Kalkulator diet krajowych
Kalkulator oblicza kwotę przysługującą pracownikowi podczas delegacji krajowej (bez opuszczania terenu Polski) czyli tzw. diety krajowe. Kalkulator uwzględnia zarówno podstawową dietę dzienną jak również ryczałt hotelowy.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - szczegóły Twojej delegacji#

Czas delegacji
Początek delegacji
Koniec delegacji
Uwzględniaj zmianę czasu zimowy / letni
Kraj docelowy
Wyżywienie
Zapewnione wyżywienieśniadaniaobiadykolacje
Zakwaterowanie
Kto płaci za nocleg
Przewidywana liczba noclegów
Lub podaj własną liczbnę noclegów
(pozostaw puste jeśli nie dotyczy)
Łączna kwota rachunków za noclegPLN
Transport
Kto płaci za dojazdy miejscowe
Liczba dni, kiedy korzystano z miejscowego transportu publicznego
Lub podaj własną liczbnę dni
(pozostaw puste jeśli nie dotyczy)
Pozostałe
Data rozliczenia
Kurs wymianyPLN/PLN
Data użytego kursu walut
(N-1)

Wynik - kwota należnej diety#

Czas delegacji
Początek delegacji2024-07-10 15:52:47
Koniec delegacji2024-07-17 15:52:47
Rzeczywisty czas delegacji
7 dni.
168 godzin.
10080 minut.
604800 sekund.
1 tydzień i 7 godzin.
Czas delegacji użyty do obliczeń7 dni
Kraj docelowy
Kraj docelowy
Stosowana waluta
Dieta dzienna
Kwota limitu na nocleg
Wyżywienie
Śniadania (25% diety)52.50
Obiady (50% diety)105.00
Kolacje (25% diety)52.50
Zakwaterowanie
Liczba noclegów
Ryczałt hotelowy na dzień
Łączna kwota rachunków za nocleg
Kwota limitu za nocleg
Zwrot kosztów za nocleg
Transport
Liczba dni użyta do obliczenia ryczałtu za przejazdy miejscowe
Dzienna stawka za dojazdy miejscowe (20% diety)
Zwrot kosztów za dojazdy miejscowe
Kwota do wypłaty - podsumowanie
Wyżywienie razem (100% diety)210.00
Pozostałe wydatki (25% diety)
Zwrot kosztów za nocleg0.00
Zwrot kosztów za dojazdy miejscowe0.00
Kwota do wypłaty razem210.00PLN
Kwota do wypłaty (w przeliczeniu na złotówki)PLN

Trochę informacji#

 • Pracownikowi, który wykonuje część swojej pracy w ramach delegacji (podróży służbowej) przysługuje ustalona z góry stawka dzienna czyli tzw. "dieta".
 • Informacje zawarte na tej stronie dotyczą wyjazdów krajowych (czyli bez opuszczania terenu Polski). Jeśli potrzebujesz policzyć wysokość diety przysługującą podczas podróży zagranicznej sprawdź nasz inny kalkulator: Diety: podróże zagraniczne.
 • Dieta krajowa składa się z następujących komponentów:
  • śniadania (25% diety),
  • obiady (50% diety),
  • kolacje (25% diety).
 • Jeśli pracownik otrzymuje wyżywienie (czyli nie musi kupować posiłków we własnym zakresie), dieta jest zmniejszana odpowiednio do tego, które z posiłków zostały zagwarantowane. W szczególności dieta nie przysługuje kiedy pracownik ma zagwarantowane bezpłatne całodobowe wyżywienie.
 • Oprócz podstawowej diety pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu, o ile nie był on zorganizowany przez pracodawce. W przypadku wyjazdów krajowych za każdy nocleg przysługuje stała, zryczałtowana stawka w wysokości 45 PLN (stan na 2021-06-26). Jest to tzw. ryczałt hotelowy.
 • Jeśli pracownik na miejscu przemieszcza się samodzielnie środkami komunikacji publicznej może otrzymać dodatkowo środki na ich pokrycie. Jest to tzw. ryczałt na dojazdy lokalne. Ryczałt ten wynosi obecnie 20% pełnej diety czyli 6 zł za każdą rozpoczętą dobę delegacji (stan na 2021-06-26).
 • Ryczałt na dojazdy dotyczy tylko komunikacji miejscowej np. aby pracownik mógł dostać się z dworca PKP do hotelu, gdzie odbywa się konferencja. Pokrycie kosztów głównej podróży (np. przejazd pociągiem PKP ze Szczecina do Krakowa) stanowi oddzielne rozliczenie, o ile środki transportu nie zostały zapewnione przez pracodawcę.
 • Jeśli pracownik do przejazdów lokalnych wykorzystuje swój własny pojazd możliwe jest rozliczenie na podstawie tzw. kilometrówki.
 • Aktualne i archiwalne stawki dzienne oraz kwoty ryczałtu hotelowego znajdziesz w tabeli: Stawki dzienne za wyjazdy krajowe.
 • W przypadku niepełnych dni stosuje się następujące przeliczniki:
  • W przypadku pierwszego dnia delegacji:
   • czas poniżej 8 godzin nie jest traktowany jako delegacja - dieta nie przysługuje w ogóle,
   • czas powyżej 8 godzin traktowany jest jak 1/2 doby.
  • W przypadku kolejnych dni:
   • czas poniżej 8 godzin traktowany jest jak 1/2 doby,
   • czas powyżej 8 godzin traktowany jest jak pełna doba.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).
  • § 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.
  • § 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

Aktualność danych#

Regularnie weryfikujemy stawki dziennych diet oraz kwoty przysługującego ryczałtu hotelowego, tak aby prezentowane przez nas dane były zawsze aktualne.
Ostatnio zgodność z rozporządzeniami potwierdzono dnia 2021-08-07.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy stawki nie uległy zmianie.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Początek delegacji - data i godzina rozpoczęcia podróży służbowej np. moment odjazdu pociągu,
 • Koniec delegacji - data i godzina zakończenia podróży służbowej np. moment przyjazdu pociągu powrotnego na peron,
 • Uwzględniaj zmianę czasu zimowy / letni - ta opcja powoduje, że podczas obliczeń uwzględniana jest aktualnie obowiązująca strefa czasowa (czas zimowy / letni) według dyrektywy Unii Europejskiej UE 2000/84/EC. Zgodnie z rozporządzeniem w ostatnią niedzielę marca o 1:00 czasu uniwersalnego (w Polsce jest to 2:00) zegary przestawia się godzinę do przodu, a w ostatnią niedzielę października o 1:00 czasu uniwersalnego (w Polsce jest to 3:00), o godzinę do tyłu.
 • Zapewnione wyżywienie - tutaj możesz zaznaczyć, które z posiłków (śniadania, obiady, kolacje) zostały zapewnione przez pracodawcę tzn. pracownik nie musiał opłacać ich we własnym zakresie,
 • Kto płaci za nocleg - tutaj możesz zaznaczyć czy noclegi zostały opłacone przez pracodawce czy pracownik potrzebował opłacać je we własnym zakresie,
 • Kto płaci za dojazdy miejscowe - tutaj możesz zaznaczyć czy przejazdy na miejscu delegacji (np. pomiędzy hotelem, a lokalem gdzie odbywa się spotkanie biznesowe) są zapewnione przez pracodawcę czy pracownik potrzebuje zorganizować je we własnym zakresie korzystając z komunikacji publicznej,

Historia zmian, ulepszeń i poprawek w tym kalkulatorze#

 • 2021-07-04 Dodaliśmy "komunikację miejscową", czyli ryczałt na dojazdy.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.