, kabel (brytyjski/amerykański) - jednostki morskie

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.