Kalkulator kosztów sądowych
Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.

Przedmiot sporu i rodzaj postępowania#

Wartość przedmiotu sporu
Część opłaty

Koszt rozprawy#

Opłata sądowa w postępowaniu uproszczonym
Opłata sądowa podstawowa (nieobniżona)60.00
Opłata sądowa obniżona

Trochę informacji#

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.
 • Opłata stała pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
 • Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Ten kalkulator służy właśnie do obliczenia takiej opłaty.
 • Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.
W zależności od rodzaju sprawy pobiera się:
 • całą opłątę
  • od pozwu i pozwu wzajemnego
  • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 • 3/4 opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym
 • 1/2 opłaty połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego
 • 1/4 opłaty pobiera się w postępowaniu nakazowym
 • 1/5 opłaty pobiera się od
  • interwencji ubocznej
  • zażalenia, chyba że przepis stanowi inaczej

Postępowanie uproszczone#

Art. 505 k.p.c. definiuje też postępowanie uproszczone. W wypadku takiego postępowania obowiązują ustalone odgórnie stawki uzależnione od kwoty roszczenia:
 • do 2000 zł - opłata 30 zł
 • 2000 - 5000 zł - opłata 100 zł
 • 5000 - 7500 zł - opłata 250 zł
 • 7500 - 10000 zł - opłata 300 zł
Postępowanie uproszczone stosuje się w następujących sprawach:
 • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.