Konwerter formatów czasu i daty
Kalkulator zamienia datę i godzinę z jednego formatu na inny. Obsługuje kilka egzotycznych kalendarzy (juliański, perski, islamski itp.) oraz czas komputerowy (UNIX time i Excel time).

Kalkulacje#

Kalendarz gregoriański
Kalendarz gregoriański (UTC)2024-07-17
17/07/2024
20240717
24/17/07
17 lip 2024
2024
04:52:01 p.m.
04:52 p.m.
4:52 p.m.
16:52:01
16:52
16:52
Systemy operacyjne z rodziny UNIX
Znacznik czasu UNIX w postaci dziesiętnej (32-bit)
(w sekundach)
sekund od 1970-01-01
Znacznik czasu UNIX w postaci szesnastkowej (32-bit)
(w sekundach)
sekund od 1970-01-01
Znacznik czasu UNIX w postaci dziesiętnej (64-bit)
(w milisekundach)
milisekund od 1970-01-01
Znacznik czasu UNIX w postaci szesnastkowej (64-bit)
(w milisekundach)
milisekund od 1970-01-01
System operacyjny Windows
Znacznik czasu WINAPI w postaci dziesiętnej (64-bit)× 100 ns od 1610-01-01
Znacznik czasu WINAPI w postaci szesnastkowej (64-bit)× 100 ns od 1610-01-01
Kalendarz juliański
Data juliańskadni od 4713-01-01 p.n.e
Zmodyfikowana data juliańskadni od 1858-11-17
Kalendarz juliański
Inne kalendarze oparte o rok/miesiąc/dzień
Kalendarz hebrajski (żydowski)
Kalendarz muzułmański
Kalendarz perski (Dżalali)
Kalendarz kurdyjski
Kalendarz afgański
Indyjski kalendarz narodowy
Kalendarz Majów
Kalendarz Majów (długa rachuba)
Arkusz kalkulacyjny Excel
Dzień seryjny Excel
(PC, 1900)
dni od 1900-01-01
Dzień seryjny Excel
(Macintosh, 1904)
dni od 1904-01-01
OLE Datedni od 1989-12-31
UUID
Znacznik czasu UUID w postaci dziesiętnej (60-bit)× 100 ns od 1582-10-15
Znacznik czasu UUID w postaci szesnastkowej (60-bit)× 100 ns od 1582-10-15

Trochę informacji#

 • Kalendarz gregoriański (UTC*) - kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII bullą Inter gravissimas. Kalendarz ten powstał na bazie znanego wcześniej kalendarza juliańskiego. Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim zniwelować problem opóźnienia się kalendarza względem roku zwrotnikowego. Rok w kalendarzu gregoriańskim trwa 365 dni (lub 366 w przypadku roku przestępnego) i jest podzielony na 12 miesięcy. Nazwy miesięcy zostały bezpośrednio odziedziczone z kalendarza juliańskiego. Od 1582 roku jest to oficjalnie obowiązujący kalendarz w Polsce.
  *) UTC to skrót od ang. "Universal Time Coordinated" (Uniwersalny czas koordynowany). Ten kalkulator przyjmuje, że czas podany w kalendarzu gregoriańskim odpowiada strefie czasowej "zero" (południk zerowy, czyli długość geograficzna 0, w londyńskiej dzielnicy Greenwich).
 • Znacznik czasu UNIX - liczba sekunda jaka minęła od 1 stycznia 1970 roku UTC. Data ta jest umownie nazywana "początkiem ery UNIXa". Format ten jest powrzechnie stosowany do przechowywania daty (i godziny) w systemach z rodziny UNIX.
 • Znacznik czasu WINAPI — 64-bitowy znacznik czasu używany w systemach operacyjnych z rodziny Windows NT. Znany również jako znacznik czasu Active Directory, Win32 FILETIME, Win32 SYSTEMTIME, znacznik czasu LDAP lub czas NTFS. Odpowiada liczbie interwałów 100 nanosekundowych od 1610-01-01.
 • Data juliańska (dni juliańskie) - liczba dni jaka upłynęła od 1 stycznia roku 4713 p.n.e., według kalendarza juliańskiego (przedłużonego odpowiednio wstecz). Data ta została ustalona przez Josepha Scaligera w 1583 roku. Dni juliańskie są często wykorzystywane podczas obilczeń astronomicznych.
 • Zmodyfikowana data juliańska (dni juliańskie) - data juliańska z przesuniętym momentem zerowym do 17 listopada 1858 roku. Zmodyfikowane dni juliańskie można otrzymać przez odjęcie 2400000,5 dni of daty juliańsiej.
 • Kalendarz juliański - kalendarz słoneczny stworzony przez greckiego astronoma Sosygenesa na rozkaz Juliusza Cezara. W 45 roku p.n.e wprowadzony do użytku jako oficjalnie obowiązujący kalendarz w Rzymie. Popularny w całej Europie aż do opracowania kalendarza gregoriańskiego w XVI wieku. Obecnie stosowany prawie wyłącznie na użytek religijny - stanowi on podstawę roku liturgicznego w kościele prawosławnym.
 • Kalendarz hebrajski (żydowski) - kalendarz lunarny (aktualnie solarno-lunarny), stosowany przez plemiona semickie. Znana obecnie forma została opracowana 359 roku przez Sanhedryna na życzenie Hillela II. Rok w kalendarzu żydowskim trwa 354, 355 lub 356 dni (383, 384 lub 385 w przypadku lat przestępnych) i jest podzielony na 12 lub 13 miesięcy. Kalendarz rozpoczyna się od dnia 7 października 3761 p.n.e, który według wierzeń żydowskich stanowi datę stworzenia świata.
 • Kalendarz muzułmański - kalendarz księżycowy stosowany głównie w celach religijnych przez wyznawców islamu. Kalendarz ten rozpoczyna się od 622 roku. Rok w kalendarzu muzułmańskim składa się z 12 miesięcy zawierających po 29 lub 30 dni.
 • Kalendarz perski (Dżalali) – kalendarz opracowany w XI-wiecznej Persji. Współcześnie stosowany w Afganistanie i Iranie. Wprowadzony w Persji 15 marca 1079 roku. Został opracowany między innymi przez Omara Chajjama na zlecenie ówczesnego seldżuckiego sułtana Dżalal ad-Daulę Malik Szaha I. Rok, według kalendarza perskiego, dzieli się na 12 miesięcy liczących 30 lub 31 dni, z wyjątkiem miesiąca Esfand, który w latach nieprzestępnych ma 29 dni.
 • Kalendarz kurdyjski - kalendarz słoneczny powiązany z kalendarzem perskim. Rozpoczyna się w 612 roku p.n.e.
 • Indyjski kalendarz narodowy - kalendarz używany oficjalnie w Indiach od 22 marca 1957. Opracowany w 1952 roku przez stworzony specjalnie na ten cel tzn. "komitet reformy kalendarza" (ang. Calendar Reform Committee) na zlecenie rządu Indii. Przed tą datą w Indiach stosowano wiele różnych sposobów liczenia czasu. Rok w kalendarzu indyjskim składa się z 365 dni (lub 366 w przypadku lat przestępnych) i jest podzielony na 12 miesięcy. Nazwy miesięcy pochodzą ze zreformowanego kalendarza księżycowo-słonecznego era Wikrama. Kalendarz rozpoczyna się w 78 roku (wg. kalendarza Gregoriańskiego) na pamiątkę zwycięstwa nad Sakami.
 • Kalendarz Majów (długa rachuba) - historyczny kalendarz stosowany przez cywilizację Majów między III, a IX w. naszej ery. Data, według tego kalendarza, stanowi 5 cyfrowa liczba zapisana w systemie dwudziestkowym, która określa liczbę dni jakie minęły od 11 sierpnia 3113 roku p.n.e. (wedlug kalendarza Gregoriańskiego). Cyfry nazywają się kolejno (od najbardziej znaczącej): baktuny (waga 144000 dni), katuny (waga 7200 dni), tuny (waga 360 dni), uinale (waga 20 dni) i kiny (waga 1 dzień).
 • Dzień seryjny Excel (PC, 1900) - wewnętrzny system reprezentacji daty stosowany w programach z rodziny Microsoft Excel na komputerach typu PC (Windows). Jest to liczba dni jakie minęły od 1 stycznia 1900 roku.
 • Dzień seryjny Excel (Macintosh, 1904) - jest to odmiana seryjnego dnia Microsoft Excel stosowana na komputerach typu Macintosh. Jest to liczba dni jakie minęły od 1 stycznia 1904 roku. Powodem takiej zmiany był fakt, iż wczesne wersje systemu MacOS nie miały wsparcia dla dat wcześniejszych niż 1904 rok.
 • OLE Date - format stosowany w aplikacjach firmy Microsoft, stanowi liczbę dni jakie minęły od 31 grudnia 1989 zapisaną w postaci 64-bitowej liczby zmiennoprzecinkowe (typ double w języku C).
 • Znacznik czasu UUID - 60-bitowy znacznik czasu używany w UUID w wersji 1 i 2. Odpowiada liczbie 100 nanosekundowych interwałów od 1582-10-15 tj. początku kalendarza Gregoriańskiego.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.